Dom i Lars Larsens jubilæumsturnering 1999 v/ Lars Larsen Tilbage til forsiden

Spærrefrist 1. juli 2000

Turneringen samlede ialt 63 hjælpematter af 46 forfattere fra 18 lande. Fire af de deltagende forfattere var danske.
18 af de indsendte opgaver var klart utematiske. Nogle forfattere glemte, at frigørelsen skal ske i 1. træk - og ved sorts træk. 17 andre opgaver var tematisk svage, eller viste en tematisk og en utematisk løsning. To stillingsændringer går heller ikke.
Tre opgaver har fantasibrikker. Sándor (Kh1/Kh3) bruger flere sorte dronninger, og de Boer (Ka8/Kd6) og Manolescu (Kc2/Kg5) bruger en trist hvid springer. Witztum (Ke3/Kf5) er illegal.
Foruden de almindelige skønhedsbegreber studerede jeg kritisk kompensationen. Denne skal serveres af sort, og fjernes af hvid i 1. træk. Den hvide brik skal forlade bindingslinien i mattrækket. I kompensationen modarbejder sort jo matbestræbelsen.
Langt den hyppigste art kompensation er sort linieåbning. Den ses i 15 opgaver. Antiblokade forekommer i fem opgaver. Direkte gardering ses af og til, især sammen med linieåbning.

Waldemar Mazul (PL)
1 PR Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Sb3->b5 C+ 5+12
C: Lc5=hSc5


Vis løsning

Turneringens eneste triplering. Sort indleder med den sjældne direkte frigørelse af hD og kompenserer ved at åbne for d-linien, som besættes af Td5. Hvid korrigerer ved at spærre med Ld4. I de to andre løsninger, hvor hD frigøres indirekte, kompenserer sort ved at åbne for sin D; hvid svarer straks med at spærre. To gange spærrer sort for et tårn. Tre selvblokader.

L. Szwedowski (PL)
2 PR Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Kf3->h4 C+ 3+13


Vis løsning

En nydelse at studere de to bundne hvide brikker, som skiftevis bevæger sig på bindingslinien eller sætter mat. I begge løsninger spærrer hvid for den linie, som sort lige har åbnet. Morsomt, at Ld4 blokerer i A, og afspærres i B. Et ekstra plus: felterne f5 og e7 besættes vekselvis af en sort og en hvid brik.

L. Szwedowski (PL)
3 PR Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Kc2->b3 C+ 4+10


Vis løsning

Det vrimler med linieåbninger for sorte brikker i denne turnering. Her åbner Sf6 for to hvide tårne, som skiftevis binder en garderende sort S, og sætter mat efter spærring på det felt, som hvid forlod. Sorts kompensation: direkte gardering af matfeltet ses kun i ganske få opgaver.

Jorge Lois & Jorge Kapros (Argentina)
1 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 6+10


Vis løsning

Igen dobbelt linieåbning for hvid; men her er åbningen tematisk. Samtidig spærres for to sorte brikker. Den ene af disse, Da3 eller Ta4, bestemmer matten, som i begge løsninger benytter indirekte batteri. På grund af linieåbning i 1. træk kan sort konge ikke uden den hvide Grimshaw på d5 gå til det rigtige nabofelt. En original kompensation, som kun forekom i denne opgave.

Ivan Denkovski (MAC)
2 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Sd7->f5 C+ 4+12


Vis løsning

Et sort tårn spærrer for La8 og De6, hvorefter det andet sorte tårn blokerer. Ligesom i 8047 ophæver hvidt tårn sorts kompenserende gardering ved binding.

Tony Lewis (GB)
3 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+6


Vis løsning

Hvid fratager sort et kompenserende flugtfelt og sætter mat på c5 efter blokade ved samme sorte bonde (B2-blokade).

Zoltán Labai & Jozef Taraba (SLO)
4 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+15


Vis løsning

Sorts tårn og springers gardering af matfeltet ophæves af en bindende hD. At sorts 2. træk viser hhv. spærring og blokade, er ikke noget minus.

Abdelaziz Onkoud (MA)
5 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Kb4->h1 C+ 3+8


Vis løsning

Td4 og Sf4 åbner for sD; begge gange fjernes denne kompensation af Se6. I begge løsninger ses en ekstra selvspærring (for Lg8 eller Ta5).

A. Schönholzer (CH)
6 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 4+10


Vis løsning

Kompenserende sorte linieåbninger modsvares af hD's spærringer i samme linie, men på et andet felt. Det tiltaler mig. Desuden linieåbning for en blokerende sort brik.

Czeslaw Jaucruva & Henryk Kruk (PL)
7 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+14


Vis løsning

Hvid spærrer på det felt, som sort netop forlod (jfr. foranstående). Frigørelser i to linier, kompenserende linieåbninger.

J. Kupper (CH)
8 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+10


Vis løsning

En slags "omvendt Herpai". Sort åbner for to liniebrikker, som begge garderer et matfelt. Hvid må omhyggeligt spærre med den rigtige brik på det forladte felt. Der er tale om en art dualforhindring: enten garderer sort springer h4, eller også hindrer den 2. Le4.

Unto Heinonen (FIN)
9 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+9


Vis løsning

Igen dobbelt linieåbning. Den ene åbning - den kompenserende - fjerner hB, den anden giver blokade. Sd4 bestemmer, hvilken spærring hvid skal vælge. (Dualforhindring).

Dieter Müller (D)
10 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+7


Vis løsning

En interessant veksling: Det ene matfelt - først d3 - garderes direkte, det andet ved linieåbning. Hvid spærrer derpå. Sb7 blokerer to gange.

Achim Schöneberg (D)
11 HO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Tf4->g4 C+ 4+9


Vis løsning

Antiblokade besvares straks med hvid gardering. Tiltalende liniespil. I begge løsninger blokerer de sorte springere vekselvis aktivt og passivt.

A. Schönholzer (CH)
1 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Bc5->c7 C+ 3+8


Vis løsning

Antiblokader, linieåbninger og blokader af sorts temabrikker.

Zoltán Labai & Jozef Taraba (SLO)
2 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 4+13


Vis løsning

Strategien virker charmerende og original. Sort kompenserer frigørelsen ved at spærre for hD; denne benytter så linieåbningen til at finde en ny gardering.

Árpád Molnár (H)
3 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 5+7


Vis løsning

Tiltalende, økonomisk. Hvid spærrer for de sorte kompenserende linier. Blokade på fire felter!

Henryk Grudzinski (PL)
4 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 6+12


Vis løsning

Præcis som i 10 HO opererer sort med direkte gardering og åbning af en sort linie, som hvid derpå afspærrer. Stillingen er tungere end i nr. 0013. En hSc3 burde erstatte Bb3 og Ba4.

Ion Murarasu (RO)
5 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 3+12


Vis løsning

Spillet med linieåbninger og efterfølgende spærring for Td6 (d4) er i og for sig smukt. Men skakfare som kompensation har jeg svært ved at anerkende. Denne idé - skakfare - anvendtes i fem af de indsendte opgaver.

Manne Persson & Christer Jonsson (S)
6 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 4+8


Vis løsning

Skakbud i 1. træk (1 Sd4+). Både sort b-tårn og sort bonde blokerer i begge løsninger. Lc6 spærrer elegant.

Erik Hansen (DK)
7 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 2.1.1.1 C+ 3+5


Vis løsning

Turneringens eneste bondeløse bidrag! Maskeret direkte gardering fra d4.

Dieter Müller (D)
8 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: Bd5->b7 C+ 3+7


Vis løsning

Antiblokader. Som i mange andre opgaver virker 1. træk både kompenserende og dualforhindrende.

György Bakcsi (H)
9 RO Lars Larsens JT 1999
H#2 B: e2->f3 C+ 3+8


Vis løsning

Antiblokader. Turneringens eneste opgave med dobbelt bondeforvandling!

PS fra dommeren:
Fire prægtige opgaver måtte jeg kassere som utematiske: Csák (Kg7/Kd3) og Murarasu (Kg1/Kd6) anvender skakfare således, at den matsættende hS bindes i 1. træk i stedet for at blive frigjort!
I Dragoun (Ka7/Kf4) med 2 løsninger og originale T-ofre, er sort 1. træk dualforhindrende, men ikke kompenserende. I Nosonovkij & Pevsner (Kd6/Kh4) må hvid i sit 1. træk forebygge sort kompensation (en skak), som sker i sorts 2. træk.

----
Redaktionen vil gerne takke de 46 forfattere for deres interesse ved denne fødselsdagsturnering. Vi er ganske imponeret over at have modtaget 63 opgaver. En stor tak skal også lyde til dommeren Lars Larsen, der vist fik mere at lave, end han havde regnet med.

Øvrige indsendte opgaver står til forfatternes rådighed.