Den forvandlede løber på brættet (fra TD 108) v/ Jan Mortensen Tilbage til forsiden

Diagram 8819
Janos Kiss
3. HO Budapest Sportskomité TT 1953
#2 C+ 11+12I 8819 er der mat parat i diagramstillingen efter de to springerslag på f4: 1. - S3xf4 2. Sf7#; 1. - S5xf4 2. Sf3#.
I løsningen 1. Le6 tr. 2. Tf5# forandres disse matter til hhv. 2. S6g4# og S2g4#. I begge faser er der dualforhindring ved bindinger af springerne.
1. - Kxf4 2. Dc7#. Her mangler desværre et mattræk i udgangsstillingen.

B.C.F.'s turnering for direkte opgaver i to træk tiltrak ikke færre end 85 opgaver. Heraf var dog ti ukorrekte og mindst tre anticiperet. Dommeren G.P. Bowell fandt det vanskeligt at sammenligne opgaver, der var så forskellige i tematisk indhold; det var som at afgøre om rosen eller nelliken er den smukkeste blomst. Personlige præferencer og fordomme trænger derfor dybt ind i bedømmelsen, og rækkefølgen var den bedste dommeren kunne nå frem til efter meget omhyggelige overvejelser.
Mange andre dommere har i tidens løb været udsat for tilsvarende vanskeligheder, og det er ofte vanskeligt at nå frem til en objektiv dom.
Der blev uddelt tre præmier, fire hædrende omtaler og fem rosende omtaler. Derudover 18 omtaler, hvoraf 8820 var den femtende.

Diagram 8820
A.W. Daniel
15. omtale British Chess Fed. 48.T 1944-45
#2 C+ 10+13Vi ser et trippelskæringspunkt på f4.
1. Te7 tr. 2. Txd7#.
1. - Tf4 (spærring for Lh6) 2. e3#
1. - Lf4 (spærring for Tf2) 2. Sf5#
1. - Sf4 2. Dxf6#.

Diagram 8821V
Petko A. Petkow
2. Pr. Problemas 1966
#2 C+ 12+10I 8821 ligger der to varianter parat i diagramstillingen: 1. - Ld3 2. Txd5#; 1. - Sxd2 2. Lc5#. Hvid kan forsøge at frembringe en Nowotny på d6 ved 1. Td6, 1. Ld6 eller 1. Dd6. I alle tilfælde med Nowotnyvarianterne 1. - Txd6 2. Txf4#; 1. - Lxd6 2. Sc6#. De to forspilsvarianter 1. - Ld3 og 1. - Sxd2 parerer begge truslerne. 1. Td6? spærrer for Lf8 og efter 1. - Sxd2! er der ingen mat.
Og tilsvarende 1. Ld6? Ld3! Altså hvid Grimshaw. 1. Dd6! spærrer for både Td8 og Lf8, men dronningen overtager de to brikkers rolle, så der kan følge 1. - Ld3 2. Dxd5#; 1. - Sxd2 2. Dc5#. Opgaven publiceredes første gang i 1964 i ukorrekt form (uden Sd1) og igen i forbedret tilstand i 1966.

I British Chess Federations 81. turnering var nordmanden Johan Scheel dommer, og det kan derfor ikke undre, at der kom mange modelmatopgaver på ranglisten.

Diagram 8822
T.C.D. Ricketts
4. HO British Chess Fed. 81.T
(A.E. Daniel mem.) 1955-56
#3 C+ 10+8
En "give and take" nøgle (dvs. et førstetræk, der giver sort konge et flugtfelt og berøver ham et andet) fører til fire stille andettræk, hvilket gør opgaven til en af de vanskeligste i domsberetningen. Der er i alt fem modelmatter; de to laterale matter med hvid dronning er ret uventede, og matten i varianten 1. - Se4 står i skarp kontrast til de øvrige. De to trusler kan næppe betragtes som en svaghed, de er begge stille træk og ikke lette at få øje på, men et af andettrækkene er et slag, og der er en del hvide bønder, som forfatteren utvivlsomt ville have undgået, hvis det var muligt.
1. Ld6 tr. 2. Sb5,Lc6. 1. - Kxd4 2. Da6; 1. - Se4 2. Lb5+; 1. - Sf3 2. Sxf3

Diagram 8823
B.D. Lyris
Hlas Ludu 1969-10-30
1. Pr. 2. kategori
#3 C+ 14+9
8823 er en dobbeltinder. Den forvandlede løber spiller 1. La6 tr. 2. Tc5. 1. - fxe2 2. Tbb5 Kd3 3. Tb3#; 1. - fxg2 2. Tdb5 Kxe2 3 Te5#.
Da der nu i forvejen er en forvandlet løber på brættet, kunne man lige så godt erstatte Dc1 med en løber. Men det går ikke. FIDEs kodex siger, at der gerne må være forvandlede brikker på brættet, men der må ikke findes flere officerer end der svarer til et normalt sæt brikker.

Diagram 8824
Filip Petersen
1. HO Skakbladet 1977/2
#2 B: Dh4 -> a1
C: Dh4 -> c1
C+ 13+11I 8824 er den forvandlede løber på en vis måde indbygget i opgavens tema. I hvert fald er de to bønder, der udespærrer løberen, en nødvendighed for fremstillingen. Opgavens idé er, at tre hvide bønder hver slås en passant to gange. Det kan i en #2 kun fremstilles med to forførelser eller i en trilling. Forfatteren har foretrukket sidstnævnte metode.
A: 1. f4 tr. 2. Te5#. 1. - exf ep 2. e4#; 1. - gxf ep 2. Dxe4#.
B: 1. d4 tr. 2. Se7#. 1. - exd ep 2. Dxh1#; 1. - cxd ep 2. Dxa2#.
C: 1. b4 tr. 2. Se7#. 1. - cxb ep 2. c4#; 1. - axb ep 2. Txa5#.

Diagram 8825
Rafael Kofman
1. HO Schachmaty v SSSR 1948/6
#3 C+ 9+78825 kan også findes i det tykke FIDE-album 1945-55 som nr. 773. Opgaven viser seks aftræksmatter med det hvide bondebatteri på d-linien. 1. b3 tr. 2. Tb2 3. Tb1#. 1. - Tg3 2. Sf4 Te3/Tc3 3. dxe3/dxc3#; 1. - Tg4 2. d3 Te4/Tc4 3. dxe4/dxc4#; 1. - Tg5 2. d4 Te5/Tc5 3. dxe5/dxc5#. Straks 1. d3, d4 eller Sf4 strander på 1. - Te7! 1. b4? Tg3 2. Sf4 Txa3!
Opgaven var tilegnet M. Botwinnik. Den fik 2. plads i 2. SSSR-mesterskab i 1947-48.

Diagram 8826
Cenek Kainer
Norodno Osvobozeni 1926-09-26
#3 C+ 5+10I Fröbergs: "Bindningsproblem med Modellmatter", 1983 fandt jeg 8826. Indholdet fremgår jo klart af bogens titel: derfor nøjes jeg med løsningen.
1. Tc4 tr. 2. Dh5+ Txh5 3. Sg6#
1. - Kg5 2. Se6+ Kh4 3. Lg5#
1. - g6 2. Sg2+ hxg2 3. Dxh7#
1. - g2 2. Le1+ Dg3 3. Se6#