Neutrale brikker (fra TD 2 / 1978) v/ Jan Mortensen Tilbage til forsiden

Det er ikke alt her i tilværelsen, der er hvidt eller sort; også andre nuancer findes. Heller ikke skakbrikker er altid hvide eller sorte, i fantasiskakken møder vi neutrale brikker, der har den egenskab, at de på én gang er hvide og sorte. Dette skal forstås på den måde, at den spiller, der er i trækket kan betragte en neutral brik, som hvid eller sort efter behag. Det lyder jo meget simpelt, men alligevel vil det nok være klogt at have følgende karakteristiske egenskaber hos de neutrale brikker i tankerne.

  1. Hverken hvid eller sort må udføre træk,der efterlader hans egen konge angrebet af en neutral brik, da dette er ensbetydende med at efterlade kongen i skak.
  2. Enhver neutral brik kan flyttes eller slås af begge spillere, heri er inkluderet slag af en neutral brik med en neutral brik.
  3. Hvid trækker en neutral bonde opad brættet, sort nedad.
  4. Mat med en neutral brik er kun mulig, hvis mattrækket på en eller anden måde er irreversibel.
På diagrammerne er neutrale brikker afbildet ved en tofarvet brik.

Diagram: nr. 1
T. R. Dawson
Reading Observer 1912
#2 1+1+1
De neutrale brikker blev opfundet af T.R.Dawson omkring 1912, så nr.1 er en af de ældste opgaver.Forfatteren har frimodigt udeladt den hvide konge, der er overflødig. Sort er pat i diagramstillingen, da NBc5 dækker feltet b6.
Løsningen er 1 Db3 Ka6 2 Db6# (NBc5 dækker Db6).
1 - NBc4 2 Db5# (NBc4 dækker Db5).

Diagram: nr. 2
T. R. Dawson
Cheltenham Examin. 1913
#2 4+5+2
Nr. 2 er god at få forstand af. 1 NBc7 er ikke mat, da sort blot trækker bonden $problem->tilbage 1 - NBc6! Og heller ikke NLxNBc6 er mat, da sort kan flytte den neutrale løber til d7 eller e8. Løsningen er 1 Sd7 træk 2 Sc7#. 1 - Sxd7 2 NLxc6#. Sort er nu mat, for NLc6 kan ikke flytte til noget felt, hvorfra den ikke angriber sort konge. Derimod er der ikke mat efter 1 - Sxd7 2 NBc6xd7, da sort blot trækker NBd7-d5!

Diagram: nr. 3
Jan Mortensen
Feenschach 1960
H#5 B: sKg8 2+3+2
En neutral bonde forvandles til en neutral officer, hvilken ses i nr. 3.
1 NBf1NS NBb4 2 NSxe3 NBb5 3 NSd5 NBb6 4 NSc7 NBb7 5 NSa8 Nbxa8NT#. Sort er mat, da NTa8 kun kan flytte på 8. række, og det forhindrer jo ikke sK i at stå skak. Sort kan ikke flytte NTa8xBa7. Når sort flytter en neutral brik, kan han kun slå hvide og neutrale brikker. Det er jo ganske klart ud fra definitionen, men overses alligevel gang på gang af løserne. I tvilling B skal NBb2 igen forvandles til NT på a8, men sorts spil forløber anderledes: 1 f1NL NBb4 2 NLa6 NBa5 3 NLb7 NBb6 4 NLa8 NBb7 5 Kh8 NBxa8NT#.

Diagram: nr. 4
Holger Helledie
RO Schach-Echo 1974
H#2 2 løsninger 3+3+1
Forvandling og oven i købet alforvandling i en meget økonomisk form ses i nr. 4.
1 NBe1NT+ Lb1 2 NTe7 g8S#.
1 NBe1NL g8D 2 NLd2 Dxg5#.
Modelmat i begge løsninger.

Diagram: nr. 5
C.E. Kemp
Nytårshilsen 1974
H#3 1+1+4
Alforvandling i en hel anden udførelse ses i nr. 5.
Alle brikkerne undtagen de to konger er neutrale.
1 NBg1NL NBg8NS 2 NSe7 NBh8NT 3 NSc8 NBd7xc8ND#.
Matstillingen her er karakteristisk for neutrale brikker; sort kan flytte den matsættende neutrale brik (NDc8), men en anden neutral brik bag denne (NTh8) giver stadig sK skak.

Diagram: nr. 6
Kjell Widlert
Brit. Chess Mag. 1970
#2 8+4+1
En "sort" neutral bondes alforvandling ses i nr. 6.
1 h8S NBg1ND, 2 Lg5#; 1 - NBg1NT, 2 Sd5#; 1 - NBg1NL, 2 Sg6#; 1 - NBg1NS 2 Sg2#.
Ikke 1 - NBg1NT 2 Lg5 NTxg5!

Diagram: nr. 7
P. B. van Dalfsen
Fairy Chess Review 1954
H#2 4+3
B: sSe3, C: NSe3
Tvillinger kan bl.a. fremkomme ved at en brik skifter farve. Og når neutrale brikker er med i billedet, kan trillinger opstå på denne måde
(nr. 7):
A. 1 c3 Tb4 2 c2 Sxc2#.
B. (Se3 sort): 1 Sd1 Txc4 2 Sb2 Tc1#.
C. (Se3 neutral): 1 c3 Td4 2 NSc4 Td1#.
Ikke sindsoprivende, men dog med tre modelmatter. Og trillinger af denne art er slet ikke så lette at fremstille.

Neutrale brikker kan naturligvis forenes med andre fantasibetingelser. Per Grevlund har således fremstillet flere opgaver med neutral circe, nr. 8 er et eksempel herpå (andre eksempler er nr. 9 - 10).

Diagram: nr. 8
Per Grevlund
1 PR Feenschach 1973
H#9 circe 1+7+1


Circe er en form for fantasiskak, der er blevet opfundet i 1968 af franskmanden Pierre Monréal, og reglerne lyder i al sin simpelhed: En slået brik anbringes på dens tilsvarende felt i parti-udgangsstillingen. Tårn, løber og springer anbringes på det udgangsfelt, som har samme farve som slagfeltet, mens en hvid bonde sættes på 2. række (en sB på 7. række) på den linie, hvor den slås. Er udgangsfeltet i forvejen besat af en brik (farve ligegyldig) eller slås en brik på sit udgangsfelt, forsvinder den slåede brik helt fra spillet.
1 Sa6 Kxa2 (NSg8) 2 c3 NSe7 3 c2 NSc6+ 4 dxc6 (NSb1) NSa3; 5 c1D NSb5 6 cxb5 (NSb1) NSa3 7 Dh1 Kxa3 (NSb8) 8 Db7 NSc6+ 9 NSd8 NSxb7 (Dd8)#. I matstillingen er den neutrale springer helt indkapslet af sorte brikker, så sort kan ikke flytte den. Fik megen ros af løserne i Feenschach, ikke mindst på grund af dens vanskelighed og mange forførelser.

Diagram: nr. 9
Per Grevlund
4 PR Die Schwalbe 1974
H#2* circe 1+4+2
Nr. 9 er relativ enkel, i hvert fald er både brik - og trækantal lavt. Skinspillet lyder: 1 - Kxb4 (NBb7) 2 Ka6 bxa8NS (NLc8)#. Sort er mat; Dxc8 er ikke muligt på grund af selvskak: Lc8 opstår på grund af circeeffekten på f1.
Løsning: 1 c6 Kxb4 (NBb7) 2 Dc7 bxa8NS (NLc8)#. Funktionsveksel mellem de to neutrale brikker i de to matstillinger, som er forskellige på trods af, at de hvide træk er de samme i de to spilforløb.

Diagram: nr. 10
Per Grevlund
2 PR Feenschach 1973
Serie-H#6 circe 1+7+1
2 løsninger
I nr. 10 kommer endnu en fantasifordring med, nemlig serietrækkeren.
Løsningen lyder 1 Tf6, 2 g5, 3 Kg6, 4 Kxh6 (NLc1), 5 Lh5, 6 Sg6 NLxg5 (Bg7)#. Sort er mat, Lg6 dækker sig selv - et fra circe velkendt fænomen, og Lxf6 (Lxh4) er jo ikke muligt, da sort ikke må slå sorte brikker med en neutral brik.
Løsning 2: 1 Tg5, 2 Kg6, 3 Kxh6 (NLc1), 4 Lh5, 5 g6, 6 NLe3+, Kxe3 (NLf8)#. Igen funktionsveksel, denne gang mellem to sorte brikker (Tårn og Springer). "Tolle Matts" skrev en løser, mens en anden stønnede "Schwer, sehr schwer zu lösen".