Danske Turneringsudmærkelser (fra TD73) v/ Lars Larsen Tilbage til forsiden

7558.
Lars Larsen
HO Skakbladet 1989-3

#2 C+ 8+87558. Dette tema, A1 i 2. WCCT, forklaredes således i den engelske tekst: "The theme has to be shown in at least two tries: Interferences of the same white piece by another single white piece. The theme can be expressed either by the play of the interfering or the interfered piece, on the first or the second move".
I 7558 er det Te8, resp. Te2, der afspærres af Ld4. 1 Sd8? tr 2 Se6#; 1 - d5! 2 Le5+ Ke4; 1 Sxd6? tr 2 Le5#; 1 -c3! 2 Le5+ Ke3; 1 Lf6? tr 2 Lg5#; 1 - fxg4! 2 Tf8? 1 Te2? tr 2 Txf2#; 1 - Sd2! 2 Le3+ Ke5! Løsning: 1 Sc5! tr 2 Se6#. 1 - dxc5,d5 2 Le5#; 1 - fxg4 2 Tf8#; 1 - Te2 2 Tf3#. Opgaven blev komponeret i 1981. Kort tid derefter opnåede jeg fem temaforførelser, alle med samme hvide brik. Den opgave ses som nr. 2625 i TD34, 1984.


7559.
N.V. Kuligin
Version Holger Helledie
1 RO e.a. Springaren 1993-53

#4 C+ 6+6
Et dansk "triumvirat" sneg sig stilfærdigt ind på prislisten i SPRINGARENs flertræks-turnering 1992-93. 7559 publiceredes først med Sf1 på b1. Jeg oversætter fra SPRINGAREN: "Brændpunktsspil, sort dronning må bevogte b4 og e7. 1 Sd2 (2 Sb4#) Dh4 (garderer matfeltet fra en bedre plads 2 Sc4 (3 Sb4#) De1 retur, men bedre position for hvid springer 3 Se5+ Dxe5/Lxe5 4 Sb4/Sxe7#; 2 - Lc3 3 Sb4+ 4 Se5#; 1 - Lc3 2 Sxb3 (tr 3 Sb4+ 4 Sd4#); 2 - Dh4 3 Sd4+ Dxd4/Lxd4 4 Sxe7/Sb4# eller 2 - Lf6 3 Sxe7+ Dxe7/Lxe7 4 Sa5/Sd4#. Holger Helledie foreslog i løsningskommentaren at gøre nøglen mindre åbenlys ved at flytte Sb1 til f1. "Herved får man den tillokkende tematiske forførelse 1 Sfe3?, som naturligt ville strande på 1 - Lf6!?, men 2 Sc2! Lc3 3 Sxe1! Derimod strander den på det fantastiske 1 - Lf8!! pga. 2 Sc2 e7~!" skrev Holger.
Dommeren Laurent Joudon: "A well-rounded Brennpunktproblem, with two critical squares and 12 men only. The offside key-move piece was a severe flaw-overcome by Helledie".


7560.
Lars Larsen
3 RO Springaren 1993

#4 C+ 8+87560. Dels afslører løsningen en forlænget tretrækker, dels er fortsættelsen efter det andet offer, Sg6, et kursus i opregning af modelmatter. Dommeren noterer omhyggeligt fem modelmatter. 1 De4 (2 Dxf5,Sxf5) fxe4 2 Sg6! (truer 3 f4,Sf4+) exf3 eller 2 - Lxh2 3 Sf4+ Kh4, hvorefter de to identiske tårnmatter 4 Tg4# tælles som to modelmatter. 2 -Txg6 3 Th3+ 4 f4#; 2 - Tg8 3 f4 Lxh2 4 Tg5#; 3 - Thxg6 4 Th3#.