Vladimir Nabokov (fra TD 106) v/ Leif Schmidt Tilbage til forsiden

100 året for Vladimir Nabokovs fødsel blev i 1999 fejret over store dele af verdenen. Via internettet kan man se biblioteker og forlag, der bringer artikler om og af den store forfatter. Nabokov blev født i Leningrad 1899-04-23 og døde i Montreux, Schweiz 1977-07-02. Han er verdenskendt for sit store forfatterskab af poesi og prosa. Hans roman "LOLITA" er sikkert den mest kendte og blandt skakfolk naturligvis hans roman "FORSVARET".
Nabokov var også interesseret i sommerfugle - han dyrkede interessen videnskabeligt og fik tilmed opkaldt en efter sig med navnet: "Cyllopsis pyracmon nabokovi".
At manden også var problemist er måske ikke kendt af alle, men via det italienske tidsskrift L'ITALIA SCACCHISTICA er det lykkedes os at få et lille indblik i Nabokovs opgavekunst. Nabokov skrev bl.a. bogen "PROBLEMS AND POEMS" og offentliggjorde en del af sine opgaver under pseudonymet "V. Sirin".
Fra Nabokovs bog: "MIN EUROPÆISKE UNGDOM", Gyldendal 1969 har vi plukket flg. delvise citater. (Af pladshensyn er en hel del udeladt).
"I løbet af mine tredive år i eksil viede jeg en forbløffende mængde tid til at udarbejde skakopgaver. Det er en smuk, kompleks og ufrugtbar kunst, der kun står i forbindelse med spillets sædvanlige form i det omfang, som f.eks. en kugles egenskaber anvendes både af en jonglør, der sammensætter et nyt nummer, og en tennisspiller, der vinder en turnering. De fleste skakspillere, både amatører og mestre, er i virkeligheden kun lettere interesseret i disse stærkt specialiserede, fantasirige, elegante gåder og ville, skønt de kan påskønne en lumsk opgave, blive aldeles forvirrede, hvis de blev opfordret til at udarbejde en". "En kvasi-musikalsk, kvasi-poetisk, eller for at være helt nøjagtig, poetisk-matematisk inspirationstype ledsager den proces det er at udtænke en skak-komposition af denne art. Det hændte ofte, at jeg ved dagens venlige midtpunkt, på tærskelen til en eller anden ligegyldig beskæftigelse, i en tilfældig indskydelses dovne kølvand uden varsel følte et stik af glæde i sindet, når en skakopgaves knop bristede i min hjerne og lovede mig en nats arbejde og lyksalighed".
"Et er at forstå hovedtrækkene i en opgave, noget andet er at konstruere den. Belastningen for hjernen er frygtindgydende; tidsfaktoren forsvinder fuldstændig fra ens bevisthed: den skabende hånd famler efter en bonde i æsken, griber den, mens hjernen stadig overvejer, om der er behov for en finte eller en nødhjælp, og når næven åbner sig er måske en hel time forsvundet".
"Jeg kan huske en speciel opgave, jeg havde prøvet på at konstruere i månedsvis (Opgave 1). Der kom en nat, hvor det endelig lykkedes for mig at give dette specielle tema form. Det var beregnet på at fryde den meget dygtige løser. Den ukyndige kunne finde på at overse opgavens pointe fuldstændigt og opdage dens forholdsvis enkle, "tetiske" løsning uden at have gennemgået de behagelige kvaler, der var beredt den kyndige. Den sidsnævnte ville begynde med at falde for en illusorisk trækfølge, baseret på et mondænt avantgarde-tema (at udsætte hvids konge for skak), som forfatteren havde gjort sig den største umage med at anbringe på vildledende vis (så kun et eneste obskurt lille træk med en lidet iøjnefaldende bonde kunne forstyrre den). Efter at have gennemgået dette "antitetiske" inferno ville den nu superkyndige løser nå til det enkle nøgletræk".

Opgave 1
Vladimir Nabokov
Kilde?

#2 C+ 10+8Forførelse: 1 b8S? dxe6+/d6+/d5+ 2 Sf7/Sd7/Dc7#, men hver gang 1 - c2!
Løsning: 1 Lc2 træktvang.
1 - K~, dxe6 2 Dc5#; 1 - c5,d6 2 Tf5#; 1 - d5 2 Dc7#; 1 - Se~ 2 Dd4#.
Citat: "Det falske spor, det uimodståelige "forsøg" er: bonde til b8, hvorved den bliver en springer, hvorefter tre smukke mattræk følger som svar på sorts skaktræk; men sort kan forpurre hele den pragtfulde historie ved ikke at sætte hvid i skak og i stedet foretage et beskedent forhalingstræk andetsteds på brættet".

Opgave 2
Vladimir Nabokov
The Trinity Review 1969

#2 C+ 8+8Vis løsning

Opgave 3
Vladimir Nabokov
Evening News 1968-12-24

#2 C+ 8+12Vis løsning

Opgave 4
Vladimir Nabokov
Sunday Times 1967-11-05

#3 C+ 6+4Vis løsning

Opgave 5
Vladimir Nabokov
The Problemist 1970

#3 C+ 7+8Vis løsning

Opgave 6
Vladimir Nabokov
Sunday Times 1968-12-29

#3 C+ 7+8Vis løsning

Opgaven viser Nobokov-temaet: En sort brik åbner en linje for en langtskydende hvid brik og vender til udgangsfeltet, hvor den bliver slået med mat.

"Den eneste indvending jeg har mod skakkomposition i dag er at den maniske manipulering med udskårne figurer, eller deres åndelige pendanter, opslugte så megen tid i mine mest sprudlende og produktive år som jeg kunne have viet til verbale oplevelser".

Red.: En noget kedelig konklusion og vi kan kun beklage hans utaknemmelighed over at have tilbragt mange herlige stunder med skakopgaver.

PS! Stor tak til Claes Løfgren som guidede mig gennem internettet.