Danske problemister: Bjørn Enemark Tilbage til forsiden

Data:
Bjørn Enemark. (*1941-08-17, Frederiksberg)
Programmør.
Debuterede i Thema Danicum 1997.
Komponeret ca. 75 skakopgaver.
Revisor i DSK fra 2002, Web-master siden 1999.
Danmarks repræsentant ved WCCC-møderne 2002-2006.
Holdleder ved 7. og 8. internationale WCCT-turnering.
Holder foredrag ved DSK's møder.
1:
2. HO, Nytårsturnering 2001
Thema Danicum nr. 103, 2001

h#2 2.1.1.1 C+ 3+4
2:
3. RO Hilding Fröbergs MT 2002
Springaren nr. 91, 2002

h#3 B: sLe2->e4 C+ 6+5


3:
2-3. PR, Misteski Schachi 2001

h#4 2.1.1... C+ 4+2
4:
5. PR, Feenschach 2004, fantasi

h#7 Dobbelt max1 C+ 2+2
Sentinelles2
Einsteinskak3
B: sBd6->a7


5:
2. PR, 5. Tematurnering, Quartz

h#5 Eiffel4 C+ 7+8
2.1...
6:
RO, 47. WCCC, Tzuica 2004

hs5#6 C+ 4+37:
RO, Springarens juleturnering 2004

h#3 4.1.... C+ 5+10
8:
Thema Danicum nr. 119, 2005

h#4 B: Imitator6 h8->h6 C+ 2+3+1

9:
1. HM 19th TT
Chess Composition Microweb 2006

h#4 B: hGc4->a6 C+ 2+8

10:
3. RO, 49. WCCC, Champagne 2006

Bevisparti7 9.0 træk C+ 13+13  1. Dobbelt maksimummer: Såvel sort som hvid skal altid lave det geometrisk længste træk, men kan frit vælge, hvis flere mulige træk er lige lange
  2. Betingelsen Sentinelles indebærer, at træk med en officer fra et felt på 2.-7. række efterlader en bonde på det felt, som forlades
  3. Betingelsen Einstein indebærer, at en slående B, S, L, T forøger sin slagkraft gennem forvandling efter skemaet B->S->L->T->D, omvendt taber en ikke-slående S, L, T og D noget af sin slagkraft efter skemaet D->T->L->S->B
  4. Betingelsen Eiffel indebærer, at D, T, L, S, B er lammede, hvis de trues af henholdsvis T, L, S, B og D
  5. I en hjælpeselvmat (hs#) hjælpes hvid og sort med at nå en stilling, som er en selvmat i ét træk. Hvid starter
  6. En imitator er en speciel brik, der nedsætter begge parters bevægelsesmuligheder. Imitatoren følger parallelt med, hver gang en brik trækker. Hvis imitatoren ikke kan følge med hele vejen, er det påtænkte træk umuligt. Th. Kok, 1939
  7. I en bevispartiopgave skal man finde det korteste parti, der fører til diagramstillingen. Antal træk er blot anført som en hjælp (ligesom ved hjælpematter)

Løsninger