Betingelser v/ Bjørn Enemark Tilbage til forsiden

Betegnelse
Forklaring
Alice-skakOpgaven har to diagrammer, fordi Alice spilles på to brætter. Hvid og sort kan selv vælge om de vil flytte en brik på det ene eller det andet bræt. Efter hvert træk flyttes den pågældende brik til det tilsvarende felt på det andet bræt. Dette felt skal være frit. Desuden gælder, at en konge ikke kan gå til et felt, som er truet på hans eget bræt (selv om han ellers umiddelbart ville komme over på det andet bræt). Denne betingelse har faktisk fået sit navn efter "Alice i Eventyrland" af Lewis Carroll.
AndernachEn slående brik skifter farve, kongerne undtaget. Den slagne brik forsvinder fra brættet
AnkerringBrættet tænkes foldet om en kugle, således at a- og h-linien er nabolinier og endvidere at 1. og 8. række er naborækker. Kaldes også Dobbelt-cylinder. Sml. Cylinder-skak.
Anti-AndernachAlmindelige træk medfører, at den flyttende brik (konger undtaget) skifter farve, Ved slag bevarer den flyttende brik sin farve. (af Petko Petkov).
Anti...circeVarianter af Circe, men her er det slående brik, der genopstå efter slaget og efter en eventuel bondeforvandling. Den slagne brik forsvinder fra brættet. Der findes "anti"-varianter af de fleste circe-betingelser: Anticirce (modsvarende Circe), Anti-spejlcirce (sml. Spejlcirce), etc., dog hverken Pladsvekselcirce eller Kamikaze-circe!
Augsburger-skakBrikker af samme farve kan slå sig sammen (f.eks. T . S) ved at en af brikkerne flytter hen på den andens felt. Herefter flytter de samlet som en kombineret brik med begges egenskaber indtil eventuelt en af dem flytter videre alene. D kan spaltes til T . L. Sammensatte brikker, der indeholder bønder og som havner på 1. eller 8. række, har er passiv bondekomponent indtil de flyttes væk herfra. Se også Augsburger Skak, Rex Inclusive.
Augsburger-skak, Rex InclusiveAugsburger Skak, hvor også kongen kan kombineres med andre brikker.
Cavalier majeurBetyder, at enhver springer er en natrytter. Forvandling kan ske til dronning, tårn, løber og natrytter, ikke til springer.
CirceEn brik, der slås, forsvinder ikke fra brættet. Den genopstår straks på det felt, som den stod på ved partiets begyndelse. En slået hvid dronning genopstår på d1; et hvidt tårn på a1 (sort felt), hvis det slås på et sort felt og ellers på h1, og tilsvarende for de andre officerer; en hvid bonde genopstår på a2 hvis den slås på a-linjen, etc. og analogt for sorte brikker. Et genopstået tårn kan rokere. Hvis genopstandelsesfeltet er besat, forsvinder den slagne brik fra brættet. Da genopstandelsen er en del af slaget, bliver visse slag ulovlige i circe, fordi de indebærer selvskak. Fantasibrikker genopstår på bondens forvandlingsfelt på den linje hvor slaget finder sted.
Opkaldt efter troldkvinden i Odyséen. Dansk udtale: sirke eller kirke. (af Pierre Monreal, 1967).
Beslægtede betingelser: Anti...circe, Circe Protée Ascendant, Circe Rex inclusive, Diagramcirce, Kamæleon circe, Klone-circe, Köko-circe, Marscirce, Paracirce, Pladsvekselcirce, Spejlcirce, Strict Circe, Symmetri-circe.
Circe-cloneSe Klone-circe.
Circe MalefiqueFransk for Spejlcirce.
Circe Protée Ascendant (CPA)Som Kamæleon circe, men også for bønder, dvs. B/S/L/T/D genopstår som henholdsvis S/L/T/D/B. Der eksisterer en tilsvarende CP Descendant, dvs. at slagne brikker genopstår som D/B/S/L/T. J-P Boyer 1985.
Circe Rex inclusiveSom Circe, men kongerne kan også slås. Der er kun mat, når kongens udgangsfelt er besat (svarende til at brikken ville forsvinde fra brættet). Kaldes også Konge-circe.
CPASe Circe Protée Ascendant.
Cylinder-skakBrættet tænkes lagt om en cylinder. Se Vertikal-cylinder, eventuelt også Horisontal-cylinder og Ankerring.
DegraderingEnhver hvid officer (bortset fra kongen), der betræder 2. række, forvandles til bonde. Tilsvarende for sorts officerer med 7. række. (af H. B. Verdonk)
DiagramcirceSom Circe, men en slået brik genopstår på det felt, hvor den stod i diagramstillingen. Hvis feltet er besat, forsvinder den slagne brik fra brættet.
Dobbelt-cylinderSe Ankerring.
Dobbelt-maksimummerSom Maksimummer, men både for sort og hvid
DuelskakHver part skal blive ved at trække med samme brik, så længe det er muligt.
DynamoskakDer er ingen normale slag. I stedet kan en brik suge en anden brik til eller støde den væk, altid i overensstemmelse med dens normale gangart (kun et felt for K/S/B, flere for L/T/D). Brikker, som stødes ud over brættets kant, forsvinder fra brættet. Kongen er mat, når den ikke kan forhindre, at den stødes ud over kanten.
EinsteinskakSlående B, S, L, T forøger deres slagkraft gennem forvandling efter skemaet B->S->L->T->D, omvendt taber ikke-slående S, L, T og D når de trækker noget af deres slagkraft efter skemaet D->T->L->S->B.
Eksklusiv skakEt mattræk er kun lovligt, hvis det er det eneste mattræk i stillingen. J. J. Burbach.
EquidistanceSort skal, om muligt, gøre et træk, som er lige så langt som hvids seneste.
FantomskakEnhver brik (undtagen kongerne) kan trække, slå og skakke både fra det felt, hvor den står, og fra sit oprindelige udgangsfelt iflg. Circe-reglerne, forudsat at udgangsfeltet ikke er besat.
Flighty piecesEngelsk for Flygtige brikker.
Flygtige brikkerBrikker, som skifter farve første gang de trækker til et felt af modsat farve. Konger (og neutrale brikker) er undtaget. Fransk opfindelse ca. 1980.
Flyttende brikkerBrikker, som kun kan flytte, hverken slå eller give skak. En flyttende bonde forvandles til en flyttende brik.
ForfølgelsestrækkerSort skal flytte til det felt, som hvid netop har forladt. Hvis flere sorte brikker kan flytte til feltet, må sort selv vælge. Hvis ingen sorte brikker kan flytte til feltet, er der ingen begrænsninger på sorts træk. Kaldes også Følgeskak.
Foy-rokader"Rokade" med konge/dronning og tårn, således at K og T (eller D og T, eller endda K og D) bytter plads. F.eks. K->a1, T->e1. Skrives PW00K-T, PW000D-T, mv., hvor PW står for Pladsveksel (på tysk). I Foy-rokader er der dog ingen krav om at K/D/T ikke må have flyttet tidligere. Heller ikke, at K ikke må rokere over et truet felt. (af Bernhard Foy). Se også Lundgren-rokade
FølgeskakSe Forfølgelsestrækker.
GallerschackSvensk for Gitterskak.
GeværskakVed slag bliver den slående brik stående på sin plads, men skyder så den anden brik væk.
GitterskakBrættet er med gitterlinier opdelt i zoner på normalt 2x2 felter, normalt med gitterlinier mellem b- og c-linien, d- og e-linien, f- og g-linien, samt mellem 2. og 3. række, mellem 4. og 5. række samt mellem 6. og 7. række. Alle træk skal overskride en gitterlinje. Kongerne kan stå op og ned ad hinanden, hvis de begge befinder sig i samme zone.
Haaner-skakNår en brik flytter eller slår bliver fra-feltet til et Hul, som ikke må betrædes og som spærrer for løbere, tårne og dronninger.
HoppeskakAlle brikker hopper efter samme princip som græshopper. I et hoppeskak-diagram står alle brikkerne omvendt for at vise dette. Se også Modificeret hoppeskak.
Horisontal-cylinderBrættet tænkes lagt om en liggende cylinder, således at 1. og 8. række er naborækker. En løber på f2 kan derfor gå til b6 ad to veje: f2-e3-d4-c5-b6 og f2-e1-d8-c7-b6. Forvandling er umulig, med mindre andet angives
HulBestemte felter kan være erklæret som "huller". Dette markeres i dagrammet med overkrydsede felter. Sådanne felter må ikke betrædes og de spærrer derfor også for linieofficerer.
Kalnciems SkakBrikker af samme slags må ikke slå hinanden. Hvis betingelsen også omfatter kongerne skrives et K foran Kalnciems Skak.
KamikazeSlående brikker (bortset fra kongerne) forsvinder fra brættet.
Kamikaze-circeVed slag genopstår begge brikkerne efter Circe-reglerne. Dette svarer til Circe . Anti...circe. Ved neutrale brikker genopstår den slagne brik hos modparten, den slående på egen side.
Kamæleon skakTårn, løber og springer "forvandles" til T/L/S, hvis de flytter til en tårn-linie (A- eller H-linien), en løber-linie (C-/F-linien) eller en springer-linie (B/G). Dette kan være udvidet til også at gælde dronningerne. De kan således aldrig blive til dronninger igen, hvis de forlader D- eller E-linierne. Bondeforvandling følger tilsvarende regler: fri på D- og E-linierne, til tårn på A- og H-linien, etc.
Kamæleon circeSom Circe, men en slået officer forvandles efter skemaet S-L-T-D-S før gen-opstandelsen. Hvis forvandlingsfeltet er besat, forsvinder den slagne brik fra brættet. Michel Olausson 1989.
Kinesiske brikkerAnført som betingelse betyder "kinesiske brikker" at forvandling er tilladt til Leo, Pao, Vao, Mao, D, T, L, S og evenruelle andre officerer, som måtte findes i diagramstillingen. Der er heller ikke noget krav om, at der kun må findes kinesiske brikker i diagramstillingen. Se også Leofamilie
Klone-circeEn slået brik vender tilbage til udgangsfeltet som i Circe, men den forvandles til den brik, som den er slået af (dog ikke konge).
Köko-circeSom Circe, men genopstandelsesfeltet er den slående briks udgangsfelt.
KökoEn forkortelse af "Kölner Kontaktschach". Her er et træk kun muligt hvis den trækkende brik efter trækket står på et nabofelt til en anden brik. Farven af denne anden brik er ligegyldig. I Köko kan kongerne stå op og ned ad hinanden.
Konge-circeSe Circe Rex inclusive.
Konge-madrasiSe Madrasi Rex inclusive.
KrigsspilDette er egentlig en skakvariant, hvor hvid og sort har hvert sit bræt. De kan ikke se modpartens træk, men en tredjepart (dommeren) har hele stillingen og siger til, hvis nogen forsøger at gøre et ulovligt træk. Parterne får oplysning om eventuelle slag undervejs (f.eks. sort har slået på a4) og de kan desuden spørge dommeren, om de har mulighed for at slå en brik med en bonde ("Er der noget?"). I problemskak er den aktuelle stilling kendt. Herfra gælder det så om at foreslå træk i rigtig rækkefølge, dvs. således at et træk kun kan spilles, hvis modparten har gjort et ganske bestemt træk.
LeofamilieMan kan kun forvandle til de kinesiske brikker Leo, Pao, Vao og Mao (ikke D, T, L, S eller nogen anden brik), ligesom kun brikkerne K, B, Leo, Vao, Pao og Mao må findes i diagramstillingen. Se også Kinesiske brikker,
Lundgren-rokaderSom Foy-rokade, men i mere legaliseret form: K/D/T må ikke være flyttet, K må ikke flytte hen over et truet felt. (af Caj Lundgren).
MadrasiEn brik, der er truet af en brik af samme art men modsat farve, kan hverken flytte, slå eller give skak (men nok true andre brikker). Skakker kan afværges ved at true den skakgivende brik. Betingelsen gælder ikke for kongerne (se dog Madrasi Rex inclusive).
Madrasi Rex inclusiveSom Madrasi, men betingelsen gælder også for kongerne. Kaldes Konge-madrasi.
Magiske brikkerBrikker, der skifter farve på de brikker som den truer - bortset fra kongen og andre magiske brikker. En fornyet trussel eller en trussel fra en ny side vil igen forårsage farveskift. (Af bl.a. Oswaldo Faria).
Magisk brætBrikkerne skifter farve hver gang de flyttes, dvs. hvert eneste felt er et Magisk felt.
Magisk feltBrikkerne skifter farve, når de betræder et magisk felt. Betingelsen kan være angivet som "Magiske felter e4 og f3".
MaksimummerSort skal altid udføre det geometrisk længste af de mulige træk. Hvis flere af disse træk er lige lange (og længst), kan sort frit vælge mellem dem. Længden af et træk måles fra startfeltets midtpunkt til slutfeltets midtpunkt. Et kongetræk har længden 1 (ortogonalt) eller kvadratrod 2 (diagonalt), mens et springertræk har længden kvadratrod 5. Længden af kort/lang rokade er 4 henholdsvis 5. Undertiden udstrækkes denne betingelse til også at gælde for hvid: Sort og hvid maksimummer, eller Dobbelt maksimummer
MarscirceBrikkerne flytter normalt, men slår fra deres genopstandelsesfelt (fra Circe). F.eks. kan hKa1 flytte til a2, b1 og b2, og slå sorte brikker på d1, d2, e2, f1 og f2 hvis e1 er ubesat. Slagne brikker forsvinder fra brættet.
MaximummerSe Maksimummer
MinimummerSom Maksimummer, men her skal sort udføre sit korteste træk.
Modificeret hoppeskakSom Hoppeskak, men springerhop er ikke så lange. De er som i almindelig skak, men der skal stå en brik på mindst ét af de to felter, som springeren diagonalt skærer igennem.
Monokromatisk skakAlle træk skal gå fra hvidt til hvidt felt eller fra sort til sort felt.
Moving piecesEngelsk for Flyttende brikker.
Norsk skakNår en D har trukket forvandles den til S og omvendt. Tilsvarende for T og L. Kun samme slags brikker kan slå hinanden, f.eks. SxS, ikke DxS.
Nyckfulla pjäserSvensk for Flygtige brikker.
Omvendt circeSe Spejlcirce.
ParacirceSom Anti...circe, men kongerne kan ikke slå.
ParadoxI en selvmat med Paradox skal sort parere mattrusler i ét træk.
Paralyserende brikkerBrikker, der trues af en paralyserende brik, kan hverken flytte, slå eller give skak. Desuden regnes mat i en patstilling som pat, ikke mat.
PatruljeskakEn brik er kontrolleret (= på patrulje), hvis den dækkes af en brik af samme farve. Kun sådanne kontrollerede brikker kan slå.
PladsvekselcirceSom Circe, en slået brik genopstår på det felt, hvor den slående brik stod før slaget. Hvis dette for en bonde betyder dens 8. række sker der også almindelig bonde-forvandling. Hvis det for en bonde betyder dens 1. række, så er den fortsat bonde men kan ikke flyttes (med mindre den bliver slået på ny).
PVC eller PWCSe Pladsvekselcirce
RandtrækkerAlle træk skal gå til et randfelt.
Rex MultiplexDer kan være flere konger af samme farve i diagrammet og det er tilladt at forvandle til konge. Et skakgivende træk er kun lovligt, hvis alle konger sættes mat samtidigt eller hvis alle skakker kan pareres med et enkelt træk.
Se også Siamesiske konger og Ultra Rex Multiplex.
RokadeskakKongen kan "rokere" i alle retninger og med enhver af sine brikker.
Salazar Siamesiske kongerSe Siamesiske konger.
SchwarzerlängstzügerTysk for Maksimummer.
SentinellesEthvert træk med en officer efterlader en bonde af samme farve, hvor officeren stod før.
Dette gælder dog ikke 1) hvis fra-feltet var på 1. eller 8. række, 2) hvis der allerede er 8 bønder af denne farve på brættet.
Siamesiske brikkerEn gruppe bestående af to eller flere brikker af samme slags og samme farve stående på hvert sit felt. Gruppen kan kun bevæges samlet, de enkelte træk skal være lovlige. Hvis én af en siamesisk bondegruppe når forvandling, så forvandles de allesammen til en ny siamesisk gruppe. Hvis en af gruppens brikker bliver slået, så forsvinder de alle fra brættet.
Siamesiske kongerParterne har (mindst) to konger hver (plus evt. andre brikker). For at undgå mat skal samtlige konger kunne undgå en skak. Kaldes også Salazar Siamesiske konger (efter opfinderen) for at undgå forveksling med Siamesiske brikker.
Se også Rex Multiplex og Ultra Rex Multiplex.
Skak-ZigzagSort må kun udføre skakgivende træk. Er der ingen, må sort undlade at trække.
SolisterSom Duelskak, men hele (resten af) partiet spilles af én hvid og én sort brik. Hvis den pågældende brik ikke har noget træk er stillingen illegal. Derfor: Kun sådanne træk er tilladt, som tillader en fortsættelse med de to solister frem til almindelig mat eller pat.
SpejlcirceSom Circe, men en slået brik genopstår på det felt, hvor samme brik af modsat farve genopstår i almindelig circe. Et hvidt tårn genopstår således på h8 (sort felt) hvis det slås på et sort felt og ellers på a8. Hvis feltet er besat, forsvinder den slagne brik fra brættet. Kaldes også omvendt circe.
Strict circeSom Circe, men genopstandelsesfeltet skal være frit.
Symmetri-circeSom Circe, men genopstandelsesfeltet er det aktuelle felt spejlet i brættets centrum.
TEKTEK er både en betingelse og en brik. En TEK trækker og slår som en bonde, men kan kun forvandles til konge. Herved bliver selve spillet også påvirket. Med TEK skal samtlige hvids eller sorts konger være truede før der er er tale om en skak. Ingen af dem skal kunne pareres før der er tale om mat, og en mat kan også forhindres ved forvandling ved en ikke truet TEK. Desuden gælder, at det er ikke tilladt at slå en konge og at konger af forskellig farve ikke kan stå på nabofelter.
TibetskakEn brik, der slår en brik af en anden slags, skifter farve. Kongerne er normalt undtaget.
Transmitter-skakKongerne har ret til det specielle træk at bytte plads med en valgfri brik af egen farve. (af Panos Louridas).
Transmuterende kongeNår en transmuterende konge står i skak, trækker den som den angribende brik
Uden skakIngen af parterne må give modstanderen skak, med mindre trækket samtidig giver mat.
Uden slagIngen af parterne må slå en af den anden parts brikker.
Ultra-forfølgelseSe Forfølgelsestrækker, men sort er pat eller mat, hvis han ikke kan flytte til det påldende felt.
Ultra Rex MultiplexDer kan være flere konger af samme farve i diagrammet og det er tilladt at forvandle til konge. Hvid/sort står kun i skak, hvis samtlige hans konger står i skak. Der er tilsvarende kun mat, hvis dette ikke kan forhindres.
Det er ikke helt klart, om en konge kan slås! De fleste vil nok mene: nej!
Se også Rex Multiplex og Siamesiske konger.
Vertikal-cylinderBrættet tænkes lagt om en opretstående cylinder, således at a- og h-linien er nabolinier. En løber på f1 kan derfor gå til b5: f1-g2-h3-a4-b5. Man kan også se opgaver, hvor h-linien mangler. I så skifter en løberen på f1 feltfarve ved at gå til b4: f1-g2-a3-b4.
(Piéces) volagesFransk for Flygtige brikker.
Ziehende steineTysk for Flyttende brikker.
ZigzagSe Skak-Zigzag

Kilder: