Brikkerne v/ Bjørn Enemark og Steen Christensen Tilbage til forsiden

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø 1 2 3 5

. Navn og gangart
Forklaring
Familie
A

Albino-bondeIkke en brik, men et tema, hvor en hvid bonde fra sin udgangsstilling laver de fire mulige træk i fire varianter. Se også Pickaninny.

Alfil

En 2,2-springer

springere

Alfilrytter

En brik af familien ryttere, baseret på Alfil (2,2-S).

springere, ryttere

Alfilrytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Alfil (2,2-S).

springere, hoppere

Amazone

Dronning + Springer

ryttere, springere, kombineret brik

AmiEn ami kan ikke trække, men hvis den trues af én eller flere brikker af samme farve arver den summen af disse brikkers styrke. Hvis den trues af en ami af samme farve, arver den styrken fra denne.

Antilope

En 3,4-springer

springere

AntiloperytterEn brik af familien ryttere, baseret på Antilope (3,4-S).
Denne brik kan dog kun trække som antilopen selv på et 8x8 bræt.
springere, ryttere

AntiloperytterhopperEn brik af familien hoppere, baseret på Antilope (3,4-S).
Denne brik kan slet ikke flytte på et 8x8 bræt.
springere, hoppere

Atlantosaurus

En Konge, der er en Slående brik.

springere, kombineret brik
B

B/D-skytte

B/D-skytten trækker som en Bonde og slår som en Dronning

springere, ryttere, kombineret brik

Berolina-bonde

En Berolina-bonde er en slags bonde, der går skråt og slår lige.
Kan som bonden eventuelt gå dobbelt distance (men altså skråt) i første træk fra 2. række, og som bonden forvandles på 8. række efter tilsvarende regler. Berolina-bønder kan både slå og slås en passant af andre berolina-bønder. E. Neberman, 1926.

ryttere, springere

BishopEngelsk for Løber.

BishopperEngelsk for Løberhopper.

Bison

Kamel (1,3-S) + Zebra (2,3-S)

springere, kombineret brik

Bisonrytter

En brik af familien ryttere, baseret på Bison.

springere, ryttere

Bisonrytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Bison.

springere, hoppere

Boa

Trækker som en Zigzagløber, men reflekteres ved brætkanten. Den stopper ved et hjørnefelt eller når den kommer tilbage til udgangsfeltet. Diagrammet viser tre af otte mulige ruter, 1) til venstre, startende nedad, 2) nedad, startende til højre, og 3) opad, startende til venstre. Theodor Steudel, 1993.

ryttere

Bonde

En meget speciel brik. Kan kun trække "fremad" på brættet, dvs. for hvid til en række med et højere nummer, for sort til en række med et lavere nr.
  1. normalt ét felt fremad (hvis feltet ikke er optaget)
  2. ved slag ét felt diagonalt fremad
  3. fra udgangsstillingen på 2. (henholdsvis 7.) række desuden to felter fremad (hvis det mellemliggende felt ikke er optaget)
  4. fra 5. (henholdsvis 4.) række med en-passant slag, hvis modparten umiddelbart forinden har flyttet en bonde i den tilstødende søjle 2 frem. I problemskak er dette træk kun tilladt, hvis man kan bevise, at modparten netop har foretaget et dobbelttræk med sin bonde
  5. fra 7. (henholdsvis 2.) række til 8. (henholdsvis 1.) række (eventuelt med slag) forvandles bonden til en af FIDE-officererne Dronning, Tårn, Løber, Springer, eller - i fantasiopgaver - til en anden fantasi-officer som fandtes i diagramstillingen

FIDE, ryttere, springere

Bonde/dronninge-skytteSe BD-skytte.

BonderytterSe Superbonde.springere, ryttere

Bouncer

Trækker som en dronning, men skal ramme en kant eller en brik af vilkårlig farve. Herved reflekteres den og sendes dobbelt så langt i modsat retning. I længdeberegningen medregnes udgangsfeltet og kantfeltet, men ikke kant eller refleksionsfelt.
I diagrammet kan bounceren på c6 umiddelbart trække skråt opad til a8 (tre felter), reflekteres og ende på f3. Tilsvarende for c6->c8->c3. Med en brik på d7 kan den trække mod d7 (ét felt), reflekteres og ende på b5. Tilsvarende for c6->a6->e6.

BoyscoutEngelsk for Zigzagløber.

Brontosaurus

En Løber, der er en Slående brik.

ryttere

BucephaleEngelsk for Kvadratrod-25.

Bueskytte

Flytter som en springer og kan slå en brik, der befinder sig endnu en springertræk væk i samme retning

springere

Buffalo= Bisonspringere, kombineret brik
C

Capturing pieceEngelsk for Slående brik.

CavalierFransk for Springer

Cavalier majeurEr snarere en betingelse end en brik. Betyder, at enhver springer er en Natrytter. Forvandling kan ske til dronning, tårn, løber og natrytter, men ikke til springer.
D

Dabbaba

En 0,2-springer

springere

Dabbabarytter

Trækker som en Dabbaba (0,2-S), men kan fortsætte i samme retning så længe mellemstationerne er frie.

ryttere, springere

Dabbabarytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Dabbaba (0,2-S).

springere, hoppere

Demi-BishopEngelsk for Halvløber

Demi-QueenEngelsk for Halvdronning

Diagonal spiralspringer

En diagonal spiralspringer trækker ad spiraler omkring diagonale linier. I hver af de fire skrå retninger findes fire diagonale linier (se diagrammet), svarende til brede/smalle og øvre/nedre spiraler. Diagrammet viser tre af de seksten mulige ruter, en bred, nedre spiral opad mod højre (c6-e5-d7-f6-e8-g7), en smal, nedre spiral nedad mod højre (c6-d4-f3-g1) og en bred nedre spiral opad mod venstre (c6-a5-b7). Se også Spiralspringer.

ryttere

Dinosaurus

En Dronning, der er en Slående brik.

ryttere, kombineret brik

DiplomatEn diplomat kan hverken trække, slå eller blive slået, men den forhindrer slag af enhver brik af samme farve, som står på et nabofelt til den.

Dobbeltspringer

Kan foretage ét normalt springertræk eller to springertræk lige efter hinanden. Det andet træk skal foretages væk fra fra det oprindelige udgangsfelt, således at slutfeltet som minimum ligger 2 feklter yderligere væk fra udgangsfeltet. Dog må de to træk ikke ligge på en lige linie (som natryttertræk). K. Kaiser, Tyskland.

springere,ryttere

Drage

Springer + Bonde. En drage på 1. eller 8. række kan kun trække som springer. En drage forvandles ikke ved at flytte som bonde fra 7. række (ellers blev forvandling for nem), den er fortsat drage, men står så på 8. række og kan i det næste træk kun trække som springer. Mht. til en passant, så kan en drage (som en bonde) slå en bonde en passant, men en drage kan ikke selv slås en passant, hverken af en bonde eller af en anden brik.

ryttere, springere, kombineret brik

Dromedar

En 0,3-springer

springere

Dronning

Tårn + Løber

FIDE, ryttere, kombineret brik

Dronningehopper

Se Græshoppe.

hoppere

DummyEn dummy kan hverken flytte, slå eller give skak, men den kan selv slås, og den kan f.eks. virke som blokadebrik. En dummy kan eventuelt være en Kongelig brik og kaldes så en kongelig dummy.
E

Egern

Flytter til ethvert felt i to felters afstand.
Springer + Dabbaba (0,2-S) + Alfil (2,2-S)

springere, kombineret brik

Elefant

Dronning + Natrytter

ryttere, springere, kombineret brik

Elg

Svarende til en Græshoppe, men drejer 45 grader efter sit hop. Kaldes også en 45-G (se hoppere)

hoppere

Elverkonge

Trækker og slår som en konge, men kan ikke sættes i skak, ikke sættes mat, ikke rokere.

springere, kombineret brik

Equigræshoppe

Trækker som en Equihopper, men kun ad lodrette, vandrette og diagonale linier, som en Græshoppe, deraf navnet. J. E. J. Creed og J. de A. Almay, der anvendte navnet Orix.

hoppere

Equihopper

En Equihopper hopper over en buk, med samme afstand og retning fra udgangsfelt til buk som fra buk til slutfelt. G. Leathem. Se også Nonstop equihopper.

hoppere

EquisauteurFransk for Equihopper.

ErlkingEngelsk for Elverkonge.
F

Fers

En 1,1-springer

springere

FileriderEngelsk for nord/syd-gående Halvtårn.

Fisk

Som en almindelig bonde, men kan flytte (ikke slå) et felt baglæns.

ryttere, springere

Flamingo

En 1,6-springer

springere

Flighty piecesEngelsk for Flygtige brikker.

Flygtige brikkerBrikker, som skifter farve første gang de trækker til et felt af modsat farve. Konger (og neutrale brikker) er undtaget. Fransk opfindelse ca. 1980.

Flyttende brikkerBrikker, som kun kan flytte, hverken slå eller give skak. En flyttende bonde forvandles til en flyttende brik.

FouFransk for Løber.

Frø

Fers (1,1-S) + Dromedar(0,3-S)

springere
G

Giraf

En 1,4-springer

springere

GirafrytterEn brik af familien ryttere, baseret på Giraf (1,4-S).
Denne brik kan dog kun trække som giraffen selv på et 8x8 bræt.
springere, ryttere

GirafrytterhopperEn brik af familien hoppere, baseret på Giraf (1,4-S).
Denne brik kan slet ikke flytte på et 8x8 bræt.
springere, hoppere

GirlscoutEngelsk for Zigzagtårn.

Gnu

Springer + Kamel (1,3-S)

springere, kombineret brik

Gnurytter

En brik af familien ryttere, baseret på Gnu.

springere, ryttere

Gnurytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Gnu.

springere, hoppere

Gral

Tårnhopper + Alfil (2,2-S)

springere, hoppere, kombineret brik

Grif

(Løber + Bonde)

ryttere, springere, kombineret brik

Græshoppe

En dronningehopper. Kan også kaldes en 0-G (se hoppere). T. R. Dawson, 1913.

hoppere

Græshoppe-n

Trækker som en Græshoppe, men skal placere sig præcis n felter efter bukken. En græshoppe-1 er således det samme som en normal græshoppe.

hoppere
H

Halvdronning

Tårn + Halvløber. Navnet dækker således to forskellige brikker, dels et tårn plus en sydvest/nordøst-løber (se diagrammet), dels et tårn plus en nordvest/sydøst-løber.

ryttere, kombineret brik

Halvløber

En Løber, der kun kan trække ad den ene diagonal. Navnet dækker således over to forskellige brikker, dels en sydvest/nordøst-løber, dels en nordvest/sydøst-løber (se diagrammet).

ryttere

Halvtårn

Der er tale om to forskellige brikker, den ene kan kun trække vandret (se diagrammet), den anden kun lodret.

ryttere

Hamster

Svarende til en Græshoppe, men hopper tilbage over forhindringen. Hamsteren dog ikke hoppe tilbage til udgangsfeltet. Kan også kaldes en 180-G (se hoppere)

hoppere

Hippogryf

Springer + Græshoppe

springere, hoppere, kombineret brik

Hippotamus

En Springer, der er en Slående brik.

springere
I

Ibis

En 1,5-springer

springere

ImitatorEn speciel brik, der nedsætter begge parters bevægelsesmuligheder. Imitatoren følger parallelt med, hver gang en brik trækker. Hvis imitatoren ikke kan følge med hele vejen, er det påtænkte træk umuligt. Th. Kok, 1939.

Impala

Springer + Antilope (3,4-S)

springere, kombineret brik

Impalarytter

En brik af familien ryttere, baseret på Impala.

springere, ryttere

Impalarytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Impala.
På et 8x8 bræt er det dog kun springerdelen af impalaen, der får betydning, derfor =Natrytterhopper.

springere, hoppere

(Pièce) impuissantFransk for Dummy.

JernbondeSom en almindelig Bonde, men kan ikke slåsryttere, springere

JernsoldatSom en Fers (1,1-S), men kan ikke slåsspringere

JernspringerSom en almindelig Springer, men kan ikke slåsspringere

JibberEngelsk for Hamster

JokerEn brik, der kan flytte som modstanderens senest flyttede brik.
Otto Dehler.
K

Kamel

En 1,3-springer

springere

Kamelrytter

Trækker som en Kamel (1,3-S), men kan fortsætte i samme retning så længe mellemstationerne er frie.

ryttere, springere

Kamelrytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Kamel (1,3-S).

springere, hoppere

Kamikaze-brikkerEn kamikazebrik forsvinder selv ved slag.

Kamæleon-brikkerEn kamæleon-springer flytter som en springer, men bliver til en kamæleon-løber, efter den har flyttet. Tilsvarende flytter kamæleon-løber, -tårn og -dronning som deres navnebrødre men bliver til (henholdsvis) kamæleon-tårn, -dronning og -springer efter flytningen.
P. A. Petkov.

Kantsvin

Et kantsvin bevæger sig som en dronning, men skal have udgangsfelt eller slutfelt på kanten af brættet. (af John Driver).

Kardinal

En Løber, der én gang kan reflekteres som en billard-kugle ved brættets kant. Bemærk forskellen til ærkebiskop.

ryttere

Kejserinde

Tårn + Springer

ryttere, springere, kombineret brik

KnightEngelsk for Springer

Konge

Spillets vigtigste brik. Skal med det samme afværge trusler, ved selv at flytte, ved at slå den truende brik eller ved at stille en anden brik i mellem. Vesir (0,1-S) + Fers (1,1-S)
Ud over de viste muligheder kan kongen rokere. I problemskak er dette tilladt, med mindre man kan bevise, at konge eller tårn har været flyttet

FIDE, kombineret brik, springere

Kongehopper

Trækker som en Græshoppe, men der må ikke være felter mellem kongehopperen og bukken.

hoppere

Kongelige brikkerBrikker, der skal respektere trusler på samme måde som kongen skal respektere skakker. Er dette ikke muligt, er partiet tabt.

Kontragræshoppe

Trækker som en Græshoppe, men der må ikke være felter mellem kontragræshoppen og bukken. Til gengæld kan slutfeltet være et vilkårligt felt i samme retning efter bukken, blot de mellemliggende felter er frie.

hoppere

Korsar

En 2,5-springer

springere

Kvadratrod 25-springer

0,5-springer + Antilope (3,4-S). Kaldet en Kvadratrod 25-springer (eller 5-S), fordi den geometriske længde af springet er 5 feltkanter

springere, kombineret brik

Kvadratrod 50-springer

(1,7-S + 5,5-S). Kaldet kvadratrod 50-springer, fordi den geometriske længde af springet er kvadratrod 50 feltkanter. Se også Kvadratrod-25

springere, kombineret brik

Kænguru

En Græshoppe, der skal foretage to hop på samme linie

hoppere
L

Lancer

En 2,4-springer

springere

Latent bondeTrækker som en almindelig Bonde, men kan kun forvandle til en given officer, såfremt en sådan officer er mistet. Hvis ingen officerer er mistet er bonden latent, dvs. optræder som Dummy, indtil det sker. Så træder forvandlingen til gengæld i kraft med det samme til den netop tabte officer.ryttere, springere

Leo

Leo går som dronning og slår som udvidet dronningehopper.

ryttere, udvidede hoppere, kinesisk brik

LinienreiterTysk for nord/syd-gående Halvtårn.

Løber


FIDE, ryttere

Løberhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Løber.

hoppere

Løberløve

En udvidet løberhopper.

udvidede hoppere

Løber/tårn-jægerSe L/T-jæger

Løve

En udvidet dronningehopper.

udvidede hoppere

Løvhoppe

Faktisk er der tale om to forskellige brikker:
- en almindelig løvhoppe: hvis en vilkårlig brik er i afstanden x ad dronningelinier fra løvhoppen, så kan den (ligeledes ad dronningelinier) trække til et vilkårligt andet felt i afstanden x fra løvhoppens udgangsfelt.
- en stor løvhoppe (diagrammet): som en løvhoppe, men ikke nødvendigvis ad dronningelinier.

springere

L/T-jæger

T/L-jægeren trækker som en Løber, når den går fremad på brættet, og som en Tårn, når den går tilbage.

ryttere, kombineret brik
M

Magiske brikkerBrikker, der skifter farve på de brikker som den truer - bortset fra kongen og andre magiske brikker. En fornyet trussel eller en trussel fra en ny side vil igen forårsage farveskift. Brasilien, ca. 1962

Mammut

Et Tårn, der er en Slående brik.

ryttere, kombineret brik

Mao

Mao går og slår til et felt i springer-afstand, men kun hvis det til startfeltet ortogonale nabofelt mellem startfelt og slutfelt er ledigt.

springere, kinesisk brik

Maorytter

En brik af familien ryttere, baseret på Mao.

springere, ryttere

Maorytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Mao.

springere, hoppere

MarskalEt andet navn for Kejserinde (Tårn + Springer)ryttere, springere, kombineret brik

Moa

Moa går og slår til et felt i springer-afstand, men kun hvis det til startfeltet diagonale nabofelt mellem startfelt og slutfelt er ledigt. Beslægtet med kinesisk brik, men regnes ikke til familien.

springere

Moarytter

En brik af familien ryttere, baseret på Moa.

springere, ryttere

Moarytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Mao.

springere, hoppere

Moving piecesEngelsk for Flyttende brikker.

Murray løve

Slår som en konge, flytter i et spring to felter ortogonalt eller diagonalt

springere
N

Natrytter

Trækker som en Springer, men kan fortsætte i samme retning så længe mellemstationerne er frie.

ryttere, springere

Natrytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Springer.

springere, hoppere

Neutral brikEn neutral brik er på samme tid hvid (dvs. kan spilles af hvid og slås af sort) og sort (dvs. kan spilles af sort og slås af hvid). Man må dog ikke udsætte sig for en selvskak fra en neutral brik. En neutral bonde kan forvandles til en neutral officer. Neutrale brikker vises halvt hvide og halvt sorte. T. R. Dawson.

NoctambuleFransk for Natrytter.ryttere, springere

Nonstop equihopper

Trækker som en Equihopper, men kan ikke stoppes af andre brikker på virkningslinien. En nonstop equihopper på b7 kan således med en buk på e4 hoppe til h1 - selv om der står brikker på d5 og g2.

hoppere

Nyckfulla pjäserSvensk for Flygtige brikker.
O

Okapi

Springer + Zebra (2,3-S)

springere, kombineret brik

Okapirytter

En brik af familien ryttere, baseret på Okapi.

springere, ryttere

Okapirytterhopper

En brik af familien hoppere, baseret på Okapi.

springere, hoppere

Orixse Equigræshoppe

OrphanFlytter som enhver af de brikker, der måtte true den. Navnet er engelsk og betyder hittebarn.
P

Pao

Pao går som tårn og slår som udvidet tårnhopper.

ryttere, udvidede hoppere, kinesisk brik

Paralyserende brikkerBrikker, der trues af en paralyserende brik, kan hverken flytte, slå eller give skak. Desuden regnes mat i en patstilling som pat, ikke mat.
En paralyserende brik kan ikke slå eventuelle truede brikker

PawnEngelsk for Bonde

PfadfinderTysk for Zigzagløber.

PfadfinderinTysk for Zigzagtårn.

Pickaninny-bondeIkke en brik, men et tema, hvor en sort bonde fra sin udgangsstilling laver de fire mulige træk i fire varianter. Se også Albino.

Pileløber

Trækker som en almindelig Løber med en enkelt undtagelse: Såfremt modpartens konge er i skak fra pileløberen, så udvides dens virkefelt til at omfatte kongens to nabofelter bagud mod pileløberen, således at kongen kan opfattes at stå midt i en pilespids. Se diagram med konge på f3. W. Hagemann.

ryttere

Piletårn

Trækker som et almindeligt Tårn med en enkelt undtagelse: Såfremt modpartens konge er i skak fra piletårnet, så udvides dens virkefelt til at omfatte kongens to nabofelter skråt bagud mod piletårnet, således at kongen kan opfattes at stå midt i en pilespids. Se diagram med konge på c3.

ryttere

PionFransk for Bonde

Prinsesse

Løber + Springer

ryttere, springere, kombineret brik

Proteus-brikkerTrækker som almindelige brikker, men ved slag forvandles de til en brik af samme type, som den der bliver slået. Navnet stammer fra den græske havgud Proteus, der "unddrog sig udspørgen ved stadig at antage en ny skikkelse". T. R. Dawson.

PyramideEn pyramide kan hverken flytte, slå eller give skak, og den kan heller blive slået. Den blokerer for alle andre brikker. Jean Boyer.
R

RankriderEngelsk for vest/øst-gående Halvtårn.

Reflekterende løber

Løber, der kan reflekteres som en billard-kugle ved et kantfelt. Refleksionen sker ved midten af feltet.

ryttere

Reflekterende zigzagløber

Se Boa.

ryttere

Reflekterende zigzagtårn

Zigzagtårn, der reflekteres som en billardkugle ved mødet med brætkanten. Diagrammet viser halvdelen af de mange mulige træk, som denne brik kan udføre

ryttere

ReihenreiterTysk for vest/øst-gående Halvtårn.

Rose

En Springer der kan trække et antal gange rundt langs en cirkelbue, dog skal mellemstationerne være frie.

springere

Rosehopper

Trækker som en Rose ad cirkelbuer, men kræver samtidigt at der i den valgte retning mødes en buk, som overspringes. Rosehopperen trækker til eller slår en brik på feltet i springerafstand efter bikken i den valgte retning. En rosehopper på c3 med en buk på g6 hopper via c6-e5-g6 til h8, via c6-b4-c2-e1-g2-h4-g6 til e7, samt via c6-e7-g6 til h4.

springere

Roseløve

Trækker som en Rosehopper, men kan fortsætte ad cirkelbuen. En roseløve på c3 med en buk på g6 hopper via c6-e5-g6 til h8, via c6-b4-c2-e1-g2-h4-g6 til e7, samt via c6-e7-g6 til h4, g2, e1, c2 eller b4.

springere

RookEngelsk for Tårn.
S

SauterelleFransk for Græshoppe

Siamesiske brikkerEn gruppe bestående af to eller flere brikker af samme slags og samme farve stående på hvert sit felt. Gruppen kan kun bevæges samlet, de enkelte træk skal være lovlige. Hvis én af en siamesisk bondegruppe når forvandling, så forvandles de allesammen til en ny siamesisk gruppe. Hvis en af gruppens brikker bliver slået, så forsvinder de alle fra brættet.

Siamesiske kongerParterne har to konger hver (plus evt. andre brikker). For at undgå mat skal begge konger kunne undgå en skak.

Sirene

Trækker som en Dronning, men slår som en Vandregræshoppe.

ryttere, hoppere

Slående brikBrik der kun trække når den slår.

Spiralspringer

En spiralspringer trækker ad spiraler omkring lodrette eller linier. I hver af de fire retninger findes fire linier (se diagrammet), svarende til brede/smalle og øvre/nedre spiraler. Diagrammet viser tre af de seksten mulige ruter, en bred, øvre spiral mod højre (c6-d8-e6-f8-g6-h8), en smal, venstre spiral nedad (c6-b4-c2) og en bred højre spiral nedad (c6-e5-c4-e3-c2-e1). Se også Diagonal spiralspringer.

ryttere

Springer

Kaldes også en 1,2-S fra familien af springere.

FIDE, springere

Spurv

Svarende til en Græshoppe, men drejer 135 grader efter sit hop. Kaldes også en 135-G (se hoppere)

hoppere

Superberolinabonde

En Berolinabonde, der kan trække og slå et vilkårligt antal felter fremad, forudsat de mellemliggende felter er frie. Den kan forvandles på 8. række efter samme regler som en almindelig bonde, men kan hverken slå eller slås en passant.

ryttere

Superbonde

En Bonde, der kan trække og slå et vilkårligt antal felter fremad, forudsat de mellemliggende felter er frie. Den kan forvandles på 8. række efter samme regler som en almindelig bonde, men kan hverken slå eller slås en passant. Werner Speckmann, 1976.

ryttere

SyrsaSvensk for Vandregræshoppe.
T

TankEn tank trækker og slår som en Konge, men kan også trække til et felt med en brik af egen farve. I så fald skubbes denne brik ét felt videre i samme retning. Dette er en kædereaktion: en eventuel modstanderbrik bliver slået, en eventuel brik af egen farve skubbes yderligere ét felt videre, etc. Hvis en brik skubbes ud over brætkanten, fjernes den fra brættet. (Et træk, der ville skubbe egen konge ud over kanten, er dog illegalt.) Egne bønder kan skubbes til forvandling på 8. række og til 2. række med ny ret til dobbelttræk. K. J. Goodare.springere

Taxi

Betingelsen taxi betyder, at samtlige bønder er taxier: en bondevariant, som fra udgangsstillingen i et parti kan flytte ét, to eller tre felter fremad som første træk. Desuden kan den flytte et enkelt felt baglæns, dog ikke til 1./8. række.

ryttere,springere

TEKEn TEK trækker og slår som en Bonde, men kan kun forvandles til Konge. Hermed bliver TEK også en betingelse, idet selve spillet bliver påvirket. Med TEK skal samtlige hvids eller sorts konger være truede før der er er tale om en skak. Ingen af skakkerne skal kunne pareres før der er tale om mat, og en mat kan også forhindres ved forvandling til en ikke truet TEK. Gunter Jordan, 1996.springere

T/L-jæger

T/L-jægeren trækker som et Tårn, når den går fremad på brættet, og som en Løber, når den går tilbage.

ryttere, kombineret brik

TourFransk for Tårn.

Transmuterende kongeNår en transmuterende konge står i skak, trækker den som den angribende brik. Dette er nok så meget en betingelse som en egentlig brik.ryttere, springere

Trizebra

Trækker som en zebra (2,3-S), men tre gange lige efter hinanden, således at det første og tredje træk skal være parallelle og i samme retning. Hermed tegnes et N.
N. M. Gibbins.

Tårn

Tårnet tilhører familien af hoppere i forbindelse med rokade.

FIDE, ryttere, hoppere

Tårnhopper

En brik af familien af hoppere, baseret på Tårn.

hoppere

Tårn/løber-jægerSe T/L-jæger

Tårnløve

En udvidet Tårnhopper.

udvidede hoppere
U

Ubi-ubiTrækker som en Springer, men et vilkårligt antal gange i en vilkårlig rtning. Slag må dog kun foretages i det sidste springertræk. Et diagram har ingen mening, da en ubi-ubi på et tomt bræt kan trække til samtlige felter på brættet.springere

Udvidet alfilrytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Alfil (2,2-S).

springere, udvidede hoppere

Udvidet antiloperytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Antilope (3,4-S).
Denne brik kan slet ikke flytte på et 8x8 bræt.
springere, udvidede hoppere

Udvidet bisonrytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Bison.
Denne brik kan kun trække som en Bisonrytterhopper på et 8x8 bræt.
springere, udvidede hoppere

Udvidet dabbabarytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Dabbaba (0,2-S).

springere, udvidede hoppere

Udvidet girafrytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Giraf (1,4-S).
Denne brik kan slet ikke flytte på et 8x8 bræt.
springere, udvidede hoppere

Udvidet gnurytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Gnu.

springere, udvidede hoppere

Udvidet impalarytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Impala.
På et 8x8 bræt er det dog kun springerdelen af impalaen, der får betydning, derfor =Udvidet natrytterhopper.
springere, udvidede hoppere

Udvidet kamelrytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Kamel (1,3-S).
Denne brik kan kun trække som en Kamelrytterhopper på et 8x8 bræt.
springere, udvidede hoppere

Udvidet maorytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Mao.

springere, udvidede hoppere

Udvidet moarytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Moa.

springere, udvidede hoppere

Udvidet okapirytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Okapi.

springere, udvidede hoppere

Udvidet natrytterhopper

En brik af familien udvidede hoppere, baseret på Springer.

springere, udvidede hoppere

Udvidet tårnhopperSe Tårnløve.

Udvidet urokserytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Urokse.
På et 8x8 bræt er det dog kun springerdelen af uroksen, der får betydning, derfor =Udvidet natrytterhopper.
springere, udvidede hoppere

Udvidet zebrarytterhopperEn brik af familien udvidede hoppere, baseret på Zebra (2,3-S).
Denne brik kan kun trække som en Zebrarytterhopper på et 8x8 bræt.
springere, udvidede hoppere

Urokse

Springer + Giraf (1,4-S)

springere + kombineret brik

Urokserytter

En brik af familien ryttere, baseret på Urokse.

springere, ryttere

UrokserytterhopperEn brik af familien hoppere, baseret på Urokse. På et 8x8 bræt er det dog kun springerdelen af uroksen, der får betydning, derfor =Natrytterhopper.springere, hoppere
V

Vandregræshoppe

En Græshoppe, der ikke kan flytte, kun slå. Her er det dog den oversprungne brik, der bliver slået.

hoppere

Vao

Vao går som løber og slår som udvidet løberhopper.

ryttere, udvidede hoppere, kinesisk brik

Varan

Tårn + Natrytter

ryttere, springere, kombineret brik

Vesir

En 0,1-springer

springere

(Pièces) volagesFransk for Flygtige brikker.
Z

Zebra

En 2,3-springer.

springere

Zebrarytter

En brik af familien ryttere, baseret på Zebra (2,3-S).

springere, ryttere

Zebrarytterhopper

En brik af familien af hoppere, baseret på Zebra (2,3-S).

hoppere

ZeroEn 0,0-springer. A. Dickins, England.springere

Ziehende steineTysk for Flyttende brikker.

Zigzagløber

Brik, der kan bevæge sig i diagonale zigzag-trin hen over brættet, sålænge felterne på dens vej er frie.

ryttere

Zigzagtårn

Brik, der kan bevæge sig i ortogonale zigzag-trin hen over brættet, sålænge felterne på dens vej er frie.

ryttere
Æ

Ærkebiskop

En Reflekterende løber, der kun må reflekteres én gang. Bemærk forskellen til Kardinal.

ryttere
Ø

Ørn

Svarende til en Græshoppe, men drejer 90 grader efter sit hop. Kaldes også en 90-G (se hoppere)

hoppere
0

0,0-S= Zero (0,0-S)springere

0,1-S

= Vesir (0,1-S)

springere

0,2-S

= Dabbaba (0,2-S)

springere

0,3-S

= Dromedar(0,3-S)

springere
1

1,1-S

= Fers (1,1-S)

springere

1,2-S

Den normale FIDE-springer.

FIDE, springere

1,3-S

= Kamel (1,3-S)

springere

1,4-S

= Giraf (1,4-S)

springere

1,5-S

= Ibis (1,5-S)

springere

1,6-S

= Flamingo (1,6-S)

springere
2

2,2-S

= Alfil (2,2-S)

springere

2,3-S

= Zebra (2,3-S)

springere

2,4-S

= Lancer (2,4-S)

springere

2,5-S

= Korsar (2,5-S)

springere
3

3,4-S

= Antilope (3,4-S)

springere
5

5-S

= Kvadratrod-25

springere, kombineret brik

.

Familier

Forklaring og referencer

.

FIDEBrikkerne i almindelig skak efter FIDE's regler
Bonde, Dronning, Konge, Løber, Springer, Tårn

HoppereBrikker, der bevæger sig ad en linie og kræver en buk til at hoppe over. Hopperen placerer sig så umiddelbart efter bukken. Hvis der står en fjendtlig brik på dette sted, bliver den slået. Hvis der står en brik af samme farve, er trækket ikke muligt.
En Græshoppe drejer 0 grader fra virkningslinjen når den udfører sit hop over bukken, og kan kaldes 0-G.
Se også Udvidede hoppere
Alfilrytterhopper, Antiloperytterhopper, Bisonrytterhopper, Dabbabarytterhopper, Dronningehopper, Elg, Equigræshoppe, Equihopper, Girafrytterhopper, Gnurytterhopper, Gral, Græshoppe, Græshoppe-n, Hamster, Hippogryf, Impalarytterhopper, Kamelrytterhopper, Kongehopper, Kontragræshoppe, Kænguru, Løberhopper, Maorytterhopper, Moarytterhopper, Natrytterhopper, Nonstop equihopper, Okapirytterhopper, Sirene, Spurv, Tårn, Tårnhopper, Urokserytterhopper, Vandregræshoppe, Zebrarytterhopper, Ørn

Kinesiske brikkerBrikker, der går på én måde og slår på en anden måde. Dog regnes bonde-varianter ikke som kinesiske. Til gengæld er Mao (men ikke Moa) med på grund af analogien til dronning/tårn/løber med mellemhop
Leo, Mao, Pao, Vao

Kombinerede brikkerBrikker, der i én og samme brik besidder flere andre brikkers egenskaber.
Amazone, Atlantosaurus, B/D-skytte, Bison, Buffalo, Dinosaurus, Drage, Dronning, Egern, Elefant, Elverkonge, Gnu, Gral, Grif, Halvdronning, Hippogryf, Impala, Kejserinde, Konge, Kvadratrod 25-springer, Kvadratrod 50-springer, L/T-jæger, Mammut, Marskal, Okapi, Prinsesse, T/L-jæger, Urokse, Varan, 5-S

RyttereBrikker, der bevæger sig ad en linie og kan afskæres ved spærring.
Alfilrytter, Amazone, Antiloperytter, B/D-skytte, Berolina-bonde, Bisonrytter, Boa, Bonde, Bonderytter, Brontosaurus, Dabbabarytter, Diagonal spiralspringer, Dinosaurus, Dobbeltspringer, Drage, Dronning, Elefant, Fisk, Girafrytter, Gnurytter, Grif, Halvdronning, Halvløber, Halvtårn, Impalarytter, Jernbonde, Kamelrytter, Kardinal, Kejserinde, Latent bonde, Leo, Løber, L/T-jæger, Mammut, Maorytter, Marskal, Moarytter, Natrytter, Noctambule, Okapirytter, Pao, Pileløber, Piletårn, Prinsesse, Reflekterende løber, Reflekterende zigzagløber, Reflekterende zigzagtårn, Sirene, Spiralspringer, Superberolinabonde, Superbonde, Taxi, T/L-jæger, Transmuterende konge, Tårn, Urokserytter, Vao, Varan, Zebrarytter, Zigzagløber, Zigzagtårn, Ærkebiskop

SpringereBrikker, der bevæger sig fra punkt til punkt og som kun forhindres i at nå et felt ved blokade. Generelt defineres en "springer" ved afstanden mellem start- og slutfelt, idet spring i alle retninger er mulige. Den normale springer kan således kaldes for 1,2-S. En konge opfylder også definitionen: den er en kombination af en Fers (1,1-S) og en Vesir (1,0-S)
Alfil, Alfilrytter, Alfilrytterhopper, Amazone, Antilope, Antiloperytter, Antiloperytterhopper, Atlantosaurus, B/D-skytte, Berolina-bonde, Bison, Bisonrytter, Bisonrytterhopper, Bonde, Bonderytter, Bueskytte, Buffalo, Dabbaba, Dabbabarytter, Dabbabarytterhopper, Dobbeltspringer, Drage, Dromedar, Egern, Elefant, Elverkonge, Fers, Fisk, Flamingo, Frø, Giraf, Girafrytter, Girafrytterhopper, Gnu, Gnurytter, Gnurytterhopper, Gral, Grif, Hippogryf, Hippotamus, Ibis, Impala, Impalarytter, Impalarytterhopper, Jernbonde, Jernsoldat, Jernspringer, Kamel, Kamelrytter, Kamelrytterhopper, Kejserinde, Konge, Korsar, Kvadratrod 25-springer, Kvadratrod 50-springer, Lancer, Latent bonde, Løvhoppe, Mao, Maorytter, Maorytterhopper, Marskal, Moa, Moarytter, Moarytterhopper, Murray løve, Natrytter, Natrytterhopper, Noctambule, Okapi, Okapirytter, Okapirytterhopper, Prinsesse, Rose, Rosehopper, Roseløve, Springer, Tank, Taxi, TEK, Transmuterende konge, Ubi-ubi, Udvidet alfilrytterhopper, Udvidet antiloperytterhopper, Udvidet bisonrytterhopper, Udvidet dabbabarytterhopper, Udvidet girafrytterhopper, Udvidet gnurytterhopper, Udvidet impalarytterhopper, Udvidet kamelrytterhopper, Udvidet maorytterhopper, Udvidet moarytterhopper, Udvidet okapirytterhopper, Udvidet natrytterhopper, Udvidet urokserytterhopper, Udvidet zebrarytterhopper, Urokse, Urokserytter, Urokserytterhopper, Varan, Vesir, Zebra, Zebrarytter, Zero
0,0-S, 0,1-S, 0,2-S, 0,3-S, 1,1-S, 1,2-S, 1,3-S, 1,4-S, 1,5-S, 1,6-S, 2,2-S, 2,3-S, 2,4-S, 2,5-S, 3,4-S, 5-S

Udvidede hoppereBrikker, der bevæger sig som Hoppere, men som ikke blot dækker feltet lige bag ved bukken, men også de følgende felter på virkningslinjen indtil en eventuel ny buk.
Leo, Løberløve, Løve, Pao, Tårnløve, Udvidet alfilrytterhopper, Udvidet antiloperytterhopper, Udvidet bisonrytterhopper, Udvidet dabbabarytterhopper, Udvidet girafrytterhopper, Udvidet gnurytterhopper, Udvidet impalarytterhopper, Udvidet kamelrytterhopper, Udvidet maorytterhopper, Udvidet moarytterhopper, Udvidet okapirytterhopper, Udvidet natrytterhopper, Udvidet urokserytterhopper, Udvidet zebrarytterhopper, Vao

Signaturer i diagrammerne:


Selve brikken (fra-stedet). Stregerne angiver mulige retninger.

Mulige til-steder ved flytning/slag

Mulige til-steder ved slag

Buk for hoppere

Mellemstation for brikker som Mao og Zigzagtårn


Definitioner:

Buk Brik af vilkårlig farve, som en flyttende brik skal bevæge sig henover
Diagramstiling En bestemt stilling i en given sammenhæng, normalt den stillede opgave, vist i daigramform
Selvskak Fiktiv/virtuel udførelse af et træk, der, hvis det blev udført, ville bringe egen konge i skak. Trækket er ulovligt og kan ikke udføres.
Slutfelt Det felt en brik placeres på efter et træk er foretaget.
Træk Flytning af en brik fra et udgangsfelt til et slutfelt.
Udgangsfelt Det felt en brik står på inden et træk foretages.
Udgangsstilling Brikkerne placeret på deres udgangsfelter for et normalt skakparti.


Interesserede henvises til Steen Christensens bog (se nedenfor) hvor der kan findes en mere udførlig beskrivelse af de fleste af brikkerne med eksempler og specialtilfælde.

Kilder:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Æ Ø 1 2 3 5