Retronød 4 (fra TD 105) af Henrik Juel Tilbage til forsiden

Et bevisparti er et parti, der beviser at en given stilling er legal. Mange har i tidens løb moret sig med at finde korteste bevispartier, men som fordring har denne syssel især interesse når det korteste bevisparti er entydigt. Efter at Dawson i 1913 opfandt formen, og Fabel i 1947 viste et rekordforsøg, var det først omkring 1980 at Caillaud begyndte at udforske mulighederne. Og omkring 1990 var fordringen "Find det korteste bevisparti" (forkortet BP) virkelig slået an, nu som regel med angivelse af partiets længde som hjælp. Succesen skyldes nok, at bevispartiopgaver er en passende udfordring til løserne og at forfattere har vist at flotte partier er mulige. Forudsat man har teknikken i orden.
Det har Heinonen (også i denne genre), og her skal vi se på hans imponerende opgave. Først lidt retroanalyse:

Unto Heinonen
1. Pr. Probleemblad 1997
BP 39.5 14+11


Hvids bønder på dronningefløjen har slået alle de manglende sorte brikker, eksempelvis med bxa, cxbxa og dxcxb. Derfor må de 2 ekstra mhL stamme fra f2 og h2, med forvandling på f8 og h8. Så de sorte bønder på disse linjer må have slået de manglende hvide, antagelig med f3xBe2 og h3xBg2 for at spare hvide træk. Derfor har sort forvandlet på d1 samt 2 gange på e1 og g1.
For at muliggøre hvids slag må de forvandlede sorte brikker (antagelig løbere) have trukket, så nu kender vi allerede sorts 39 træk: Lh3-f1, Dh4, Kf7-g6-h5, Lh6, Th6-c6, d5-d4-d3-d2-d1L-a4, e5-e4-e3-e2-e1L-b4, f5-f4-f3xe2-e1L-a5, g5-g4-g3-g2-g1L-c5 og h5-h4-h3xg2-g1L-b6. Også hvids 24 bondetræk er nogenlunde tydelige: a4-a5-a6, b3xa4, c3xb4xa5, d4xc5xb6, f4-f5-f6-f7-f8L-d6 og h4-h5-h6-h7-h8L-e5-g3.

Nogle af de andre hvide træk er sværere at finde, bl.a. at hTa1 faktisk har trukket Ta5-g5-g2. Det hjælper at starte med at løse opgaven bagfra, med dette plausible retrospil: -1.b3:L Kg6 -2.b2 Ld1 -3.b4:L L=d2 -4.c3:L d3 -5.c2 Le1 -6.Sc3 d4 -7.De2 d5 -8.Dd1 L=e2. Nu finder vi hvids 16 resterende træk: Ta5-g5-g2, Sc3-e2, Lg5, De2-e7, Kd2-c1-b1-a1, Lg2-h1, Sf3 og Th8, og $problem->tilbage er "bare" at stykke de 79 enkelttræk rigtigt sammen: 1.a4 h5 2.a5 h4 3.a6 h3 4.Ta5 hxg2 5.h4 Th6 6.h5 Tc6 7.h6 g5 8.h7 g4 9.Tg5 f5 10.h8L f4 11.Le5 f3 12.Th8 fxe2 13.f4 g3 14.Sf3 g1L 15.Lg2 Lb6 16.Lh1 g2 17.f5 g1L 18.f6 Lgc5 19.d4 d5 20.dxc5 Lh3 21.cxb6 Lf1 22.Tg2 Kf7 23.Lg3 Kg6 24.f7 Lh6 25.f8L e5 26.Ld6 Dh4 27.Lg5 e4 28.Kd2 e1L+ 29.Kc1 La5 30.Sc3 e3 31.Kb1 e2 32.Ka1 e1L 33.De2 d4 34.De7 d3 35.Se2 Leb4 36.c3 d2 37.cxb4 d1L 38.bxa5 La4 39.b3 Kh5 40.bxa4.
Det er en nydelse at undersøge hvorfor kun denne trækfølge går.

Dmitri Pronkin
5 PR Europe-Echecs 1988
BP 31.0 12+11


Pronkin har tidligere vist 5 forvandlede løbere der slås, men fordelt på 3 sorte og 2 hvide. Læseren opfordres til selv at prøve at finde løsningen. Den er lige så svær som ovenstående, men om nødvendigt er her lidt hjælp: De sorte forvandlinger er 10. - g1L, 11. - f1L og 18. - f1L, mens de hvide er 22. hxg8L og 27. e8L+