Dobbeltsjakk som eget tema i ortodokse to-trekkere (fra TD 107) v/ Hans Petter Bie (N) Tilbage til forsiden

Dobbeltsjakkangrep er jo svært kraftfulle saker såvel i partisjakk som problemsjakk. Fra partisjakken kjenner vi jo alle kvelermattmotivet etter kort rokade, som jo starter med en dobbeltsjakk. Partispilleren anvender jo selvfølgelig dobbeltsjakkangrepet uhemmet når dette tjener hans sak. I problemsjakk stiller dette seg litt annerledes. Her er det de små finesser og slett ikke de store kraftutfoldelser som teller. Derfor må slike angrep brukes behersket og forsiktig.
Jeg har arbeidet en del med dobbeltsjakk i to-trekkere og har plukket ut 6 av mine oppgaver. Alle oppgavene har utgangspunkt i følgende definisjon:
For å forsvare seg mot en trussel (eller pga. trekktvang) må svart enten åpne en linje eller ved et kongeflytt blottlegge seg for et dobbeltsjakkangrep med matt.
Det må være minst to temavarianter og i alle variantene må dobbeltsjakkene være nødvendige.
Ideen er ikke ny, det som er nytt er forhåpentligvis å gi en definisjon og et navn til ideen. Mitt forslag er rett og slett "Dobbeltsjakk-temaet".
Temaet kan forøvrig sikkert kombineres med mange andre temaer uten at jeg skal gå inn på dette nå.
Jeg har desværre ikke nok problemsjakklitteratur til å utforske dette nærmere. Derfor ber jeg leserne av THEMA DANICUM være meg behjelpelig med dette. Jeg ønsker altså alle slags opplysninger angående oppgaver som passer inn i min definisjon, gamle som nye.

Opgave 1
Hans Petter Bie
Dagbladet 1981

#2 C+ 8+9Vis løsning

Medregnet trusselen viser oppgaven 4 doppeltsjakker. Dette er forøvrig min første oppgave med "Dobbeltsjakk-temaet".

Opgave 2
Roald Bukne & Hans Petter Bie
Dagbladet 1981

#2 C+ 10+4Vis løsning

Her har vi to dobbeltsjakker. Roald Bukne var på denne tid sjakkredaktør i DAGBLADET. Da han også var en dyktig problemist, var hans daglige spalte til stor glede og inspirasjon for alle som var interessert i problemsjakk. Bukne var generøs nok til å kalle opplegget mitt for "Bie's dobbeltsjakk-tema". Jeg har hele tiden hatt mistanke om at det har vært folk før meg med ideen, men først nå i 2001 fikk jeg oppklart dette.
(Se SPRINGAREN nr. 87, 2001, side 210).

Opgave 3
Hans Petter Bie
Norsk Sjakkblad 1998

#2 C+ 5+5Vis løsning

Opgave 4
Hans Petter Bie
Springaren 2001

#2 C+ 4+3Vis løsning

Opgave 5
Hans Petter Bie
Norsk Sjakkblad 2001

#2 C+ 5+2Vis løsning

Det er selvsagt stor forgjengerfare på disse miniatyrene, men til nå har jeg intet hørt om dette.

Opgave 6
Hans Petter Bie
Springaren 2001

#2 C+ 9+10Vis løsning

5 dobbeltsjakker. Dette er på ingen måte rekord. Åtte dobbeltsjakker har Jacques Fulpius klart i 1979. Se igjen SPRINGAREN nr. 87 side 210. Det finnes antagelig oppgaver med 6 og 7 dobbeltsjakker også, disse etterlyser jeg!

Opgave 7
Hans Petter Bie
Original

#2 C+ 8+8Vis løsning

Nøkkeltrekket er et præventivt trekk rettet mot forsvaret 1 - Tc5.

Hvis det kommer fram noe nytt og interessant etter denne henvendelsen, skal jeg bearbeide materialet og lage en ny artikkel.
Opplysninger bedes sendt til: Hans Petter Bie, Arne Ulstrups Vej 13A, N-1363 Høvik, Norge.