Peter Gvozdják: Cyclone v/ Bjørn Enemark Tilbage til forsidenPeter Gvozdják, 35, fra Bratislava i Slovakiet har udgivet en spændende bog om de moderne cykliske temaer i problemskak. Materialet er samlet over en 10-årig periode, bl.a. via e-mail fra problemister verden over. Det er der kommet et engelsksproget værk på 300 sider ud af, indbundet, i flot typografisk layout.
Bogen går lige til til sagen. Først opstilles en beskrivelses-metodik med nøgletræk, trussel, mattræk ved parade-1, -2, -3. Derefter opdeles bogen efter antal cyckliske træk (3, 4, mere end 4). Og til sidst kategoriseres de 12 cykliske tema-grupper inden for en tabel med 5 gange 3 grupper: dels de cykliske træks forekomst (mattræk alene, trussel . mattræk, nøgletræk . mattræk, nøgletræk . trussel samt alle tre), dels efter antal faser / antal mattræk. Af de 15 grupper er de tre tomme, sådan er systematikken.


 1. Lacny *)
 2. Shedey
 3. Kiss
 4. Djurasevic
 5. Rice
 6. Ukraine
 7. Cerlani
 8. Reeves
 9. complete Lacny
 10. complete Shedey
 11. complete Kiss
 12. complete Djurasevic
*) desværre kan HTML med vesteuropæisk tegnsæt ikke klare accent-tegnene i m.fl.
Med disse logiske grupperinger (forfatterens navngivning enkelte steder) må man formode, at f.eks. Shedey vil erstatte tidligere betegnelser som trussel-Lacny, short-cut Lacny, Dombro-Lacny, Lacny in the le Grand form og Shedey paradoks, det vil tiden vise (gamle navne er svære at ændre).
Denne systematiske opstilling fylder dog kun en snes sider. Bogens egentlige styrke er en pragtfuld eksempelsamling på små 1700 opgaver af op mod 300 komponister, hvoraf en del er mere end kendte, f.eks. Talip Amirov, Michel Caillaud, Ludovit Lacny, Torsten Linss, Juraj Lörinc, Karol Mlynka, Christian Poisson, John Rice, Valentin Rudenko, Leopold Szwedowski, Waldemar Tura, Jan Valuška, Milan Velimirovic, Milan Vukcevich, og naturligvis forfatteren Peter Gvozdják selv, samt sikkert en del, som jeg ikke så eller blot ikke har hørt om. Et par enkelte opgaver fra skandinavisk side er også kommet med, fra Stig Björklund, Per Grevlund og Kjell Widlert.

Nedenfor er vist side 232 og 233, et dobbeltopslag med de første 14 eksempler inden for Ukraine-gruppen, som inkluderer le Grand. I øvrigt henvises til Jurinj Lörincs side om bogen