Litteraturanmeldelse (fra TD 104) af Steen Christensen Tilbage til forsiden

A FURCSA PÁR (The Odd Couple), udvalgte opgaver af György Bakcsi og László Zoltán, pris og udgiver ukendt.
Henvendelse kan ske til György Bakcsi, Postboks 68, H-1450 Budapest, Ungarn.

Der er tale om et hæfte på 64 sider, hvori de to forfattere viser 117 af deres samarbejdsproblemer fra perioden 1990 til i dag. Opgaverne er inddelt i 10 kategorier, spændende fra hjælpematter til deciderede fantasiopgaver.
Opgaverne er ikke kommenterede og løsningerne er bragt ved siden af diagrammerne, så sprog er ikke nogen forhindring for at nyde opgaverne. Der findes et forord på én side i en både ungarnsk og engelsk version.
Titlen refererer til den paradoksale kombination: György Bakcsi er kendt for strategiske og komplekse opgaver, mens László Zoltán går ind for simple løsninger med model- eller idealmatter. Mange af deres opgaver opstår ved at Zoltán foreslår et simpelt skema, som Bakcsi så gør kompleks ved at forøge fx antallet af træk eller varianter. Til sidst bearbejder Zoltán resultatet, således at det atter simplificeres.
At dette samarbejde er lykkeligt kan man overbevise sig selv om ved at betragte følgende opgave fra bogen

György Bakcsi & László Zoltán
PR Ideal-Mate Review 2000
Serie-H#6 3 løsninger C+ 3+4


Vis løsning

Samme matstilling, men 3 forskellige førstetræk giver forskellige veje til målet.