Dansk Skakproblem Klub Omlagt til PHP 9. april 2016 Tilbage til forsiden

Alle sider under problemskak.dk er nu omlagt fra .htm til .php. Det er det interne format, som siderne er gemt i på serveren. Der er tale om en rent teknisk omlægning, som ikke skulle have de store konsekvenser for brugerne. Men samtidigt er samtlige sider gennemgået og problemer så som manglende billeder og forkerte links er udbedret. Lad mig høre om eventuelle uhensigtsmæssigheder!

Bjørn