Danske problemister: Georg Thomas Tilbage til forsiden


(49 K)
Georg Thomas
(1909-05-21 - 1987-12-10).


Selvmateksperten blev han kendt som. Efter sin debut i Skakbladet 1939, hvor han, som de fleste af os, lagde ud med en totrækker, gik han til tretrækkerne og efter en halv snes år begyndte han på selvmatterne.
Thomas var postbud af profession og boede vist hele sit liv i København. Det var da også i denne by, han gjorde et stort arbejde for at udbrede kendskabet til problemskakken.
I 1943 startede et nyt ugeblad Week-end, det indeholdt kryds og tværs og andre opgaver. Også en skakspalte blev der plads til, og den fik Thomas overdraget for at redigere. Der skete dog hurtig en omlægning af bladet, der gik over til kærlighedshistorier i stedet for opgaver - dermed havde han ingen spalte.
Thomas og Walther Jørgensen fik så ideen, og startede Dansk Skakproblem Klubs blad Problemnoter i 1954, og dette blad redigerede Thomas frem til 1956.
I 1977 udgav Dansk Skakproblem Klub Georg Thomas bog "Mattvang" - en bog der udelukkende indeholder selvmatopgaver.

Georg Thomas
Tidskrift för Schack 1949
S#3 B: Td1 -> e2 4+3
C: Df5 -> e4
Vis løsning


Opgaven viser en såkaldt "trilling" (tre opgaver i én) og også et tripleret offer af samtlige medvirkende hvide officerer.
En enkel stilling komponeret af en mester i selvmatter.

Leif Schmidt