46th World Congress of Chess Composition v/ Bjørn Enemark Tilbage til forsiden

In English
Den 46. problemskak-kongres blev i år afholdt i Ruslands hovedstad Moskva, et voldsomt sceneskift fra sidste års lille havneby Portoroz ved Sloveniens Middelhavskyst. Igen i år var jeg eneste deltager fra Danmark og deltog derfor i det hele, i PCCC-møder som delegat, i løserturneringer, og i diverse kompositions-turneringer - foruden at snakke med andre problem-interesserede.

Visum
For at komme til Rusland skal man have visum. En ansøgningsblanket med billede og oplysninger om formålet med rejsen, hotel, datoer for ind- og udrejse etc. skal afleveres i god tid sammen med pas og visumgebyr, mindst to uger før. Hurtigere behandling: 1 uge, 3 dage, få timer var mulig, det påvirkede bare prisen! At Olga Selivanov havde sendt telex til ambassaden og bekræftet formålet hjalp lidt på proceduren. Det færdige visum viste sig at være indklæbet i passet og i øvrigt trykt med mikroskrift og krummelurer næsten som en pengeseddel.

Rejsen
Kun nogle få selskaber flyver direkte København-Moskva, og Aeroflot var klart billigst. Jeg ville gerne have nogle dage ekstra i Moskva med hjemrejse tirsdag men det kunne kun være tirsdag morgen. Eftermiddagsfly kun mandag, onsdag .. Sådan var dét. Vel ankommet til lufthavnen uden for Moskva skulle jeg så til hotellet i selve Moskva, 60 km væk. De autoriserede taxaer (med skaktern ned langs siden!) havde en prisliste, der viste 88$ for turen. Men det er da mange penge. Da jeg ville undersøge andre muligheder, faldt prisen hurtigt, 70, 60 og til 50$, inden jeg sagde ok. Her kunne altså handles! Andre gjorde det endnu bedre.
Spændet til sikkerhedsselen virkede ikke, så jeg klamrede mig til fordøren mens chaufføren med over 100 kms fart hastede ind af de brede indfaldsveje. Zigzaggede i de op til 8 baner i den ret livlige trafik. Men uden uheld nåede vi frem til det 29 etager høje hotel Ukraine, en af de "syv søstre" bygget af tyske krigsfanger for 50-60 år siden under Stalin. Oprindelig skulle der have været 8, men kun 7 blev opført. To af dem er nu hoteller, to indeholder lejligheder, to er regerings-bygninger og den sidste er Moskva Universitet. Mest af alt ligner disse bygninger gigantiske bryllupskager.
Hotellet tog ikke mod kreditkort, men henviste til en kontant-automat. Men den slags har maksimumsgrænser, så jeg måtte betale over adskillige dage.

Turneringerne
Med konferencemappen fulgte invitationer til mange kompositions-turneringer og på opslagstavlen hang endnu flere, alt i alt mindst et dusin. Dem på tavlen fandtes kun i dette ene eksemplar! Nogle af dem var skrevet på russisk med sparsom oversættelse i margenen. Traditionen tro havde de fleste spiritus-præmier. Der var Whisky (h#2 med tvilling hvor hK skulle stå bundet i to forskellige linier), Champagne (bevisparti med forvandling, hvor denne brik bliver slået: Pronkin-tema, og en ikke-forvandlet brik af samme art besøger forvandlingsfeltet og også bliver slået), Metaxa (s#n, n>=6 !), Sabra (h#2 hvor sK i 2. træk går til et felt, som fra starten er dobbelt dækket), Grappa (ny, h#2 hvor en sort brik i den ene fase skal flytte til matfeltet i den anden - og omvendt), Ukrainian Folk Crafts med et snirklet h#2-tema og kæmpevaser som præmier, Cyclone-problemer, Tzuica (ny, s#/h# med serietræk fra begge sider), Sake (med japanske brikker, der kun kan gå fremad - indtil de forvandles til almindelige), Vodka (S#3-6 med D-offer), 5-dages turnering (#2,#3,h#,s#,studier med sort bondespil), Moskovskaya (h#2, sort brik spærrer tidligt en sort linie), Ural Problemist ("graphic problems of Ural Problemist". Det tema forstod jeg ikke, på vinderbidragene kan jeg se, at man ønskede bogstavopgaver med U, P eller UP, eventuelt kyrilliske!). Det var vist de fleste af dem!
Hertil kom Quick Composing, der i år ikke foregik i en sal. I stedet havde vi en 12-timers periode søndag (#2 med fortsat forsvar af sB, h#2 med tvilling hvor en hvid og en sort brik blev fjernet). Quick Composing bør man deltage i. Jeg fik opfyldt temaet dobbelt med en trillinge-opgave, hvor to løbere blev fjernet i B-delen og to bønder blev fjernet i C. Men den blev ikke placeret, måske fordi det i begge tilfælde var nok at fjerne den ene brik.
I Whisky-turneringen fik jeg ganske vist etableret bindinger, men de var ikke væsentlige for opgaven, så den var der ingen grund til at aflevere. Så brugte jeg rigtig megen tid på bevisparti-opgaven, men det tema var meget svært. Man skal med sine træk bevise, hvad der forvandles til, for brikken er der jo ikke længere. At have forvandlet til et tårn kræver derfor, at tårnet kan stå mindst ét træk et diagonalfelt fra modstanderens K. Og bagefter skulle den ikke-forvandlede brik følge efter. Det kunne jeg ikke gøre éntydigt!
Ved udløbet af Champagne-turneringens tidsfrist var der kun få åbne turneringer $problem->tilbage. Og det meste af den resterende tid var afsat til en udflugt. Jeg forsøgte mig med Tzuica-turneringen med serie-trækkene og nåede lige akkurat at få stillet en opgave op med et godt "Follow Me"-tema og en tvilling med pæn analogi. Det gav en tredjepræmie, en flaske pærebrændevin med indlagt glaspære, men der var kun få bidrag og endnu færre korrekte.

PCCC
De officielle møder blev holdt i et ganske lille lokale, hvor de 39 delegerede måtte sidde på kryds og tværs. At et så stort hotel ikke kunne stille et bedre lokale er ret underligt. Men de få store lokaler blev brugt til spisesale. Det var et af de få lokaler med airconditioning, men dette støjede en del og gjorde det svært at høre, specielt når noget blev fortalt videre af tolken. Der var tre lange møder, men kun få resultater, bl.a.: Litauen blev optaget som land nr. 39, og Kreta blev næste års sted.

Løserturneringer
Nogle deltagere kommer udelukkende for at deltage i opgaveløsning, men denne disciplin skattes ikke så højt i Danmark. Bo Lindgren havde udvalgt opgaver til både Open Solving og mesterskabet. Blandt de 12 . 18 opgaver var 5 . 4 originaler fra hans hånd. Én af dem (i Open Solving) var en smuk S#12 som ingen løste. I år lykkedes det mig at undgå sidstepladsen i én af turneringerne!
Med de ændrede regler fra sidste år skal der to topplaceringer (nærmere defineret i reglerne) i internationale løserturneringer til en FM- eller IM-titel. To personer, Thomas Maeder fra Schweiz og Eric Huber fra Rumænien, opnåede topplaceringer i begge turneringer og blev dermed straks løser-IM'ere.

Afslutning
Kongressen sluttede med en flot banket, hvor der var mere god mad og mere at drikke end deltagerne kunne overkomme. Vi fik en bulletin, som blev flittigt studeret. Og alle fik Andrey Selivanovs nys udkomne bog "My Chess Problems" med flotte selvmatter. Kun titlen var på engelsk, "Gens una sumus"! Og naturligvis blev der snakket skak og udvekslet problemblade.

Moskva
Torsdagens udflugt blev en sightseeing tur i Moskva sluttende med et besøg på et museum, Pusjin. Det blev til en forsmag på de seværdigheder, som jeg fik lejlighed til at se efter kongressen. For jeg benyttede lejligheden til at være turist et par dage. Man kunne gå frit og trygt overalt. Især imponerede tre ting. For det første: kirkernes fantasifulde arkitektur med de mange tårne og løgkupler. Tårnene skal forestille kerter og kuplerne velsagtens flammer.
Dernæst: størrelsen af gader, af reklamer og af mindesmærker (fra 4 fodboldbaner og opefter!). Den nærmeste gade havde 2x5 baner. Kun harer og førstegangsturister forsøger at krydse sådanne gader. De lokalkendte går under! Der er diskrete tunneller placeret med rimelige mellemrum.
Og endelig: byens mange metrostationer, alle forskellige, fornemme sale beklædt med marmor, oplyst af lysekroner. Togene kørte hele tiden, i yderkanten af nettet "kun" hvert femte minut, i midten dobbelt så tit. Prisen for en tur, uanset længde og skift: 10 rubler eller 2½ krone. Altid masser af mennesker. Her kunne HT lære noget.

Bjørn