Retronød 9 (fra TD 111) af Henrik Juel Tilbage til forsiden

Spøgefuldheder i skakopgaver antager mange former, lige fra det fjollede til det sublime. Her vil vi betragte en form for skakspøg, hvor spillet ikke varer et helt antal enkelttræk.

Opgave 1
Andrej Kornilov
Kilde? 1978
# < 2 fff 15+8I Kornilovs Opgave 1 lyder fordringen: Mat i mindre end 2 træk. Fordringen #2 betyder at spillet omfatter et hvidt, et sort og et hvidt enkelttræk, så i denne opgave skal vi altså skære noget af et hvidt enkelttræk.

En mulighed er, at hvid er i gang med at rokere langt, men endnu ikke har flyttet tårnet. Det fører til 1.'Td1' (færdiggørelse af rokaden) med skak, og sort bliver mat efter 1.. Td4 2.Txd4. Men det går alligevel ikke, for rokaden betyder at opr. hTh1 ikke kan være sluppet ud, men må være faldet i sit hjørne, og hTa5 kan ikke være forvandlet, da vi har 8 hB.
En anden mulighed er at hvid er i gang med at slå en passant, men endnu ikke har fjernet den sB. Vi får 1.'-sBc5'+ (færdiggørelse af en passant slag) og 1.. Tb5 2.Txb5#. Det går dog heller ikke, for en passant slaget betyder at sBc5 for nylig stod på c7, så hLb8 kan ikke være kommet til b8 på naturlig vis.
Tredje forførelse går på at hvid er i gang med at slå på e8, men endnu ikke har flyttet (og forvandlet) den slående B: 1.'e8S'+ (færdiggørelse af slag) og 1.. e6 2.Sf6#. Den strander på at kræve 7 slag af hB, hvilket er umuligt, da opr. sBg7,h7 blev slået af hvide officerer.
Den lumske løsning er 1.Sxe7+ Lxe7 2.'f8'#, hvor hvid i mattrækket skærer forvandlingen bort.

Opgave 2
Michel Caillaud
The Problemist 2001
BP 7.75 2 løsninger 15+13Læseren kan selv prøve kræfter på Caillauds bevisparti Opgave 2, hvor hvid og sort gør 7 hele træk, hvorefter hvid gør et enkelttræk og sort gør et halvt enkelttræk. Opgaven er inspireret af 7424 i TD 91, s.66. Hvis man behøver hjælp, kan det røbes at sort kun når at udføre en del af rokade hhv. en passant slag i de to løsninger, mens hD slår de manglende sB på disses udgangsfelter.

Løsning til Opgave 2 (Eriksson) fra Retronød 8 TD110 s. 167:
-0.. h4xg3ep, -1.g2 Tf5, -2.b5xc6ep c7, -3.b4 Kc6, -4.c5xb6ep b7, -5.Sb5 (ikke Sc3xb5, der ville kræve for mange hvide slag, idet sBf7 har forvandlet på f1 uden at slå og sLc8 faldt på c8).