8. WCCT - temaer Tilbage til forsiden

Mat i to træk
Mat i tre træk
Mat i flere træk
Studier
Hjælpemat
Selvmat
Fantasi


Afdeling A: Mat i to træk

Dommere: Kroatien, England, Rusland, Serbien-Montenegro, Slovakiet
Reserve: Belarus

Tema: Der ønskes en sammensmeltning af fortsat forsvar og funktionsskift for hvide træk således:
I løsningen besvares et tilfældigt træk og mindst ét godt sort træk af hvide mattræk. Disse hvide træk skal også være til stede som førstetræk og/eller trusler i mindst én forførelse.
 • De tematiske matter må ikke være dobbeltskak
 • Den (de) tematiske mat(ter) skal være stille, dvs. hvids førstetræk må ikke give skak
 • Ankomstfeltet for en bestemt brik, uanset fra-feltet, afgør om trækket skal betragtes som ens i forskellige faser
 • Der er fuld frihed mht. mekanismen i det fortsatte forsvar, så længe det blot er samme sorte brik, der trækker. Dvs. det tilfældige træk kan være (a) en ikke nærmere angivet flytning af den tematiske sorte brik, (b) flytning af den sorte brik ad en bestemt linie, (c) spærring med en bestemt sort brik, etc.

Eksempler (de tematiske træk er angivet med blåt):

#2, opgave 1
V. Rudenko, A. Slesarenko
1. Pr. Melnichenko-65 2004

#2 11+8Vis løsning

#2, opgave 2
V. Pilchenko, V.Shavyrin
1. Pr. Kirillov JT 2001

#2 9+9Vis løsning

#2, opgave 3
A. Slesarenko
3 HM Zvon Chernobylja 1992

#2 10+8Vis løsning

#2, opgave 4
A. Slesarenko
Skema

#2 12+9Vis løsning

#2, opgave 5
A. Slesarenko
Original

#2 10+10Vis løsning

Spørgsmål:

a) Er nedenstående spil tematisk, dvs. kan 1. - Lg5 betragtes som fortsat forsvar?


Svar: Ja, det er fortsat forsvar.
Et af eksemplerne svarer til dette.

b) I eksempel 4 eksisterer de tematiske variationer i løsningen allerede i forspillet (det eneste eksempel). Er det tilladt? Temadefinitionen siger ikke noget om dette.
Svar: Ja, det er tilladt

c) Er der et eksempel på at tilfældigt træk kan være en spærring (det sidste tilfælde i temabeskrivelsen)? Betyder det, at det fortsatte forsvar skal være endnu en spærring af den samme sorte linie, det som vi kalder fortsat forsvar af tredje grad?

Svar: Se dette eksempel.
Det fortsatte forsvar skal spærre samme sorte linie, men mattrækket behøver ikke at benytte denne spærring.


d) Nogle navngivne temaer (Vladimirov, Banny, Dombrovskis, Hannelius, etc.) kræver to tematiske gendrivelser. Betyder dette, at et tilfældigt træk (1... F~) i 8. WCCT skal behandles som en helt normal gendrivelse (altså ikke en betydningsløs, som normalt)?
Svar: Temaet specificerer gendrivelsens form. Det er dommerne, der må afgøre om en dobbelt / flerdobbelt / tilfældig gendrivelse er retfærdiggjort i en given opgave

e) Nogle problemister betragter det kun som fortsat forsvar, hvis der er to eller flere (ikke bare ét) tilfældige træk (i den gængse definition at fjerne en brik fra et felt). Skal dette at der kun er ét muligt træk i dette tilfælde opfattes som et helt normalt tilfældigt træk, altså ikke et betydningsløst eller mindre tematisk?
Svar: Det er tilladt, at et enkelt træk fungerer som et tilfældigt træk. Det er dommerne, der må vurdere dets nødvendighed i en given opgave og om det skaber forstyrrelse.


Afdeling B: Mat i tre træk

Dommere: Israel, Rusland, Serbien & Montenegro, Sverige, Ukraine
Reserve: Holland

Tema: I andet træk udfører en brik et ikke-skakkende træk, som binder en sort brik, der netop er flyttet. Bindingen skal være direkte, dvs. skabt ved flytning af den bindende hvide brik.
Mindst to varianter.

Eksempel:

#3, opgave 1
M. Marandyuk, V. Samilo
4 Pr 64-Shakhmatnoye Obozreniye 1985

#3 10+11Vis løsning


Afdeling C: Mat i flere træk

Dommere: Holland, Rusland, Sverige, Schweiz, Ukraine
Reserve: Frankrig

Tema: Mat i 4 træk kræves, hvor der i den egentlige løsning er mindst to varianter, som viser switchback af en hvid brik, enten til det felt den stod på i diagrammet eller til et felt den har besøgt i løbet af løsningen.
Det er tilladt at have nøglen som en del af switchback-mekanismen (eksempel 2). Truslen kan være en af de tematiske varianter (eksempel 1 og 2). Rundløb er tilladt i stedet for et simpelt switchback, dvs. den tematiske brik behøver ikke vende $problem->tilbage til feltet ad samme rute.

Eksempler:

#n, opgave 1
Lars Larsen
Suomen Shakki 1993

#4 6+15Vis løsning

#n, opgave 2
Friedrich Chlubna
3 Pr Schach Report 1994

#4 7+8Vis løsning

#n, opgave 3
Mikhail Marandyuk
2. Pr. Uralsky Problemist 2000

#4 11+11Vis løsning

#n, opgave 4
Uri Avner
3. Pr. Canadian Chess Chat

#4 10+11Vis løsning

Spørgsmål:
a) Kan man betragte switchback af en forvandlet brik til et felt, hvor bonden stod før forvandlingen (f.eks. 2. c7-c8D, ... 4. Dc7), som værende tematisk?
Svar: Ja


Afdeling D: Studier

Dommere: Belarus, Finland, Georgien, Israel, Rumænien
Reserve: Belgien

Tema: I en stilling i hovedlinien i en gevinst-/remis-studie, hvor en ubeskyttet hvid eller sort brik A er direkte truet, sætter hvid eller sort øjeblikkeligt (i det følgende træk) en anden brik B (af samme farve som A) i slag (igen ugarderet og direkte truet). Dette tematiske træk, som resulterer i at de to hvide eller to sorte brikker A og B er i slag, skal være et stille træk, dvs. ikke en skak, ikke et slag. A og B kan ikke være bønder.
Bemærk, at trækket 4. Tb8 i eksempel 4 ikke er tematisk. Selv om to hvide brikker er i slag, så trues brik B ikke øjeblikkeligt. Kun 2. Td6 er tematisk.

Vigtigt
Efterfølgende er ovenstående definition blevet ændret lidt for at undgå forvirring. Turneringsledelsen beklager eventuelle gener og håber at ændringen vil gøre temaet simplere og mere i overensstemmelse med den intuitive opfattelse af temaet.
Den ny udlægning: Hvis en truet brik også er garderet, så er det ikke i sig selv tematisk senere at eliminere denne gardering (ved spærring, slag, flytning, binding, etc.)

Eksempler:

Studier, opgave 1
G. Kasparian
1. Pr. Magyar Sakkelet 1969

= 4+2Vis løsning

Studier, opgave 2
Y. Afek
3 com Schakend Nederland 1978

= 5+5Vis løsning

Studier, opgave 3
Y. Afek
3. Pr. Hildebrand-80 2002

= 5+5Vis løsning

Studier, opgave 4
P. Sobolevski
Pr. Shachmati v SSSR 1951

+ 5+5Vis løsning

Spørgsmål:

a) Ville et eventuelt træk 3. Tb6 (?) i eksempel 4 (Sobolevski) efter 2. Td6 Tb5 være tematisk?
Svar: Nej

b) Betragt stillingen hvid Lc5, Sd4, sort Td8. Hvis sort spiller 1... Td5 (hLc5 i slag), er trækket 2. Sf5 så tematisk?
Svar: Ja

c) Betragt stilling hvid Lc5, Sb3, Sg4, sort Te5. Hvis sort spiller 1... Tg5 (hSg4 i slag), er trækket 2. Sd2 (Lc5 i slag) så tematisk?
Svar: Nej, at fjerne en gardering er ikke i sig selv tematisk

d) Er trækfølgen 1. Lf4+ Ka7 2. Ld6 tematisk i denne stilling?
Svar: Nej, den er ikke tematisk af flere grunde:
 1. Det skal være et sort træk, der angriber hvid springer (den første brik, der kommer i slag)
 2. At fjerne en gardering kan ikke, i sig selv, betragtes som tematisk

e) Er trækfølgen 1. - Kxa7 2. Sd6 tematisk i denne stilling?
Svar: Nej, at fjerne (slå) en gardering kan ikke i sig selv betragtes som tematisk.

f) Er 1. Df4 Lc7 tematisk i denne stilling?
Svar: Nej, 1... Lc7 gør 2. Dxd3 ulovlig, så der er kun én sort brik i slag, ikke to.

g) Er trækfølgen 1... Td5 2. d8D tematisk? En bonde har trukket, men en dronning er i slag...
Svar: Ja, det er tematisk (selv om Bd7 er ugarderet). En bonde i slag er uden betydning, men ofret af den forvandlede dronning er af tematisk betydning.


h1) Er trækket 1. Te4 tematisk i denne stilling?Svar: Dette træk sætter Te4 i slag på et tidspunkt, hvor Sd1 også er i slag, så det er tematisk på én betingelse: det skal være umiddelbart efter den sorte trussel på Sd1. Som en trussel mod Sf4 vil det kun blive tematisk, hvis sort umiddelbart herefter sætter en anden brik i slag, f.eks. ved at spille 1. - Se8.
h2) Er 1. Te4 tematisk hvis det er det første træk i opgaven?
Svar: Nej, Selv om det havde været muligt at bevise (ved retrograd analyse) at Le2 var foregående træk, så havde det ikke været nok. Trækket skal være sket efter diagramstillingen, ikke i en retrograd fase.
h3) Hvis Te4 er første træk i opgaven, reducerer det så opgavens værdi?Svar: Se 2)

i) Er trækfølgen 1... Sd6 2. Se3 tematisk i denne stilling?
Svar: Ja, det er tematisk. Et indirekte angreb (1…Sd6, bringer Tf3 i slag, truet af Ld5) og et indirekte offer (2. Se3, som sætter Sb3 i slag, truet af Ld5) er tilladt

j) Er det nok, at de tematiske træk forekommer i én variant i et studie med to varianter? Eller i forførelse/hovedvariant for et studie med sådanne to faser?
Svar: For at studiet skal være tematisk skal mindst én linie i den egentlige løsning vise temaet.

j) Er trækfølgen 1... Dd3, 2. Td5 eller 2. Tf3 tematisk?
Svar: Der er intet i tema-definitionen, som direkte forhindrer denne trækfølge i at være tematisk. Men der er den risiko, at dommerne opfatter "offeret" af en allerede truet brik som delvist i modstrid med temaets ånd.


Afdeling E: Hjælpematter

Dommere: Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Italien, Makedonien
Reserve: Bulgarien

Tema: 0
 • Den sorte konge og de sorte bønder kan ikke være tematiske brikker.
 • Mat med et direkte batteri er ikke tilladt.Efter turneringsudskrivelsen blev definitionen ændret
  1. for at gøre det klart, at matten skulle ske på det felt, som var blevet forladt af den sorte brik
  2. for at udelukke sort konge som temabrik
 • Eksempler:

  hjælpemat, opgave 1
  Živko Janevski
  Orbit 2000

  h#3 2 løsninger 4+11  Vis løsning

  hjælpemat, opgave 2
  Markus Ott
  1. Pr. Schach-Aktiv 1993

  h#3 2 løsninger 4+7  Vis løsning

  Spørgsmål:

  a) Er det tilladt at bruge h#2.5. Ideen kan gennemføres selv i en h#2 så h#2.5 vil ikke påvirke temakravet
  Svar: h#2.5 er ikke tilladt.


  h#3 2+5  b) Hvis den sorte tematiske brik flytter mere end én gang i en løsning, så er temakravet opfyldt, men strategien har måske ikke noget at gøre med de viste eksempler. Hvad er hensigten her? At overholde kravet uden hensyn til strategien eller at overholde den strategiske ide i eksemplerne selv om temadefinitionen ikke kræver det?

  Svar: Så længe temakravet overholdes, kan hvilken som helst strategi anvendes. Eksemplet er en gyldig udførelse af temaet.

  c) Er mat med dobbeltskak tilladt?
  Svar: Nej

  d) Kan mattrækket være med slag?
  Svar: Ja, det er tilladt

  J.-M. Loustau & J. Rotenberg
  Prize, Diagrammes 1992
  h#3 4+10  e) Er det tilladt for den samme eller en anden sort brik at flytte til det frigjorte felt? Er f.eks. denne opgave tematisk?

  Vis løsning

  Svar: Så længe temakravet overholdes, kan hvilken som helst strategi anvendes. Eksemplet er en gyldig udførelse af temaet.

  f) Er DUPLEX tilladt ("alle former for tvillinge-dannelse er tilladt")?
  Svar: Ja, duplex er tilladt


  Afdeling F: Selvmatter

  Dommere: Bulgarien, Israel, Makedonien, Polen, Ukraine
  Reserve: Sverige

  Tema: Selvmat i tre træk, hvor to brikker - en hvid brik A og en hvid eller sort brik B (som skal være en linieofficer) er placeret på felter på samme linie x, enten i diagramstillingen eller i løbet af spillet, og ikke nødvendigvis på samme tid.
  Sorts første og andet træk udføres af den samme brik C, som først slår A og derefter flytter, hvorved linien x er fri for B til flytning, kontrol, binding, skak, mat, dualforhindring, etc.
  Der er én begrænsning: Det er ikke tematisk at konstruere et direkte sort batteri med B som bagbrik og en anden brik D som batteribrik, som flyttes og sætter mat i tredje træk.

  Eksempler (fra "Passive Annihilation in Selfmates" af Petko A. Petkov, StrateGems 27):

  selvmat, opgave 1
  Waldemar Tura
  1. Pr. Szachy 1987

  s#3 15+9  Vis løsning

  selvmat, opgave 2
  Vladimir Zabunov
  1. Pr. Shach. Misal 1978

  s#3 13+7  Vis løsning

  selvmat, opgave 3
  Milan R. Vukcevich
  3. Pr. StrateGems 2001

  s#3 12+12  Vis løsning

  selvmat, opgave 4
  Michael Herzberg
  1. Pr. E. Rochada 88-89

  s#3* 11+14  Vis løsning

  selvmat, opgave 5
  Waldemar Tura
  2. Pr. Boletim UBP 1985

  s#3 7+12  Vis løsning

  selvmat, opgave 6
  György Bakcsi
  Die Schwalbe 1983

  s#3 14+10  Vis løsning

  selvmat, opgave 7
  Petko A. Petkov
  ANDA 2003

  s#3 11+10  Vis løsning

  Spørgsmål:

  Nogle problemister betragter sort dual i mattrækket som en alvorlig svaghed, andre accepterer det som normalt i selvmatter. Har dommerne ret til at give nedsætte deres vurdering med mere end 0,5 points for en sådan subjektiv grund.
  Svar: Den såkaldte "sorte dual" SKAL IKKE automatisk betragtes som en svaghed. En "sort dual" i mattrækket kan være en interessant variant, lige som ethvert andet sort svar på et hvidt træk. Det er dommerne, der i hver enkelt sag må afgøre, i hvilket omfang en sådan "sort dual" forøger, formindsker eller ikke har nogen effekt på en opgaves værdi.


  Afdeling G: Fantasi

  Dommere: Bulgarien, Frankrig, Japan, Slovakiet, Schweiz
  Reserve: Slovenien

  Tema: Anti-circe #2 opgaver, som viser "genfødsels-sammenfald".
  Genfødsels-sammenfald kan opstå, hvis det samme felt er genfødselsfelt for to brikker af modsat farve. Ved genfødsel af en af disse brikker bliver slag med den anden brik ulovlig eller en skak falder væk.
  Situationen kan kun opstå med fantasi-brikker og disse inddeles i nedenstående fire grupper. Man kan kun benytte brikker fra én af disse grupper og der skal anvendes mindst én brik fra gruppen.
  1. Græshoppe, natrytter
  2. Græshoppe, tårnhopper, løberhopper
  3. Løve, tårnløve, løberløve
  4. Leo, Pao, Vao
  Både Calvet og Cheylan Anti-circe typer er tilladt.

  Anti-circe (definition): Når en brik (også K) slår, så genopstår den på sit felt fra udgangsstillingen efter circe-reglerne, dvs. T, L og S genopstår på feltet af samme farve som det felt, hvor brikken slås. Bønder genopstår på samme søjle som det felt, hvor brikken slås. Fantasi-brikker genopstår på forvandlingsfeltet i samme søjle som det felt, hvor brikken slås.
  Slag er kun tilladt, hvis genopstandelsesfeltet er frit. Et slag kan udføres fra genopstandelsesfeltet. Den brik, som slås, fjernes fra brættet som i almindelig skak. En bonde, som slår på sit forvandlingsfelt, genopstår ikke som bonde, men som den brik, den forvandles til. Slaget er lovligt, hvis genopstandelsesfeltet for den forvandlede brik er frit.
  Der er to typer Anti-circe: Calvet-typen, hvor slag på selve genopstandelsesfeltet er lovligt, og Cheylan-typen, hvor dette ikke er lovligt.

  Eksempler:

  fantasi, opgave 1
  Hans-Peter Rehm

  #2 Anti-circe 9+6
  Pao e3, h4, h8
  Vao h1  Vis løsning

  fantasi, opgave 2
  Hubert Gockel
  1. Pr. HPR-60 2004

  #2 Anti-circe 14+8
  Græshopper
  a2,b2,b7,c7,f3,g7  Vis løsning

  Spørgsmål:

  a) Er der en grænse for hvor mange fantasibrikker, der må være i en diagramstilling? Har dette tal en sammenhæng med antallet af bønder?
  Svar: Nej, der er ingen begrænsning. Antallet har ingen forbindelse med antallet af bønder. Det er ikke nødvendigt med et bevisparti.

  b) Hvad er det tematiske minimumskrav til en opgave (eller er det nok at have temaet i en enkelt bivariant i en ubetydelig fase)?
  Svar: Genfødsels-sammenstød er minimumskravet. Intet forhindrer, at dette kun forekommer i "en enkelt bivariant i en ubetydelig fase", men der er ingen garanti for resultatet...

  c) Er det tilladt at have flere normale brikker i diagrammet, end der findes "i æsken", f.eks. to hvide dronninger, tre sorte tårne, etc.
  Svar: Ja, der er ingen begrænsninger på antallet af brikker, hverken normale eller fantasi-brikker. Der er fuld frihed på dette område, f.eks. kan antallet af bønder være større end otte.

  d) Kan antallet af hvide eller sorte brikker overstige 16?
  Svar: Ja