Excelsior i totrækshjælpematter!? (fra TD 102) v/ Leif Schmidt Tilbage til forsiden

I det makedonske problemblad ORBIT nr. 5, januar 2000 og en fortsættelse i nr. 7, juli 2000 er en overraskende og interessant artikel af englænderen C.J. Feather som vi med tilladelse her gengiver hovedparten af.
Chris Feather skriver i indledningen: "Alle ved vist jeg er excentrisk, men denne gang må alle da tro jeg er gået totalt fra forstanden". Hvordan kan man fremvise opgaver med Excelsior i to træk? (Excelsior vil sige, at en bonde bevæger sig fra udgangsfeltet til forvandlingsfeltet - hvilket jo normalt vil kræve 5-6 træk - se titeldiagrammet). Jo, det kan lade sig gøre, dog med lidt snyd og kreativitet.
De følgende opgaver viser alle Excelsior i totrækshjælpematter, dog udelukkende ved hjælp af b-, c- osv.-løsninger. Vi lægger ud med en lidt ældre opgave af ungarerne György Bakcsi og Tibor Ersek der viser en hvid Excelsior.

Diagram 1
György Bakcsi & Tibor Ersek
Schach-Echo 1978
H#2 B: c2->c4
C: c2->c6
C+ 6+6I diagram 1 hjælpes bonden på vej til forvandlingsfeltet ved at blive flyttet hhv. to og fire felter i B og C-diagrammet.

Vis løsning

Det elegante er, at alle trækkene c2-c3, c3-c4, c4-c5, c5-c6, c6-c7 og c7-c8 bliver spillet.

Diagram 2
Tibor Ersek & Árpád Molnár
V. Mat 1982
H#2 B: d7->d5
C: d7->d3
C+ 7+5Vis løsning

A- og B-løsningerne viser selvblokade. Feather skriver i artiklen, at da redaktøren af ORBIT Zivko Janevski havde læst hans artikel igennem før trykningen, gjorde han Feather opmærksom på denne opgave, den var dog ukorrekt og der havde aldrig været bragt en korrektion i MAT. Takket være Molnár blev opgaven korrigeret og må nu betragtes som værende det første eksempel på en sort Excelsior i en totrækshjælpemat.

Diagram 3
Unto Heinonen
1 RO Pirkanmaa CPC
30 JT 1998
H#2 B: Matstillingen i A
+ Lf3->f8
C: Matstillingen i B
+ Sa5->c3
C+ 4+5
Vis løsning

Her ser vi en hvid Excelsior ved brug af fordringen fortsættende hjælpemat (FSH).
I A-løsningen etablerer hvid et bondebatteri, der ved aftræk spærrer for den sorte Dronning med modelmat. I B-løsningen er det den sorte Springer der spærrer for Dronningen, atter med modelmat. I C-løsningen ser vi igen et bondebatteri der bliver affyret - dog ikke med modelmat. Og nok en gang er det den sorte Springer der spærrer for Dronningen. En flot Meredith-opgave!

Diagram 4
Christer Jonsson
StrateGems 2000
H#2 B/C/D/E:
Efter nøglen i A/B/C/D
C+ 9+8Den svenske troldmand Christer Jonsson har også præsteret en séværdig opgave i denne genre med blokader i alle løsninger.

Vis løsning

Også i denne opgave bruges fiffet med FSH. Feathers kommentar: "Jonsson, with simpler twinning and enormous ingenuity and variety, shows the black version".

Diagram 5
Zdenek Oliva
RO Orbit 2000
H#2 B-F:
Efter sorts andet træk .
Lb6->b5; b4; b3; b2; b1
C+ 3+3Vis løsning

Det er lidt mere spændende med ændringer i spilforløbet, som vi så i de første fire opgaver. Modsat denne, der viser det samme spil, men alligevel gav en rosende omtale.

Vi slutter af med at vise en miniature med ensartet spilforløb, men med dobbelt sort Excelsior.

Diagram 6
Zdenek Oliva
Orbit 2000
H#2 B-F: Alle brikker 1-5 felter nedad C+ 4+3Vis løsning

Man må imponeres over komponisternes fantasi og idérigdom. Tænk at få så skør en idé at komponere en Excelsior i en hjælpemattotrækker? Det er sådanne ideer der gør det morsomt at beskæftige sig med problemskak!
Feather opfordrer til sidst i artiklen læserne til at skrive til ham såfremt man har kommentarer eller kendskab til andre opgaver af denne art. Hans adresse er: C.J. Feather, 10 Tinwell Road, Stamford PE9 2QQ, England.

Redaktøren af THEMA DANICUM har ladet sig inspirere og forsøger sig her med en sort og en hvid Excelsior-hjælpemat i to træk.

Diagram 7
Leif Schmidt
Original
H#2 Kamæleoncirce
B: Matstillingen i A
+ Lg2->c1
C: Matstillingen i B
. Se2->g1
C+ 10+9
Vis løsning

Det var ikke så lidt af en prøvelse at komponere denne opgave. Især C-løsningen voldte mig kvaler. Skulle der være en mening i opgaven, skulle der naturligvis være forvandlingerne til L, T og D.

Diagram 8
Leif Schmidt
Original
H#2 B: Matstillingen i A
. sKe7
C: Matstillingen i B
. sKc7
C+ 6+8
Vis løsning

Det er åbenbart pt. C-løsningerne der volder mig kvaler. I denne opgave modtog jeg hjælp fra de højere magter - nemlig en kendt amerikansk stormester, der ikke vil have sit navn med på opgaven.

Det makedonske problemblad ORBIT så dagens lys i 1999 (4 blade . 2 supplementer = 116+16 sider). Redaktør er Zivko Janevski: e-mail: zivko@mt.net.mk og ordinær postadresse: P.Fah 163, 91480 Gevgelija, Makedonien.
Abonnementsprisen er 30 DM pr. årgang.
Medarbejdere er: C. J. Feather, Fadil Abdurahmanovic, Petko Petkov, Zoran Gavrilovski, Vukota Nikoletic, Nikola Stolev, Petre Stojoski og Tode Ilievski. Bladet indeholder udelukkende hjælpe- og selvmatter og udgives på engelsk.