Danske problemister: P. A. Larsen Tilbage til forsiden


(111 K)
P.A. Larsen (1869-04-01 - 1946-04-28).

Peder Andreas Larsen blev født i Asker på Bornholm. Han uddannede sig til lektor i matematik, og udøvede sin lærergerning hovedsageligt i Rønne på Bornholm.
Han og hans kone, Petra Elisabeth Koefoed, fik seks børn heriblandt den senere navnkundige problemist K.A.K. Larsen. Ud over at forsørge disse mange børn fik han også tid til flere forskellige ting i sit liv, således udgav han i 1899 en samling matematiske opgaver med titlen: "365 Geometriske Opgaver", og i 1911 "Aritmetiske Begynderopgaver for Mellemskolen". Han debuterede som opgavekomponist i "Illustreret Familiejournal" 1886, og siden komponerede han mellem 200-300 opgaver af høj kvalitet - han er en af de få danskere, der har beskæftiget sig med slutspilsstudier. Også på dette felt var han en fremragende komponist. Han opnåede den store ære at få opkaldt et patmotiv "Larsen-temaet".
Selv studieeksperten Jens Enevoldsen har brugt P.A. Larsens slutspilsstudier i sin pragtfulde bog "Hyg Dem med Skak" fra 1966.

P.A. Larsen
Tidskrift för Schack 1897

Hvid trækker og holder remis
Se løsning

Leif Schmidt