DSK's generalforsamling 2014 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING den 24. APRIL 2014

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Jeg har de seneste mange år anvendt en skabelon til udarbejdelse og præsentation af min formandsberetning, og det agter jeg også at gøre i år. Dog er det en glæde at kunne byde på en ganske anden indledning end de foregående år. Da har denne budt på meddelelse om et eller flere dødsfald i den forløbne sæson. Dette slipper vi for denne gang, hvor jeg kan byde på en betydeligt bedre begyndelse, nemlig omtalen af en helt unik skakopgave og dennes skaber.
Der er tale om en studie, der har opnået international anerkendelse af højeste klasse, og som dermed er et historisk gennembrud inden for dansk komposition af problemskak. Har man fulgt bare nogenlunde med i "Skakbladet" eller "Problemskak", vil man vide, at der er tale om Steffen Slumstrup Nielsens vinderstudie i den estimerede turnering "Jan Timman 60 Jubilee Tourney". Den hollandske superstormester Jan Timman, der for godt en snes år siden var den farligste konkurrent til Karpov, Korchnoi og Kasparov i kampen om VM-titlen i nærskak, udskrev turneringen i anledning af sin 60-årsfødselsdag og var selv dens enerådende dommer. Der indløb ikke færre end 75 studier fra førende komponister over hele verden - og bedømmelsen må have krævet et omfattende arbejde af den hollandske studieforkæmper. Jan Timman fandt ikke færre end 15 studier værdige til præmie, men han lod Steffens studie stråle over dem alle. Det skete bl.a. med denne udtalelse: "One of the studies had such a brilliant conclusion that it put all the others in the shade."
Med Steffens 1. præmie i en international turnering med deltagelse af adskillige af verdens bedste komponister, er der ikke alene tale om et længe ventet og fornemt comeback for dansk problemskak i almindelighed, men om en unik historisk præstation inden for dansk studiekomposition, hvor danskere aldrig har gjort sig synderligt bemærket. Mig bekendt har stort set kun P. A. Larsen (1869-1946) gjort sig gældende på internationalt niveau i denne krævende genre.
Steffen er da også blevet behørigt æret. I Skakbladet (2013, nr. 4) udgør diagrammet til hans studie det meste af forsiden, og der er fyldig omtale af studien på side 4 og 35-37. I det samme nummer fik Steffen også lejlighed til at præsentere en omfattende artikel om slutspilstudier, "Skakkunst på højt plan", side 28-34. Og i Problemskak (2013, 3. kvartal) er studien naturligvis også forsidestof.
Stort tillykke til Steffen! Og til DSK med at have fået en så kompetent - og med sine bare 38 år endda ung komponist, idet de fleste andre komponister i klubben er godt og vel en generation ældre.
*
Lad mig derpå i lighed med de seneste år fremlægge min beretning i denne rækkefølge: 1) DSK's kvartalsblad Problemskak . 2) De månedlige møder . 3) Særlige aktiviteter . 4) Visioner.

Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 23-26)
Som de foregående år har bladets redaktør Bjørn Enemark præsteret fire fremragende blade, hvert på 28 sider og med et alsidigt indhold af opgaver og artikler. Det er såmænd Bjørn selv, der går forrest med hensyn til artikler for begyndere såvel som for de mere øvede. Således er artiklen "Batterier" (nr. 26, side 3-7) da til at forstå for enhver - i hvert fald hvad de første opgaver angår, for naturligvis må Bjørn demonstrere, at temaet også kan anvendes i fantasiskak. Og netop fantasiskakken præsenterer han med en bred vifte af hovedsageligt korte artikler - så selv den mest lade læser vover at gå i gang med dem. Det drejer sig om "Sort til Hvidt og omvendt" om "magiske felter" (nr. 24, side 19-21), "Anti-Take&Make" (nr. 25, side 18) og "Face-to-face" (nr. 25, side 22). Dertil gør han på bedste vis sin pligt som redaktør med organisatoriske artikler, personalia og boganmeldelser: Nekrolog over Milan Velimirovic (1952-2013) (nr. 23, side 11), Det åbne DM i skakproblemløsning 2013 (nr. 24, side 1-2), Den ukendte komponist (nr. 24, side 3-6, Løsninger til ISC 2013 (nr. 24, side 16-17), Kompositionsøvelser(nr. 24, side 18), anmeldelse af bogen "Nordiska minimalproblem 2" af Rolf Uppström (nr. 24, side 22), WCCC-mødet i Georgien (nr. 25, side 1+3-6), Lars Larsen, 95 år (med original tilegnelsesopgave) (nr. 26, side 1), WCCT-9 (nr. 26, side 8), ISC 2014 (nr. 26, side 9-10), Årets studie 2012 (nr. 26, side 22) og anmeldelse af bogen "Encyclopedia of Chess Problems - The Definitive Book" af Milan Velimirovic & Kari Valtonen.
Hertil kommer så det store arbejde med løserturneringen, der udover præsentation af nye originale opgaver midt i bladet og løsninger sidst i bladet omfatter en originalopgave på forsiden. I nr. 23-26 udgør dette helt centrale stof for et respektabelt problemskakblad: NR. 23: side 1 øverst . side 12-15 og 25-28 (i alt 8,25 sider) . NR. 24: side 1 øverst . side 13-15 og 24-28 (i alt 8,25 sider) . NR. 25: side 1 øverst . side 12-15 og 23-28 (i alt 10,25 sider) . NR. 26: side 1 øverst . side 13-16 og side 24-28 (i alt 9,25 sider). I alt udgør Løserturneringen dermed 36 sider af de fire blades 112 sider, næsten en tredjedel. Bjørn Enemarks samlede bidrag til bladet udgør 71 af de 112 sider, altså langt over halvdelen.
Som de seneste år har redaktøren dog fået god støtte af 3 andre skribenter. Erik Hansen har fortsat sin fine serie "Glemte danske komponister", hvor han har portrætteret Jacob Anders Broholm (1853-1927) i seriens nr. 17 (nr. 24, side 11-13), Johannes Giersing (1872-1954) i seriens nr. 18 (nr. 25, side 19-21) samt Jens Valdemar Lind (1878-1955), Magnus Thomsen (født 1917), Th. Christensen (?) og Kaptajn B. Haase (1858-1921) i seriens nr. 19 (nr. 26, side 19-21). Erik Hansen har gjort et stort arbejde for at finde ud af, hvem der er "gemt" bag de mange navne. Ud over at dette tjener ham til stor ære, så er hans artikler lækkerbiskener for de læsere, der mest hælder til direkte opgaver, som mange hovedsageligt komponerede for år $problem->tilbage.
DSK's ekspert i retrograd analyse, inklusive bevispartier er og bliver Henrik Juel. Og han præsenterer på bedste vis denne avancerede gren af problemskakken. Dette er således sket med "Bevisparti-problemer" (nr. 23, side 19-21 . 24), "Messigny 2013" (årets franske mesterskab i retroløsning) (nr. 24, side 7-19), "64 Proof Games (1)" (nr. 25, side 16-17 . 21) og "64 Proof Games II" (nr. 26, side 17-18 . 21).
Mine egne bidrag til de fire numre har været ret beskedne: "Generalforsamlingen" (den 25. april 2013, referat) (nr. 23, side 22-24) og "Bjørn Nielsen, 70 år" (nr. 26, side 11) med en original tilegnelsesopgave.
Glædeligt har det været, at Steffen Slumstrup Nielsen har meldt sig som bidragyder med sin ekspertise inden for studier. Dette er sket med artiklen "Fremsynseffekt - den lille forskel" (nr. 25, side 7-11). Det er ligeledes glædeligt, at en udlænding har bidraget til Problemskaks internationale format, idet Bjørn Enemarks gode samarbejdspartner Manfred Nieroba er repræsenteret med "Fugl Føniks" (nr. 24, side 23), der tæller fire originalopgaver, og med "Fugl Føniks II" (nr. 26, side 12), der tæller tre originalopgaver, den ene i samarbejde med Bjørn Enemark. Hvad det internationale islæt angår, er det også af stor betydning, at Bjørn Enemark med sin årlige deltagelse i WCCC og med sit ansvarsfulde og dygtige virke som redaktør har skabt en så stor respekt om sit navn og sit blad, at det er yderst kompetente udenlandske dommere, der bedømmer Problemskaks kompositionsturneringer. Franz Pachl bragte sin "Dom Hjælpemat 2011-2012" i nr. 23, side 3-10: 1. præmie: Jorge Lois & Jorge Kapros. Bjørn Enemark og Poul Hedegaard Jensen opnåede udmærkelser. Og Thomas Maeder bragte sin "Dom Hjælpemat 2008-2010" i nr. 23, side 16-18: 1. Hædrende Omtale: Christopher Jones. Leif Schmidt og Bjørn Enemark opnåede udmærkelser.
*
De fire numre af Problemskak har dertil budt på et væld af originalopgaver. Nr. 23 bragte 28, nr. 24 bragte 23, nr. 25 bragte 28 og nr. 26 bragte hele 33 opgaver, altså i alt 112 opgaver i de fire numre, det vil sige præcis en opgave pr side i gennemsnit. Kun 15 1/2 af disse er komponeret af danskere. De fordeler sig således: 5 af mig, 3 af Børge Hansen, 2 1/2 af Bjørn Enemark (den halve er en samarbejdsopgave med Manfred Nieroba), 2 af Henrik Juel samt en af Lars Larsen, Steffen Slumstrup Nielsen og Per Grevlund. Det skal hertil siges, at de danske komponister er mere produktive, end tallene fortæller, da der er en vis ventetid med hensyn til offentliggørelse, idet Problemskak internationalt set er højt anerkendt og derfor får tilsendt originalopgaver fra komponister verden over.
Konklusion: Vi har et så godt og smukt problemskakblad som nogensinde!

Møderne
DSK's møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august samt et problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår på en søndag eftermiddag i min kolonihave i H/F Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder foregår på torsdag aftener på Ipsens Kaffebar, Brønshøjvej 14, i samme bydel. Lad mig kort nævne de ti møder i sæsonen 2013/14:
Torsdag den 25. april afholdtes generalforsamling, hvori der ret beskæmmende kun deltog tre medlemmer, formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen og redaktøren Bjørn Enemark. Der var afbud fra de to øvrige bestyrelsesmedlemmer, Erik Hansen og Henrik Juel. Idet jeg her henviser til referatet af mødet i Problemskak nr. 23, skal jeg her nøjes med at sige, at regnskabet viste et overskud på hele 14.105 kr., og at hele bestyrelsen blev genvalgt, samt at Bent Martin Muus blev genvalgt som revisor og Pia Vissing Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant. I alt 3 mødedeltagere.
Torsdag den 16. maj var temaet "Vi tager en opgave med hver". Majmødet er traditionelt dårligt besøgt, og denne gang var kun Steffen Nielsen, Kaare Vissing Andersen og Bjørn Enemark til stede. I alt 3 mødedeltagere.
Søndag d. 9. juni var der havemøde med deltagelse af Bent Martin Muus, Bjørn Enemark, Steffen Nielsen, Bjørn Nielsen og Kaare Vissing Andersen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 12. september holdt Kaare Vissing Andersen foredraget "Skakopgaver med relation til Besættelsen 1940-45"~ Mere præcist var der tale om en gennemgang af opgaver med det efter krigen skabte Montgomery-tema. Tilhørerne var Bjørn Nielsen og Steffen Nielsen. Lad mig her sige, at det er ret frustrerende at forberede og holde et foredrag for så få deltagere. I alt 3 mødedeltagere.
Torsdag den 10. oktober holdt Bjørn Enemark foredraget "Batterier - halvbatterier - antibatterier og ecto-batterier" Tilhørerne var Bent Martin Muus, Steffen Nielsen og Kaare Vissing Andersen. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag d. 14. november holdt Bjørn Enemark foredraget "WCCC-konferencen i Georgien". Tilhørerne var Steffen Nielsen, Bjørn Nielsen, Bent Martin Muus, Henrik Juel og Kaare Vissing Andersen. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 12. december var der "julehygge". I dette deltog Bent Martin Muus, Bo Damgaard-Sørensen, Bjørn Nielsen, Steffen Nielsen, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen. Sidstnævnte præsenterede et sæt med otte originalopgaver (alle med circe), og såvel Bjørn Nielsen som Bo Damgaard-Sørensen vandt de dertil knyttede mandelgaver. Også Bjørn Enemark og Steffen Nielsen viste opgaver. I alt 6 mødedeltagere. Det er flere end ved de seneste års julehyggemøder.
Torsdag d. 9. januar holdt Steffen Slumstrup Nielsen foredraget "Kongebatterier p§ tværs af genrer". Tilhørerne var Henrik Mortensen, Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og Kaare Vissing Andersen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 13. februar holdt Kaare Vissing Andersen foredraget "Circe-opgaver". Tilhørerne var Bent Martin Muus, Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bo Damgaard-Sørensen, Bjørn Enemark og Bjørn Nielsen. Mødet bød på den glæde, at Bo meldte sig ind i DSK, og alt tyder på, at han vil blive en flittig mødedeltager. I alt 7 mødedeltagere.
Torsdag den 13. marts holdt Bjørn Enemark foredraget "Neutrale og halvneutrale brikker". Tilhørerne var Steen Christensen, Bent Martin Muus, Steffen Nielsen og Kaare Vissing Andersen. I alt 5 mødedeltagere.
Sammenfattende kan man sige, at der i sæsonen 10 møder deltog tilsammen 47 personer, hvilket giver et gennemsnit på 4,7 pr møde. I sæsonerne 2012/13, 2011/12 og 2010/11 lød gennemsnittene på 5,5 henholdsvis 5,3 og 5,2. Så lidt ærgerligt må man erkende, at der efter nogle års svag fremgang nu er tale om en noget mere markant $problem->tilbagegang. Glædeligt er det dog at se, at der det sidste halve år har været et relativt pænt fremmøde. Foredragsholderne har som de seneste år hovedsageligt været Bjørn Enemark og mig. Glædeligt er det dog, at Steffen Nielsen nu også er på banen som foredragsholder, hvortil endda skal nævnes, at han mere uofficielt ofte har vist såvel egne som andres opgaver ved klubbens demo-bræt.

Særlige aktiviteter
Den forløbne sæsons helt store begivenhed var afholdelsen af Det åbne DM i problemskakløsning 2013. Dette fandt sted på LO-skolen i Helsingør den 31. juli i tilknytning til den store internationale turnering Politiken Cup / Copenhagen Open. DSK fik fremragende støtte af organisatorer fra Dansk Skak Union og Københavns Skak Union. Lad mig her fremhæve Lars-Henrik Bech Hansen, Sigfred Haubro, Thomas Larsen og Dorte Hansen. Således blev begivenheden - både før og efter - effektivt omtalt på Politiken Cups hjemmeside, hvor man også løbende kunne følge med i tilmeldingerne til turneringen. Lige fra min første henvendelse til DSU's formand Lars-Henrik Bech Hansen, der straks tilbød et bidrag på 1000 kr. til præmier, blev vi mødt med den bedst tænkelige velvilje. Erik Hansen havde valgt de 18 opgaver, alle med fordringen "mat i 2 træk", og jeg var selv enerådig turneringsleder.
Der deltog ikke færre end 19 løsere i mesterskabet, deriblandt den australske stormester i nærskak David Smerdon. Fra udlandet var der endvidere deltagelse fra Holland, Sverige, Island og Færøerne. Der var afsat to timer til løsning af opgaverne, og placeringerne i toppen blev: 1. præmie og danmarksmester 2013: Henrik Juel, DSK, 36 point (maksimum) (1,33 time). 2. præmie: GM David Smerdon, Australien, 34 point (0,50). 3. præmie: Steffen Slumstrup Nielsen, DSK, 34 point (1,10). Nr. 4: Bent Martin Muus, DSK, 34 point (2,00). Nr. 5: FM (I nærskak) Martin Matthiesen, Skakklubben af 1968, 30 point (2,00). Fra DSK deltog endvidere Bjørn Enemark, der blev nr. 14 med 16 point (2,00). Der var opmuntringspræmier til samtlige deltagere i form af litteratur sponseret af DSK og Vissings Forlag. Der herskede en god stemning under og efter turneringen. Mange af deltagerne var overraskede over, hvor interessant problemskak er, og en del viste interesse i at blive medlemmer af DSK. Vi skal dog være mere opmærksomme på at følge en sådan interesse op.
*
For sæsonens anden store løserturnering, ISC 2014, der fandt sted den 26. januar, stod som vanligt Bjørn Enemark, der også lagde hus til begivenheden for de danske deltagere. Opgaverne i denne turnering, der tæller deltagere fra det meste af verden, er betydeligt skrappere kost end dem, der skal løses ved Det åbne DM. Ved ISC 2014 blev der stillet 12 opgaver, som man havde fire timer til at løse. Den maksimale score var 60 point. Tre østeuropæere delte 1. præmien med hver en score på 52 1/2point. Bedste dansker var Steffen Slumstrup Nielsen, der med en score på 21 1/2point opnåede en delt 89. plads. Bent Martin Muus opnåede en delt 133. plads med 15 point, og Poul Hedegaard Jensen fik en delt 251. plads.
*
Det var også Bjørn Enemark, der trak det store læs i WCCT-9. Lidt skuffende bidrog kun fire danskere - Tordenskjolds soldater - med opgaver. De gjorde det til gengæld ganske godt, idet Poul Hedegaard Jensen scorede 8 1/2point, Leif C. Schmidt 7 1/2,Steffen Nielsen 6 1/2 og Bjørn Enemark 3 1/2. Dermed scorede det danske hold 26 point, hvilket rakte til en 30. plads blandt de 37 deltagende nationer. Dette lyder ikke umiddelbart prangende, men vi kom da foran solide nationer som Brasilien, Sverige og Japan.
Lad mig endelig nævne, at Romuald Lazowski nok engang fik flest point i Problemskaks løserturnering. Lad mig i den forbindelse sige, at langt flere medlemmer burde indsende løsninger - det gælder også mig selv. Bjørn Enemark yder en stor indsats med denne turnering og kunne nok fortjene den opmuntring, som et større antal løsere ville medføre.
*
På PR-siden kan udover Det åbne DM i problemskakløsning siges, at der fra hele tre af vores bestyrelsesmedlemmer gøres et pænt arbejde i deres respektive nærskak-klubber. Således har Erik Hansen en opgavespalte i Helsingør Skakklubs medlemsblad, Bjørn Enemark har en i Damhus Skakklubs medlemsblad "fribonden", og jeg har en i Gladsaxe Skakklubs medlemsblad "GSF-Nyt". Alle disse spalter bringer med jævne mellemrum originalopgaver, og bladene burde derfor indgå i DSK's arkiv. Den 4. juni holdt jeg foredrag om problemskak med efterfølgende løserturnering i Damhus Skakklub. Det skete på initiativ af denne klubs redaktør Bjørn Enemark. Der var ganske vist kun ti tilhørere, deriblandt den tidligere danmarksmester i nærskak, Bent Kølvig, men jeg tror, at de alle fik en både sjov og god oplevelse. Lad mig hertil føje, at jeg meget gerne afholder sådanne arrangementer i landets skakklubber.
*
Til sidst under dette punkt vil jeg gerne som i mine foregående formandsberetninger lufte min frustration over Hans Larsens svage præsentation af danske komponister i hans spalte Problemskak i Skakbladet. Under mine tidligere beretninger har jeg dog ikke ført dokumentation for min påstand. Det gør jeg så nu: I 2006 bragte han 49 opgaver, hvoraf kun de fem var komponeret af danskere. Men det skulle blive værre, især de seneste fem år, som følgende oversigt viser:

Når man betænker, at det var en række personer bag Skakbladets opgavespalte, der i 1932 stiftede DSK, er det naturligvis også ærgerligt, at Hans Larsen er den første redaktør af Problemskak i Skakbladet, der ikke er medlem af DSK. Dog skal hertil føjes, at denne for dansk problemskak meget vigtige spalte hver gang slutter med at nævne vor klubs hjemmeside problemskak.dk.

Visioner
Lad mig slutte min beretning med at fastslå, at DSK for nuværende er inde i en god fast gænge. Vi har et medlemsblad, Problemskak, der er så velredigeret som nogensinde, og som modtager originalopgaver fra mange af verdens førende komponister. Og vore møder byder på en perlerække af velforberedte foredrag. Klubbens medlemmer opfordres dog til i langt højere grad at gøre brug af disse goder. For få indsender løsninger til Problemskaks løserturnering, og for få af vore medlemmer i Hovedstadsområdet kommer til klubbens møder, der som hovedregel afholdes den anden torsdag i måneden i perioden september-april. Under disse udbytterige sammenkomster har vi det faktisk vældigt rart og sjovt. Min opfordring til medlemmerne skal lyde på lidt mere aktivitet - samt meget gerne lidt PR over for ens klubkammerater i de respektive nærskakklubber.
Mange almindelige medlemmer af Dansk Skak Union kimser lidt ad problemskak, især ad fantasiskakken. Men mange af dem, der vover sig ind i dennes forunderlige verden, bliver faktisk fascineret deraf. Og især under det seneste åbne DM i problemskakløsning viste mange stor overraskelse over, hvor rig en verden problemskakken udgør. Denne viden bør vi fremover i langt højere grad være bevidste om at formidle.

Torsdag den 24. april 2014,
Kaare Vissing Andersen
Formand for

Dansk Skakproblem Klub