Dom i THEMA DANICUMs tretræksturnering 2000/2001 (fra TD 108) v/ Nils G.G. van Dijk (NO) Tilbage til forsiden

DSK har samtykket i at diagram 7597 (TD 1999/ nr. 93) kunne delta i 2000/2001-turneringen. Dermed foreligger 26 diagrammer til bedømmelse.
Av disse har jeg vurdert at 7 oppgaver fortjener utmerkelser (= ca 27%) da snitt-kvaliteten synes å være en tanke over middels.
Korreksjoner av nrs. 8110 og 8317 er mottatt.
Nrs. 8112 og 8318 har major-dual(er). Matt-dual-redusjonene i nr. 8541 synes ikke å fungere, slik jeg ventet, etter et cyklisk system.
I nr. 8467 virker ikke de forventete forsøkene 1 Lb5?/Dh2? Sb2!/Sf7! på grunn av den ugarderte S-sjakken på f7.
I eksempel 8641 av Lars Larsen synes antall modell-matter å være tre, ikke fire - om jeg ikke tar feil.

Diagram 8245
Leopold Szwedowski (PL)
1. Pr., Thema Danicum 2000/2001
#3 fff C+ 13+10Vis løsning

De to første forsøk A og B, strander på resp. a og b! Det tredje forsøk fører til spillforandring av hvit, både i trussel og etter 1. - a/b.
Løsningen gir en ny trussel, og 1. - a/b (obstruksjon) besvares med 2. - B/A, altså i omvendt rekkefølge. (= Bannytemaet!).
Totalinntrykket gir et fyldig sammenhengende innhold mellom forsøkene og løsnings-kombinasjonene. De mange hvite brikker øverst til høyre plager meg lite.

Diagram 8466V
Nikolaj V. Kuligin (UA)
2. Pr., Thema Danicum 2000/2001
#3 C+ 7+6Vis løsning

En lett konstruert bøhmer som opprinnelig viste 5 modellmatter. Jeg antar at LLs versjon skal oppfattes som akseptert av forfatteren. Den viser et ekstra mattbilde. En prisverdig og innholdsrik liten sak. (sTa2/sBc2 synes kanskje litt luftigere enn sLd1/sBd3?).

Diagram 7597
A.N. Pankratjev & Dieter Müller
3. Pr., Thema Danicum 2000/2001
#3 C+ 9+15Vis løsning


En bedre nøkkel enn foreliggende kraftnøkkel hadde vært ønskelig. Hovedvariantene, hver med dobbel linjerydding, gir et harmonisk inntrykk. Bivarianten føyer seg bra inn i bildet.
Til tross for rimelig komplisert strategi burde forfatterne ha beflittet seg mer med en lettere konstruksjon.

Diagram 8465
Gennadij Koziura (UA)
1. HO, Thema Danicum 2000/2001
#3 C+ 6+8Vis løsning

En praktfull nøkkel pluss et rikt bøhmisk innhold gjør at denne fortjener en plass i det øvre sjikt. (Ville Bd4 -> e7, -Lf8 ha vært mulig?).

Diagram 8005
Lars Larsen (DK)
2. HO, Thema Danicum 2000/2001
#3 fff C+ 11+11Vis løsning

To av hoved-forsøkene fører til én direkte og én indirekte e.p.-parade. 1 Sf4? faller noe utenfor sammenhengen. En forplan må til for å forstyrre/avlede e.p.-paradene. Ideen virker interessant og original. Brikke-trengselen har en negativ virkning på meg.

Diagram 8110V
Gennadij Koziura (UA) & Eugene Fomichev (SU)
1. RO, Thema Danicum 2000/2001
#3 C+ 5+5Vis løsning

En bøhmer i en smart liten sommerdrakt fra et ukrainsk motehus med filial i Russland... Et sjarmerende og fyldig knippe modellmatter, selv om 2. Tb8+ forekommer to ganger.

Diagram 8542
Leonid Makaronez & Semion Shifrin (IL)
2. RO, Thema Danicum 2000/2001
#3* C+ 11+11Vis løsning

En god nøkkel byr på mattforandring etter slag på e4. 1. - f3 2. Sc4+ viser en smart paradeforandring, men jeg savner en tilsvarende variant som fører til 2. Sf5+ i løsningen.