Retronød 6 (fra TD 107) af Henrik Juel Tilbage til forsiden

Diagram 1
Harry Goldsteen
1. Sp. Pr., Probleemblad 1986
Mat? 10+16Diagram 1 var nomineret ved PROBLEEMBLAD's valg af årtusindets opgave. Vel er den god, men den når næppe mesterværket, der ligger til grund for 7298 i TD 89 s. 17.

Den reelle fordring består i at finde de væsentlige aspekter af det parti, der førte til stillingen. De 6 sorte slag er hurtigt optalt: Ta7xa6#, axb, cxb, d7xc6, g3xf2 og hxg. Sidste træk må have været TxD eller TxT for at give hvid foregående træk. Hvids randbønder blev altså ikke slået på deres linje, og da de heller ikke selv har slået, må de have forvandlet på a8 og h8. Derfor er stillingen ret fastlåst: h7xg6 kan ikke retraheres før hvid har uforvandlet på h8, mens d7xc6, d2-d3 og g2-g3 ikke kan retraheres før løberne er kommet hjem. Kun sK er retrofri, så stillingen må opløses ved at lade sK skærme på c2, retrahere b4-b3 og skærme med hSc1 via b3 på a5, så den på a6 uslåede officer kan uforvandles på h8.
Men et T kan ikke slippe ud fra a6, så sidste træk var Ta7xDa6#, og retrospillet starter med -1.. Ta7:D -2.Da5. Nu må hD pendle mellem a5 og a6 i lang tid, så sK kan ikke nå c2 via e1 og d2, men må gå via d1. (Husk at vi spiller baglæns, så sK må gerne retrahere sig ind i en skak, mens hD ikke må retrahere så hvid byder skak). -2.. Lc2 -3.Da6 og sK må først korrigere tempoet med en trekantsmanøvre. -3.. Kg1 -4. Da5 Kg2 -5.Da6 Kf1 -6.Da5 Ke1 -7.Da6 Kd1 -8.Da5 Kd2 -9.Da6 Ke3. Nu er tempoet igen forkert, så sK må atter trekante, men denne gang er der kun plads højt oppe på brættet, og sL må hjælpe med. -10.Da5 Kd4 -11.Da6 Ld1 -12.Da5 Kd5 -13.Da6 Kd6 -14.Da5 Kd7 -15.Da6 Ke7 -16.Da5 Kd6 -17.Da6 Lc2 -18.Da5 Kd5 -19.Da6 Kd4 -20.Da5 Ke3 -21.Da6 Ld1 -22.Da5 Kd2 -23.Da6 Kc2. Endelig fik vi sK til c2. -24.Da5 b4 -25.Da6 e7 (denne bonderetraktion skal gemmes til nu) -26.Sb3 Kd2 -27.Sa5 Kc2 -28.Db5 Ta6. Hermed er strabadserne overstået, selv om vi må retrahere omhyggeligt videre for at opløse stillingen fuldstændig: hD uforvandles på h8, sort uslår på g6 en hL, der føres til f1 og spærres inde ved at retrahere g2-g3. Endelig kan sSh1 skærme på b3, så sK kan komme hjem, og en på f2 uslået hD eller hS kan skærme på c2, så hK kan slippe ud via b3, hvorefter resten er nemt: sLd1 retraheres hjem til c8, d7xc6 retraheres og NV-hjørnet kan opløses.
PROBLEEMBLAD's redaktør Peter Bakker nominerede opgaven med begrundelsen: "Jeg brugte mange timer på løsningen og følte stor glæde da stillingens hemmeligheder endelig var afsløret".

Diagram 2
Luigi Ceriani
Kilde? 1957
Opløs stillingen 12+13Nu skulle læseren være rustet til at få en lignende oplevelse ved selv at løse Diagram 2. Den viser også to trekanter af sK, men er knap så svær. Lidt hjælp kan gives: sidste træk var h7xLg6# forudgået af b4-b5. God fornøjelse.