Danske problemister: Lars Larsen Tilbage til forsiden


(49 K)
Lars Larsen
(1919-03-09).


Danmarks eneste nulevende internationale mester i problemskak. Uddannede sig til lærer og underviste i fem år på Bornholm. Lærte problemskakken at kende som 13-årig via spalterne i Fyns Tidende og Politikens Magasinet. Udover problemskakken spiller Lars også violin, det har han gjort siden 1927, og han spiller nu i flere amatørorkestre.
Lars Larsen er fast medarbejder på Dansk Skakproblem Klubs medlemsblad Thema Danicum, hvori han igennem tyve år har skrevet over 40 artikler. Han har ligeledes skrevet utallige artikler om forskellige tematiske emner i mange tidsskrifter. Således kan nævnes at allerede i 1940 skrev han en artikel i DSK's "Aarsskrift". Lars går ind for de direkte opgaver, altså to- og tretrækkere, og gerne med modelmatter. De mere moderne fantasiopgaver interesserer ham ikke så meget.
Han har komponeret omkring 2225 opgaver, deraf har hans opgaver opnået 621 placeringer, 182 førstepræmier, 248 hædrende omtaler og 191 rosende omtaler. Han er af FIDE udnævnt til international dommer i problemskak.

Lars Larsen
Skakbladet 1985
#2 9+6
Vis løsning


Lars redigerede alt problemstoffet i Svend Novrups "Lademanns Skakleksikon".

Leif Schmidt