ADAMAS alias Jan Mortensen 70 år (fra TD 108) v/ Leif Schmidt Tilbage til forsiden

Opgave 1 (forsidediagram)
Jan Mortensen
3 RO e.æ. Feenschach 1961

Ser.-h#9 C+ 4+4Vis løsning

Ja, der er vel ingen tvivl om, hvem der har fået hæderspladsen denne gang.
Selvfølgelig fødselaren Jan Mortensen.


Vort æresmedlem Jan Mortensen fylder 70 år den 13. november 2002.
I den anledning har vi naturligvis ryddet forsiden til Jans ære. Han er jo manden der har gjort utroligt meget for dansk problemskak. Som bekendt beklædte han formandsposten fra 1962-1995. Denne lange periode på 33 år klarede han med bravour og udover dette job, overkom han meget andet.
Således har Jan skrevet utallige artikler i mange forskellige tidsskrifter. Redigeret PROBLEMNOTER 1958-1965, STELLA POLARIS fra 1966-1975, DSK's MEDLEMSBLAD 1971-1976, THEMA DANICUM fra 1976-1990 og SKAKBLADETs problemafdeling fra 1959-1994.
Han har siddet i FIDEs problemkommission som 3. og 2. vicepræsident og blev i 1966 udnævnt til international dommer i #2, #3, #n, H#, S# og fantasiskak. I 2002 blev han for sit store internationale arbejde gjort til æresmedlem af FIDEs problemkommission.
Ved påskestævnet i Ringsted 1995 fik Jan overrakt Dansk Skak Unions hæderstegn for sin store indsats for problemskakken i SKAKBLADET. Forøvrigt samme år vi i DSK udnævnte ham til æresmedlem.
Jan har formodentlig komponeret over 1000 opgaver og løst over 30.000, så det er skam en erfaren problemist vi kan fejre.
I denne fødselsdagsartikel vil vi fokusere på Jans store practical jokes han lavede i halvfjerdserne.
På grund af sit civile arbejde som cand. pharm. rejste han meget i firmaets tjeneste.
Fra de forskellige lande han besøgte sendte han en opgave til tidsskrifter i flere lande - altid brugende pseudonymet ADAMAS.
De stakkels redaktører forsøgte forgæves at finde ud af, hvem der stod bag dette pseudonym. Således skrev f.eks. redaktøren af THE PROBLEMIST, A.S. Dickins: "En mystisk mand har lejlighedsvis fremtrådt med opgaver i DIE SCHWALBE, FEENSCHACH, og THE PROBLEMIST. Skønt hans første opgave lader til at være kommet fra Italien, er de resterende afsendt fra så forskellige steder som London, Amsterdam, Wiesbaden, Düsseldorf, Frankfurt, Fagernes i Norge, Vest-Berlin, Travemünde og Bonn. Adskillige forsøg på at identificere denne ADAMAS er gjort, men han er lige så glat som en ål".
Red. af TD har forsøgt at finde så mange af disse opgaver som muligt og et par stykker har vi fundet i FEENSCHACH, bl.a. 8812 fra 1975/98, hvor vi kan læse flg. citat og hvor Jan har sendt denne opgave til bladet og tilmed dediceret den til redaktørerne af "Kun-En-Bonde".
I citatet hentyder man til problemmødet i Wiesbaden, hvor Jan åbenbart deltog.

Mr. Adamas was watching us...

"... und zwar in Wiesbaden!! Dort hat er uns alle beobachtet, ohne daß WIR dies bemerkten. Wer hinter dem Pseudonym ADAMAS steckt, hatten wir uns schon anläßlich der 671 in f-10/384 gefragt. Nun will dieser "Bursche" noch nachträglich ein Belegheft und widmet das nebenstehende Problem unseren "NUR-EIN-BAUERN"-Autoren. Die Aufgabe zeigt das Thema 16-fach gesetzt - also ein unüberbietbarer Rekord. Wir sind jedoch weiter auf der Jagd nach ADAMAS! Wer erkennt ihn? (Siehe unser Phantombild!!) Für Hinweise gibt es hohe Belohnungen. Der Gesuchte lebt in England (London?) und war 1972 in Italien!"

Opgave 2
"Adamas"
Feenschach 1975
Tilegnet Günther Glass og Heinz Zander


#2 C+ 9+9Vis løsning


Som en yderligere joke er stillingen illegal, sorte bønder har slået hele ti gange.

Opgave 3
"Adamas"
Feenschach 1975
Tilegnet Günther Glass og Heinz Zander

+ C+ 4+3
Vis løsning

I FEENSCHACH 1975/141 fortsætter efterforskningen. Atter har man modtaget en opgave, denne gang opgave 3 fra Dublin.

Mr. Adamas

"... meldete sich - gleich nach dem Empfang von f-28, worin zu lesen war, daß er in London (?) seinen Wohnsitz haben könnte - aus Dublin. - Für die Mithelfer auf der Suche nach Mr. Adamas hier einige möglicherweise wertvolle Angaben: Die Stellung wurde auf ein S.E.P.A.-Diagramblatt gedruckt. Daß der Brief in Dublin aufgegeben wurde, hatte ich bereits gesagt.
Sie sehen, Mr. Adamas, der Kreis wird immer enger. Und - erkennen Sie sich auf der Zeichnung? - Vorsicht bei der Verschickung Ihrer Produkte, der Mittelsmann könnte ein f-Fan sein!".

Opgave 4
"Adamas"
Feenschach 1977

Ser.-h=8 C+ 2+2Vis løsning

I FEENSCHACH 1977/199 er opgave 8814 sendt til bladets rubrik "Bunte Steine" - for at forvirre den stakkels redaktion er opgaven denne gang afsendt fra Bonn.
Spøgen skulle naturligvis have en ende. Det fik den ved FIDE's problemmøde i Canterbury 1978, hvor man havde arrangeret en lynkompositionsturnering. Jan havde afleveret en opgave (Opgave 4) under sit pseudonym, så da opgaven fik en 2. præmie blandt totrækkerne, var hele salen naturligvis i oprør og spændt på, hvem der ville komme op på podiet og modtage præmien.
Der gik et sus igennem salen da Jan, lidt tøvende, rejste sig og modtog sin præmie.
På forespørgsel fortalte Jan forsamlingen at han havde fået ideen til pseudonymet ADAMAS fra en cigaretreklame han kunne huske fra sin barndom.
Temaudskrivelsen for totrækkerne lød: på ca. 2,5 time at komponere en #2 med mindst to dobbeltbindingsmatter efter sorte kongetræk.

Opgave 5
"Adamas"
(K) 2. Pr. Quick Composing Tourney
Canterbury 1978

#2 B: Bf7->f3 C+ 2+2
Vis løsning

Opgaven blev i sin tid korrigeret med .sBc7 for at hindre biløsningen 1. Dd6 i B-løsningen.


Tegningen er fra ADAMAS cigaretreklame
Selve illustrationen er tilpas skør til at passe ind i Jans practical jokes.
Vi mener at have hele Dansk Skakproblem Klub bag os i ønsket om en god fødselsdag og sender et stort TILLYKKE til vor tidligere formand.
------
Red.: Stor tak til Danny Kristiansen for hans hjælp til at finde Adamas' opgaver. Ligeledes stor tak til Jans kone, Kirsten, for lån af billede.