Formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 26. april 2001

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Også på denne generalforsamling kan vi medlemmer af Dansk Skakproblem Klub se $problem->tilbage på en god og stabil sæson, hvad foreningens to hovedaktiviteter, de månedlige møder og udgivelsen af medlemsbladet, angår - for slet ikke at tale om de særlige højdepunkter, der har været.
Lad mig, som jeg plejer, opdele min beretning i følgende hovedpunkter: 1) De månedlige møder - 2) Medlemsbladet Thema Danicum - 3) Øvrige aktiviteter - 4) Særlige højdepunkter - 5) Den nærmeste fremtid.

1. De månedlige møder

DSK's månedlige møder har som de foregående år været særdeles vel tilrettelagte. Det sørger alene "Mødetriumviratet" bestående af Leif Schmidt, Henrik Juel og Erik Hansen for. Leif Schmidt fastsætter datoer og skaffer foredragsholdere og løserturneringsarrangører. Disse har i den forløbne sæson traditionen tro været identiske med Henrik Juel og Erik Hansen. Henrik Juel holdt i oktober det centrale og højaktuelle foredrag "Årtusind-problemet" - og jeg må sige, at det gjorde ondt på både Erik Hansen og mig, at vi ikke kunne være til stede, idet vi var turneringsledere i Fredericia ved de blinde skakspilleres DM.
I februar holdt Henrik Juel et lige så vel tilrettelagt foredrag med titlen "Russiske opgaver" - og så vidste man jo nok, at den stod på vel komponerede og vanskeligt løselige problemer.
Endvidere stod Henrik Juel for en nyskabelse, i hvert fald på dansk jord, ved i januar at arrangere en hurtigløsertumering, hvor den, der hurtigst løste en opgave, som præmie modtog en karamel af Leif Schmidt (I første afdeling fik Kaare Vissing flest huller i tænderne, og samme skæbne ramte Steen Christensen i anden afdeling).
Endelig arrangerede Erik Hansen løsertumeringer med to timers løsertid til 18 opgaver i november og marts. I den første vandt Henrik Juel klassen for eksperter og Hans Bjerring klassen for øvede. I den sidste vandt Henrik Juel atter klassen for eksperter, mens Leif Schmidt, Bent Muus og Bjørn Enemark delte 1. pladsen i klassen for øvede.
Både Henrik Juel og Erik Hansen krydrer deres arrangementer med velskrevne A5-sider til uddeling blandt de fremmødte.
I den forgangne sæson har der således været fem arrangementer med de to herrer. De øvrige fem møder har været efter devisen "vi tager et par opgaver med hver". Aftener med en sådan titel kan umiddelbart lyde som om DSK's ledelse springer over, hvor gærdet er lavest, men det er bestemt ikke tilfældet.
Disse "frie" møder giver nemlig mulighed for samtlige deltagere til at stille allehånde spørgsmål, samt til at vise mere eller mindre færdige problemer fra eget værksted.

Hvad møderne angår bød den forløbne sæson dog på én beklagelig $problem->tilbagegang, nemlig færre deltagere. Vi har i en række år ligget ret konstant på 10-12 deltagere pr. møde, men sygdom, alderdomssvækkelse og et enkelt dødsfald (Iver Pedersen;. 1998) kombineret med for svag tilgang har bidraget til et lille, men mærkbart fald.
Lad mig nævne mødetallene: maj: ? jeg deltog ikke selv) - juni (kolonihavemøde hos Kaare Vissing): l3 (tre nyinteresserede og et glædeligt gensyn med John Tornerup) - august (havemøde hos Eigil Johansen): 9 - september: 6 - oktober: 10 (to nyinteresserede) - november: 10 - december: 8 -januar: 9 (en nyinteresseret) - februar: 7 (en nyinteresseret, tdl. landsholdsspiler og IM i K-skak, samt stærkt skakliitterært interesseret, Jens Hartung Nielsen. Når jeg fremhæver hans formåen og interesser, skyldes det, at en sådan skaklig personlighed kan blive en kæmpegevinst for problemklubben) - marts: 8.
På de ni registrerede møder var der altså tilsammen 80 deltagere, altså et mødegennemsnit på 8,88 lad os bare sige 9.
Min konklusion på dette emne er, at møderne er så veltilrettelagte som overhovedet muligt. Dertil kan siges, at der indkaldes til dem betimeligt både i Thema Danicum og Skakbladet.
Men det ekstra PR-pift mangler - måske din og min personlige opfordring til "skaknæsten" om at komme!
At det nytter med en ekstra indsats fremgår af sæsonens møderekord, de 13 deltagere i kolonihavemødet, Jeg skrev indbydelse til en snes skakopgave-interesserede, hovedsageligt de flittigste løsere af "Skakopgaven" i Brønshøj-Husum Avis. Det gav da et par ekstra deltagere - og en del skrev venligt $problem->tilbage, at de gerne ville være kommet, men desværre var hindret af anden aftale.

2. Medlemsbladet Thema Danicum

DSK's medlemsblad Thema Danicum, der udkommer hvert kvartal, er så velskrevet og stabilt som nogensinde med 28 sider pr. nummer. Og dog - i den forløbne sæson kunne redaktør Leif Schmidt ikke rigtigt holde stilen!? Hvor utroligt det end kan lyde, så overgik han sig selv!
I må have gættet, hvad jeg tænker på. Det drejer sig naturligvis om jubilæumsnummeret, Thema Danicum nr. 100, der samtidigt markerede bladets 25 års jubilæum.
I Thema Danicums første mange år var Jan Mortensen ansvarshavende redaktør. Han afløstes i 1990 af Holger Helledie. Og "først" i 1994 blev det Leif Schmidts tur.
Men Leif Schmidt har alle bladets dage været dettes tekniske redaktør. Og vi, der kender ham, ved, at Thema Danicums egentlige redaktionsadresse altid har været Rådmand Billesvej 25 i Rødovre.
Leif Schmidt, der alle dage har yndet at være i god tid, fik for nogle år siden den idé at markere Thema Danicums 25 års jubilæum ved at udgive nr. 100 som et udvidet særnummer.
Ved hjælp af sine mange internationale kontakter og den respekt, der står om hans navn, fik Leif Schmidt en lang række af verdens fineste problemister til at levere artikler til jubilæumsnummeret.
Det drejede sig om hele 14 titelholdere i problemkomposition: De fire GM''ere Herbert Ahues, Tyskland, Gyórgy Bakcsi, Ungarn, Toma Garai, USA, og Bo Lindgren, Sverige, samt otte IM'er, deriblandt Lars Larsen, Danmark, og Kjell Widlert, Sverige, og de to FIDE-mestre, deriblandt Nils Adrian Bakke, Norge.
Og allerede i samme nummer kunne Henrik Juel forkynde sin dom i Thema Danicums jubilæumsturnering 2000. Kravet var at fremstille opgaver med et eller helst begge initialer af bladets navn, altså T og/eller D. Der indkom godt et halvt hundrede problemer, nemlig 51. Vinder blev Gianni Donati, USA.
Jubilæumsnummeret var smukt farvetrykt med flag fra de lande, der stillede med bidragydere. Og det udkom i de to udgaver - en dansk og en engelsk.
Sæsonen 2000-2001 hører til det store flertal af sæsoner i DSK's historie, hvor der ikke blev udgivet nogen dansk problembog, men vi må nok sige, at der med Thema Danicum nr. 100 på 56 velkvalificerede sider blev leveret et stykke dansk problemskaklitteratur, der ikke står $problem->tilbage for nogen udgivelse siden foreningens stiftelse i 1932, endsige før. Æren herfor tilhører alene Leif Schmidt. Og så har det ud over hundredvis af arbejdstimer kun kostet ét offer - hans viv Vibeke! Hvor tit må hun ikke have sukket overfor sin gemal: "Ska' du nu T' D' igen!?"
Sæsonens tre mere almindelige TD'ere bød naturligvis også på et væld af velskrevne og velkvalificerede artikler, anmeldelser og domme, samt den af Leif Schmidt og Holger Helledie i fællesskab velredigerede Originalopgave-afdeling, der fylder 1/3 af hvert nummer.
Af artiklerne bør fremhæves Leif Schmidts forsideartikler, hvori han slår et slag for fantasiskakken ("Gitterskak" i nr. 99 "Andernachskak" i nr. 101 og "Excelsior i totrækshjælpematter! ?" i nr. 102), Lars Larsens "Kaminpassiar ved brættet" i nr. 99 og l02, samt nordmanden Hans Petter Bies bidrag. Fire bøger er blevet anmeldt, tre af Leif Schmidt og en af Henrik Juel.
Fremhæves bør også Danny Kristiansens finurlige "Opslagstavlen", der byder på både kultur og sidste nyt inden for internettet mm.
I Thema Danicums årsturneringer er bladet så ajour som overhovedet muligt, hvad afgivelse af domme angår. Lad mig kort nævne disse efter princippet: Æres de, der æres bør!
TD nr. 99: #2 1997: dommer: Lennart Larsson, Sverige - 1. Pr. Hugo Knuppert . S# 1998-99: dommer: Manfred Zucker, Tyskland - I. Pr. Camillo Gamnitzer, Østrig.
TD nr.1 00: Jubilæumstumering 2000: dommer Henrik Juel - 1. Pr. Gianni Donati, USA . fantasitumering 1999: dommer: John Rice, Storbritannien - 1. Pr. Michael Barth & Torsten Linss, Tyskland.
TD nr. 101: H# 1997: dommer: Vladislav Bunka, Tjekkoslovakiet - 1. Pr. C. J. Feather, Storbritannien . flertræksturnering 1998-99: dommer: Torsten Linss, Tyskland - Præmie: Alois Johandl, Østrig.
TD nr. 102: 1998--99: dommer: Dieter Müller, Tyskland - 1. Pr. Hugo Knuppert
Hvad der falder i øjnene ved en sådan gennemgang, er de mange berømte udenlandske navne, både blandt dommere og præmietagere. Og ikke mindst nu 80-årige Hugo Knupperts to 1. præmier i det stærke selskab!

3. Øvrige aktiviteter

DSK arbejder også flittigt på andre områder, især med henblik på PR for opgaveskakken inden for det almindelige danske skakliv.
Vigtigst er vel spalten "Problemskak" i Dansk Skak Unions månedlige organ "Skakbladet" - nævnte spalte og blad er gået smukt hånd i hånd siden begyndelsen af det tyvende århundrede, da DSU blev stiftet. Selv har jeg redigeret "Problemskak" siden januar 1997.
I november-december 2000 opstod en alvorlig krise i samarbejdet mellem Skakbladets redaktør Thorbjørn Rosenlund og mig. Og jeg havde med tungt hjerte besluttet mig for at ophøre med dette hverv pr nytår 2001.
Men da jeg modtog en uforbeholden undskyldning for nogle lidt for grove og nedladende vendinger og jeg gik med glæde i gang med arbejdet igen. Og vort samarbejde må nu siges at køre på skinner! Men problemspalter i andre tidsskrifter og aviser er nødvendige for at sprede kendskabet til opgaveskakken. Erik Hansen gør det fremragende i såvel AS04's som Helsingør Skakklubs medlemsblade - især i sidstnævntes "En Passant", hvis redaktør han er, kan han boltre sig. Hans idealistiske arbejde dér har vel medført, at Helsingør Skakklubs medlemsskare hører til landets mest problembevidste skakforsamling uden for DSK! Som eksempel på Erik Hansens "slag for sagen" kan nævnes, at han nyligt har formidlet en ung helsingoraners komponistdebut i det kommende maj-nummer af Skakbladet. Det drejer sig om 19-årige Nicholas Nielsen, der allerede spiller på sin klubs divisionshold.
Selv redigerer jeg problemspalter i de blindes kvartalsorgan "Braille-Skak" og i den lokale ugeavis Brønshøj-Husum Avis, hvor jeg ofte får stillet god plads til min rådighed.
Jeg kan opfordre andre til at søge at komme til at redigere en skakopgavespalte, enten i deres almindelige skakklubs medlemsblad eller i lokalavisen, der udkommer i det område, hvor de bor.
I efteråret 1999 bragte et pionérarbejde af Danny Kristiansen og Bjørn Enemark DSK på intemettet.
Denne indsats viser, at DSK bestemt er med på noderne og PR-værdien er ubeskrivelig.
På et enkelt punkt opstod dog en krise, nemlig i efteråret 2000, idet DSK's hjemmeside bragte helt nye navne på visse fantasibrikker m.m. til torvs.
DSK's bestyrelse samledes i den anledning og autoriserede definitionerne i Steen Christensens bog "Terminologi i skakopgaver:- Brætter og brikker", 1998 - en milepæl i dansk problemskak, hvad fantasiopgaver angår.
Bestyrelsen besluttede også at henstille til redaktørerne af DSK's hjemmeside ikke uden videre at offentliggøre nye navne - slet ikke på brikker o. lign. der i forvejen er navngivet på dansk. I modsat fald vil der ske brud på nomenklaturen (en videnskabs eller et fags terminologi og fagudtryk), og brugerne vil komme i tvivl om, hvad der er hvad. Det er yderst vigtigt, at DSK melder entydigt ud og ikke skaber forvirring! Ellers risikerer vi ganske enkelt at blive til grin!

4. Særlige højdepunkter

Højdepunktet i den forløbne sæson var så ganske afgjort udgivelsen af Thema Danicum nr. 100. Og det har jeg jo omtalt udførligt i det foregående. Men der var andre smukke, om end mindre højtliggende tinder at skue i problemskakkens landskab.
I december udsendtes Peter Dürrfelds lille fine bog "12 skakmyter". Her fortæller den kendte danske forfatter et dusin gode skakhistorier - lige fra Napoleon og Humphrey Bogart som skakspillere til Bent Larsen, Kasparov og Bobby Fischer m. fl.
Men bogen både begynder og slutter med próblemskak - først en fantastisk studie af "den georgiske bonde" og sidst et juletræsproblem af "det brønshøjske postbud" alias min ringhed!? Så problemskakken er pænt repræsenteret i den seneste danske skakbog beregnet for et bredt publikum.
I begyndelsen af oktober var den kendte makedonske problemist, Zoran Gavrilovski i København. Det kom der to frugtbare møder ud af.
Først var han på tomandshånd med sit store danske forbillede, Hugo Knuppert. Og den 4. oktober mødtes han på Hotel Østerport med Leif Schmidt, Bjørn Enemark og undertegnede.
Dette møde er skildret i TD nr. 101 (januar 2001). Og så sent som i går dumpede "The Macedonian Problemist" (sep.-dec. 2000), som Zoran Gavrilovski selv redigerer, ind ad brevsprækken hist og pist på Sjælland.
De fire nævnte danske problemister blev portrætteret og afbildet i bladet, samt repræsenteret med hver sin originalopgave.
Et problemistisk venskab for livet var dermed stadfæstet på både dansk, makedonsk og forøvrigt også engelsk.

5. Den nærmeste fremtid

De kommende år for DSK bør stort set foregå som de seneste år er forløbet, hvad møder og blad angår. Det kan ikke gøres meget bedre!
Vi bør dog hver især kunne propagandere bedre for problemskakken for vore nærmeste skakvenner Erik Hansen er et godt forbillede.
Hvad med om DU (og JEG) til næste møde inviterer en skakven med? Eller til de kommende sommermøder!? Dog ikke hinanden!
Hvad den personlige agitation angår, må jeg dog gribe i egen barm - for det ærgrer mig, at jeg selv missede chancen, da jeg deltog i divisionsturneringen og påsketumeringen i den forløbne sæson. Alt hvad man skulle gøre var jo blot at uddele en A4-side om Dansk Skakproblem Klub til dem, man nu og da fik en skaksnak med!
Endelig har det stået skidt til med DSK's deltagelse i de seneste års internationale kongresser. I år finder World Congress of Chess Composition (det er 44. WCCC) sted i den hollandske bv Wageningen i dagene 28. juli til 4. august.
Jeg har allerede fået fri fra arbejde til at kunne deltage, men har endnu ikke tilmeldt mig. Jeg ser gerne, at også andre danskere deltager. Tilmeldingsfristen er 1. juni.
Lad os vise flaget i Wageningen, som Leif Schmidt gjorde det på forsiden af Thema Danicum nr. 100!
Og lad os få hul på bylden, hvad det internationale samarbejde angår!
I håbet om fremgang for verdens bedste fritidsbeskæftigelse: problemskak!