Retronød 5 (fra TD 106) af Henrik Juel Tilbage til forsiden

Diagram 1
Michel Caillaud
2. Pr. Europe Echecs 1985
BP 26.5 14+11I Caillaud's opgave Diagram 1 skal vi finde et parti med 27 hvide træk og 26 sorte, som fører til stillingen. Lad os først tælle op hvor mange hvide træk der må være sket: Ta6-h6, Lf4-d6, Dd6-a6, Kf2-g3, Lg2-d5-a2, Sh3-f4, Th4, i alt 14 officerstræk. Hertil kommer 11 bondetræk uanset hvor bønderne stammer fra, så der synes træk nok. Men de hvide bønder har slået alle 5 manglende sorte brikker, eksempelvis med bxc, dxc, fxe og gxfxe, så sBh7 må også have slået for at komme til forvandling; og det kræver 3 træk at få hSb1 til g-linjen. Derfor var sorts slag hxg faktisk hxBg, og de hvide bondeslag var a2xb3xc4, b2xc3, dxe og fxe, så hLf1 må have brugt 2 ekstra træk: Lg2-c6-a4-b3-a2. Nu er hvids træk optalt (14+2+11), og hSb1 faldt altså på b1 og hBg2 på g2.

Sort må have forvandlet sine bønder fra a7, f7, g7 og h7 for at de forvandlede officerer kan slås længere inde mod brætmidten. Hver bonde kræver 5 træk til forvandling, så der er råd til at to af de forvandlede officerer har trukket 2 gange, mens de to andre kun har gjort et enkelt træk hver. De sidstnævnte må være sBa7 og en af de på g1 forvandlede bønder: a5-a4-a3-a2xb1S-c3 og h5-h4-h3xg2-g1DL-e3. De andre to sorte bønder har eksempelvis trukket f5-f4-f3-f2-f1D-f7-c4 og g5-g4-g3-g2-g1DT-g3-b3. Nu ligger de hvide bondetræk fast: a2xDTb3xDc4, b2xSc3, d2xDLe3-e4, f2-f4-f5-f6xBe7 og h2-h4-h5. Efter denne analyse er det ikke så svært at konstruere partiet, idet sort må spille således at hvid altid har mulighed for et træk. Derfor må h3xg2 ske tidligt, og senere må sort hurtigt få brikker til e3 og b3 for at muliggøre d2xe3 og a2xb3.
1.f4 h5 2.f5 h4 3.f6 h3 4.fxe7 hxg2 5.h4 g5 6.h5 g4 7.Th4 g3 8.Sh3 g1L (ikke D) 9.Lg2 Le3 10.Lc6 g2 11.dxe3 g1T+ (ikke D) 12.Kf2 Tg3 13.e4 Tb3 14.axb3 f5 15.Ta6 f4 16.La4 f3 17.Kg3 f2 18.Th6 f1D 19.Dd6 Df7 20.Lf4 Dc4 21.bxc4 a5 22.Lb3 a4 23.Da6 a3 24.Ld6 a2 25.Sf4 axb1S 26.La2 Sc3 27.bxc3 med alforvandling. Det er en fornøjelse at se, hvordan forfatteren har udnyttet de delvise sammenfald mellem forskellige brikkers ruter til at gøre trækfølgen éntydig. Man har det godt efter at have knækket sådan en nød.

Diagram 2
Unto Heinonen
Die Schwalbe 1999
BP 27.0 11+14Læseren kan selv prøve kræfter på Heinonen's opgave Diagram 2 med samme tema. Her er forvandlingerne mere harmoniske, idet hBh2,g2,f2,e2 på h8,g8,f8,e8 har forvandlet til SLTD, som er slået i denne rækkefølge. Til eventuel hjælp kan røbes at forvandlingerne er 5.hxg8L, 10.h8S, 17.f8T og 24.e8D, så harmonien glipper lidt i forvandlings-rækkefølgen. Det er ikke nogen nem opgave, derfor er her lidt mere hjælp: De forvandlede brikker blev slået med fxSg6, exLd5xTc4 og cxDb4.