Litteraturanmeldelse (fra TD 100) ved Leif Schmidt Tilbage til forsiden

Stefano Spinelli: "100 S#5 MAX IN MINIATURE". Collection no. 2. 32 s. offsett / fotokopier? ill. hft. A5, Saronno 1999. Sælges for 8 DEM eller 4,5 USD fra forf. Via A. Volta 25, I-21047, Saronno-Va, Italien.

Atter en håndskreven bog visende 100 opgaver. Bogen er, som den første var, skrevet på et næsten uforståeligt engelsk, men opgaverne er séværdige.
I et medfølgende brev til anmelderen har forfatteren bedt, at man før yderligere offentliggørelse af hans opgaver i bogen, skriver til ham for at gøre opmærksom på, hvilken opgave man har valgt. Jeg tror, han på den måde mener at kunne påstå, at dermed er hans opgave bragt som originalopgave i anmelderbladet. Dette kan naturligvis ikke være rigtigt. Som original produkt er den allerede publiceret i bogen.
- Hvis jeg ellers har forstået hans engelske korrekt.

Diagram 1
Stefano Spinelli
100 S#5 Max in miniature Collection 2, 1999
S#5 Max C+ 2+5Vis løsning