Dansk Skakproblem Klub 
Thema Danicum lukker Tilbage til forsiden

English
Deutsch

Kære problemskakvenner

Vort blad har eksisteret siden 1976 og desværre består redaktionen i dag af to trætte ældre mænd.
Leif Schmidt er det sidste års tid, for tredje gang, blevet ramt af angina pectoris, som denne gang ikke kan behandles, så dette er bl.a. årsagen til, at vi ser os nødsaget til at ophøre med udgivelsen af bladet pr. oktober 2007.
På den netop afholdte generalforsamling, hvor for øvrigt Leif Schmidt blev udnævnt til æresmedlem i Dansk Skakproblem Klub, blev det nævnt, at redaktionen skulle have lov til at afslutte arbejdet med bladet ved simpelthen at lade det gå ind. Som formanden Kaare Vissing Andersen nævnte, vil det være det mest rimelige, så man ikke risikerer at bladet udgives i en dårligere kvalitet. Så hellere, når man finder en redaktion, begynde udgivelsen af et helt andet problemblad.
Planen for afviklingen er, at vi ikke modtager flere originalopgaver, vi har nok til at fylde blad 124/oktober 2006. Løserturneringen vil slutte med disse opgaver og i de flg. numre i 2007 vil der ikke være originalopgaver, kun domme og - hvis pladsen tillader - artikler.

Venlig hilsen
Leif