DSK's generalforsamling, formandens beretning 2007 v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Dansk Skakproblem Klubs generalforsamling den 26. april 2007

Min beretning vil denne gang ikke være så udførlig som i de foregående år. For det første fordi mindre kan gøre det, og for det andet fordi min tid er blevet beslaglagt - af netop arbejdet med en ny problemskakbog, eller i hvert fald en bog, hvori skakopgaver udgør en væsentlig del deraf.
I den forløbne sæson, 2006/2007, kunne DSK fejre sit 75-års jubilæum, hvilket skete med bravur på selve jubilæumsdagen, søndag den 14. januar 2007, med en god frokost på Brønshøj Nye Selskabslokaler & Hotel, hvor der var arrangeret en udstilling med noget af den litteratur, DSK har udgivet eller på anden måde har været i berøring med gennem årene, og med fotos af de fleste af klubbens koryfæer. Der var naturligvis også en del lejlighedssange, og det var så heldigt, at en af de inviterede, Erik Bremer, formand for Danmarks Blindeskak og organist, kunne akkompagnere på flygel.
Tilmeldte og inviterede til festen udgjorde tyve personer, men desværre kunne en enkelt ikke nå frem fra Jylland pga. stormvejr på dagen - to andre fra hovedlandet nåede dog frem. Jeg tror, at de nitten deltagere i jubilæumsfesten fik en god oplevelse.
Dertil blev jubilæumssæsonen fejret med maner på et ganske særligt punkt. Her tænker jeg på udgivelsen af bøger - hele tre blev det til (alle i A5-format). Sommeren 2006 udkom bogen "Jan Mortensen - udvalgte artikler og skakopgaver", en 132 sider stor sag redigeret af Leif C. Schmidt og udgivet på Vissings Forlag (200 eksemplarer). Kort tid efter udkom "Jan Mortensen: Retrospil i skakopgaver", en 164 sider stor sag redigeret af Henrik Juel og Leif Schmidt, udgivet af DSK, men finansieret af Jan Mortensens enke, Kirsten Mortensen, som hermed har sat sin mand et smukt minde (med sine kun 50 eksemplarer er bogen allerede samlerobjekt). Endelig kom så på jubilæumsdagen "Dansk Skakproblem Klub i 75 år", en sag på hele 218 sider redigeret af Kaare Vissing Andersen, Henrik Juel og Leif C. Schmidt (200 eksemplarer). Kaare har skrevet det historiske afsnit, Henrik har oversat til engelsk, og Leif har samlet og redigeret 1. præmietagerne i DSK's tematurneringer gennem årene. Behøver jeg at sige, at det reelt store redigeringsarbejde og sætningen af de tre bøger alene er udført af Leif Schmidt!?
Udgivelsen af de tre bøger skal ses i lyset af, at DSK midt i sin guldalder, nemlig i forbindelse med sit jubilæum i 1942, var mægtig stolt af at have udgivet en enkelt bog, den nok så berømmede "Skakopgaven" (som dog kom i 1000 eksemplarer) - der var læsere til dengang.
I øvrigt vil jeg sige, at mange anser jubilæumsbogen 2007 for at være den smukkeste danske problemskakbog nogensinde!
Midt under sit arbejde med de tre nævnte bøger fik Leif Schmidt minsandten også tid til at redigere fire numre af Thema Danicum, og naturligvis har han holdt samme høje stade som de foregående år - hvert nummer på 28 sider i smukt tryk og med varieret indhold. Dog aner man en ændring i stoffet, idet dommene udgør en større del af stoffet end før, hvilket alene skyldes, at Thema Danicum er under afvikling og går ind med udgangen af 2007, idet den ansvarshavende redaktør Leif Schmidt og løsningsredaktøren Erik Hansen begge har passeret de 70 år og ikke magter at fortsætte.
Derfor står DSK i den paradoksale situation, at sæsonen 2006/2007 har været den bedste i klubbens historie, hvad udgivelser angår, men at fremtiden på dette punkt ikke ser særlig lys ud. Vi har ganske enkelt ikke en mand af Leif Schmidts format klar i kulissen.
Heldigvis har Leif lovet at fortsætte som redaktør eller medredaktør af et medlemsblad, der dog ikke må bebyrdes med en originalopgaveafdeling og tilhørende løserturnering, hvilke arbejdsområder som bekendt er særdeles krævende. Det er mit håb, at Leif kan finde støtte i form af en redaktion bestående af flere medlemmer.
Året 2006 bød på en fornem nyhed, nemlig afholdelsen af Det åbne danske Mesterskab i problemløsning, der fandt sted i forbindelse med afholdelsen af nærskakturneringen Copenhagen Open. Sidst et sådant DM fandt sted var i 1996 i forbindelse med Kulturby 96, København. Men DSK's samarbejde med KSU angående et DM i problemløsning håber jeg nu på bliver en årlig begivenhed, der kan vække interesse for vor sag og skaffe DSK nye medlemmer, især blandt ungdommen. Dette er hårdt tiltrængt. Der deltog i 2006 ni i turneringen, de fleste vistnok fordi de boede på Quality Hotel, hvor den fandt sted, og ikke havde andet at lave!? Nordmanden, FIDE-mester Geir Sune Tallaksen, vandt med 36 point (maksimum) løst på 1 time og 8 minutter, mens Jakob Nielsen, Brøndbyernes Skakklub og DSK, blev nr. 2 ligeledes med 36 point, men løst på 1 time og 26 minutter. Som bedst placerede dansker fik han DM-titlen. KSU's formand Lars Bech Hansen har i øvrigt lovet mig et klækkeligt tilskud til præmie - men DSK skal søge derom.
Årets møder har været ret miserable. Møderne har i reglen kun haft 5-7 deltagere. Jeg havde håbet, at flytningen fra Nørrebro til Brønshøj havde hjulpet, men dette er ikke sket. Jeg tror, at det lave deltagerantal skyldes, at problemskakken er blevet for elitær - problemer med fantasibrikker, især hvis der er mange, og underlige fordringer skræmmer folk væk. Dertil savner adskillige skakspillere studier. Jeg har talt med Holger Helledie og Hans Larsen, der redigerer problemskakken i Skakbladet, og de er helt på linie med mig heri.
Desangående har jeg det forslag eller den henstilling, at man på møderne før pausen beskæftiger sig med mere almindelige opgaver, direkte problemer og enkle sager, og først efter pausen tager de tunge ting. Normalt vil man nok tage de svære ting først og så de lette, når folk er blevet trætte. Men min pointe er, at de mere urutinerede har en tendens til hurtigere at blive trætte og derfor måske alligevel tager hjem i pausen. Vi, der holder foredrag, bør i hvert fald vise forståelse, når der er nye medlemmer til stede ved vore møder og ikke jage dem skrigende bort med "verdensfjerne" skakopgaver.
Lad mig dog ikke her glemme at fortælle, at sæsonens løserturnering for en gangs skyld ikke blev vundet af Henrik Juel, der kun blev nr. 2. Beskedenhed forbyder mig her at fortælle, hvem der vandt.
Lad mig slutte med opfordringen om, at I, der her er til stede, fremover prioriterer DSK's møder. Vi har nu så lavt et fremmøde, at klubbens eksistens er i fare - og det ville være synd og skam.

Kaare Vissing Andersen
Brønshøj, den 26. april 2007