DSK's generalforsamling 2016 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING den 14. april 2016

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

I mine formandsberetninger har jeg under de to foregående års generalforsamlinger haft den glæde at kunne indlede med omtalen af en helt ekstraordinær glædelig begivenhed i den forgangne sæson. I 2014 kunne jeg fortælle om Steffen Nielsens 1. præmie i Jan Timmans 60-årsfødselsdagsturnering, der gjaldt komposition af studier, og i 2015 kunne jeg berette om det svenske problemskakblad Springarens danskernummer i december 2014, der bragte en række artikler om danske komponister samt ikke færre end 23 originalopgaver af seks af disse. I år har jeg ikke en lignende ekstraordinær glædelig begivenhed at berette om, og dog, lad mig her fremhæve tildelingen af internationale titler til et par danskere samt Steffen Nielsens særlige indsats:
Under den 58. verdenskongres for problemskak, WCCC, der fandt sted i Ostróda i Polen, blev Henrik Juel udnævnt til International Dommer (IJ) for retrogradopgaver. En retrograd analyse af hans enorme indsats inden for den nævnte, meget krævende gren af problemskak viser, at udnævnelsen er særdeles berettiget. Og K.A.K. Larsen (1898-1963) blev - som det forstås posthumt - udnævnt til International Mester (IM) i komposition.
Steffen Nielsen bør ligeledes indledningsvis fremhæves for sit store arbejde som holdleder og gode opgaver med henblik på den danske deltagelse i det 10. WCCT, hvor vi stiller op i flere kategorier end de seneste mange år. Indleveringsfristen er den 1. maj 2016, og det bliver spændende at se, hvilken placering Danmark opnår - måske formandsberetningen i 2017 får endnu en god præstation at berette om!? Endelig skal det nævnes, at han for 2014 (men i 2015) opnåede en topplacering under kåringen af årets studie, idet han med en delt 4.-5. plads fik bevist, at hans Timman-studie ikke var nogen enlig svale!
*
Lad mig derpå i lighed med de seneste år fremlægge min beretnings emner i denne rækkefølge:

  1. DSK's kvartalsblad Problemskak
  2. De månedlige møder
  3. Særlige aktiviteter
  4. Visioner
Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 31-34)
Som i de foregående år har bladets redaktør Bjørn Enemark præsteret fire fremragende numre, hvert på 28 sider og med et alsidigt indhold af opgaver og artikler. Ud over det rent pligtmæssige stof, som f.eks. de redaktionelle oplysninger på side 2, har han leveret en lang række artikler af vidt forskellig art: Referat af den 58. WCCC i Ostróda i Polen, Computer-genererede problemer med præsentation af Azlan Iqbal og fem af dennes originalopgaver + Startstillingen med præsentation af Jens Bæk Nielsen + Årets studie 2014 + i samarbejde med Erik Hansen Bondeforvandling med præsentation af temaet Holst-forvandling + diverse omtaler af den store internationale turnering ISC + Kors og stjerner baseret på hans foredrag i DSK i februar 2016. Samt mere kuriøst en notits om Adamas alias Jan Mortensen.
Sin største præstation yder Bjørn dog på det for et problemskakblad allermest vitale felt, nemlig originalopgaveafdelingen - for det er en sådan der for alvor gør et problemblad unikt. Den nævnte afdeling består pr. nummer af introduktion (en side med forklaring af fantasibrikker og temaer m.m.) + originalopgaver (i reglen 3 sider med hver 9 problemer) + løsninger (6-7 sider) + en originalopgave på forsiden. Af de 112 sider, som sæsonens fire numre omfatter, udgør de 44 originalopgaveafdelingen, det vil sige godt 39%. Der blev bragt i alt 124 originalopgaver (dog inklusive de fem af Azlan Iqbal, hvor løsningen blev bragt samtidig). Af de 124 er kun de 16½; komponeret af danskere: Erik Hansen og Kaare Vissing Andersen, hver 4, Børge Hansen, 3½, Bjørn Enemark, 3, og Steffen Nielsen, 2.
Lad mig endelig slutte omtalen af redaktørens indsats med oplysningen om, at han med 72 1/3 sider har skrevet næsten 2/3 af de fire numre.
*
Ud over redaktøren har Henrik Juel og Erik Hansen med godt 14 henholdsvis 11 sider været de mest stabile leverandører. Henrik Juel har i hvert nummer slået et slag for retrogradopgaver: Wolfgang Dittmann + Messigny 2014 + Danske retro-komponister (2) og (3) (begge om Niels Høeg). Og Erik Hansen har i hvert nummer portrætteret danske komponister: Glemte danske problemister (23) om Einar Knudsen (1889-1930) og hans farbror Rudolph Knudsen (1849-1936). Denne serie er vel i princippet uendelig, men i numrene 32-34 har den flittige levnedsskildrer indledt en ny serie: Danskere i FIDE Album 1914-44:(1) Christen Christensen (1869-1942), (2) Orla Schartau Strange Petersen (1905-1971) og (3) Victor Holst (1844-1924).
Selv har jeg i den forløbne sæson kun bidraget med to pligtartikler i form af to referater: Generalforsamling (DSK's den 30. april 2015) og Det åbne DM i Problemskakløsning 2015 (den 25. juli) - tilsammen blot fem sider.
En glæde har det været at se Per Grevlund på banen igen - med et portræt af en af klubbens store i nyere tid: Holger Helledie, inspiratoren på de 64 felter.
Endelig er sæsonen blevet beriget med et udenlandsk bidrag - i form af Dom Hjælpemat 2013-2014 ved Jorge Marcelo Kapros & Jorge Joaquín Lois.
Konklusionen er som de foregående år, at DSK med Problemskak (nr. 31-34) har et så godt og smukt medlemsblad som nogensinde!

Møderne
DSK's møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år: Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde eller havemøde i juni, pause i juli-august samt problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår en søndag eftermiddag i min kolonihave, Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder er foregået på torsdag aftener - i april og maj som vanligt på Ipsens Kaffebar i Brønshøj (100 kr. pr aften), men siden september (fordi kaffebaren måtte lukke) i Kulturhuset Pilegården, hvor vi pr. aften betaler en beskeden husleje på 200 kr. Lad mig kort omtale de ti møder i sæsonen 2015-16.
Torsdag den 30. april afholdtes generalforsamling. Der var mødt fire medlemmer, formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen samt bestyrelses-medlemmerne Bjørn Enemark og Steffen Nielsen. Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Henrik Juel, revisor Bent Martin Muus og revisorsuppleant Bo Damgaard-Sørensen. Idet jeg henviser til mødereferatet i Problemskak nr. 31 (3. kvartal 2015), skal jeg her blot nævne, at alle blev genvalgt. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 28. maj holdt formanden 1. del af sit foredrag Tema A-I (nærmere bestemt linjetemaerne A-B). Derefter viste Steffen Nielsen bidrag fra ham selv og Per Grevlund til 10. WCCT m.m. Til stede var ud over de to nævnte ved demobrættet Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og Bjørn Nielsen. I alt 5 mødedeltagere.
Søndag den 14. juni afholdtes møde i formandens have. Ud over værten deltog Steffen Nielsen, Steen Christensen, Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og Bjørn Nielsen. De fleste havde opgaver med til fælles fornøjelse. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 10. september fortalte Bjørn Enemark om det 58. WCCC-møde, der blev afholdt i Ostróda i Polen. Mødet bød på to gode nyheder for dansk problemskak, idet Henrik Juel blev udnævnt til International Dommer (IJ) for kategorien retro-opgaver, og K.A.K. Larsen posthumt blev udnævnt til international mester (IM) i komposition. Desværre havde Bjørn kun to tilhørere, Steffen Nielsen og mig. I alt 3 mødedeltagere.
Torsdag den 8. oktober skulle Steffen Nielsen vise danske bidrag til den 10. WCCT. Han måtte desværre melde afbud (i god tid), i hvert fald til begyndelsen af mødet. Til stede var Steen Christensen, Bent Martin Muus, Bjørn Enemark og undertegnede. Både Bjørn og jeg viste opgaver, og da så Steffen dukkede op ved 21-tiden, kunne han tage over, blandt andet med en smuk fantasiopgave af Per Grevlund. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 12. november holdt formanden 2. del af sit foredrag Tema A-I (nærmere bestemt linjetemaerne C-I). Til stede var endvidere Steffen Nielsen, Bjørn Nielsen, Bent Martin Muus, Steen Christensen og Bjørn Enemark. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 10. december stod den traditionen tro på julehygge. Formanden indledte mødet med at vise sin juletræsopgave, der var blevet bragt på Skakbladets bagside (2016, nr. 6), samt sin seneste circe-opgave. Derefter viste Bjørn Enemark et par opgaver og til sidst viste Steffen Nielsen studier, dels nogle af sine egne og dels nogle af et par østeuropæere. Ud over de tre nævnte deltog Bent Martin Muus og Bjørn Nielsen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 14. januar faldt mødet på klubbens 84-årsfødselsdag, hvorfor formanden gav kage til kaffen, inden han holdt 1. del af sit foredrag om danske selvmatter (6 ud af 12 opgaver). Som aperitif viste han sin første opgave med en alfil, en brik han for nylig havde begået en del opgaver med. Efter foredraget viste Steffen Nielsen og Bjørn Enemark danske bidrag til det 10. WCCT. Endvidere deltog Bent Martin Muus i mødet. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 11. februar viste Bjørn Enemark opgaver under titlen Kors og stjerner. Derefter viste Steffen Nielsen de senest indkomne danske bidrag til 10. WCCT. Ud over de to ved demobrættet deltog Steen Christensen, Bent Martin Muus og undertegnede samt særligt glædeligt Danny Kristiansen i mødet. Danny har været savnet ved vore møder i flere år. I alt 6 mødedeltagere.
Torsdag den 10. marts holdt formanden 2. del af sit foredrag om danske selvmatter (6 af 12). Derefter viste Bent Martin Muus sit bidrag til 10. WCCT, en #2, og Bjørn Enemark viste opgaver af Eric Bartel og Brian Stephenson. Hvad der vel gjorde aftenen særlig markant var det, at Bjørn Enemark medbragte en æske fantasibrikker. Sådanne har vi ofte savnet på vore møder, men dette problem er nu løst langt hen ad vejen, dels ved købte brikker, dels ved brikker kreeret af Bjørn. Ud over de tre nævnte deltog Steen Christensen, Bjørn Nielsen og Danny Kristiansen i mødet. I alt 6 mødedeltagere.
*
Der deltog således tilsammen 50 personer i sæsonens 10 møder. Det giver et gennemsnit på 5 pr møde, hvilket er en lille fremgang i forhold til de to foregående sæsoner. Som det fremgår af det ovennævnte er der desværre tale om kun tre foredragsholdere - det kunne være rart om nogle flere ville påtage sig dette arbejde.

Særlige aktiviteter
Den forløbne sæsons store begivenhed var afholdelsen af Det åbne DM i problemskak-løsning 2015, der for fjerde år i træk fandt sted på LO-skolen i Helsingør i tilknytning til den internationale turnering Politiken Cup/Copenhagen Open. Desværre måtte denne turnerings ledelse af hensyn til andre arrangementer denne gang diktere DSK en ganske bestemt dato, lørdag den 25. juli, der bestemt ikke var optimal  dels spilledes dagens runde (1. runde) ret sent, da mange deltager netop ankom denne dag, og dels bød den følgende dag på en krævende dobbeltrunde. Set i lyset heraf var det såmænd ganske pænt med 13 deltagere i løserturneringen, men der deltog eksempelvis 22 løsere i 2014.
Favoritter til årets titel var den unge russiske stormester A. Rakmanov og DSK's egen Henrik Juel. Russeren aflevere sine løsninger efter bare 56 minutter, men havde i en af de lette opgaver begået en dum fejl, og så kunne Henrik Juel gentage triumfen fra 2013 ved efter 1 time og 53 minutter at aflevere lutter rigtige løsninger. Topplaceringerne blev som følger: Nr. 1: Henrik Juel, DSK, 36 point (1,53 time). Nr. 2: GM A. Rakmanov, Rusland, 34 point (0,56 time). Nr. 3: Rune Egede Andersen, Brønshøj, 30 point (1,42 time). Nr. 4-6: Sietske Greeuw, Holland, Bent Martin Muus, DSK og Jan Mose Nielsen, Tåstrup, hver 28 point (2,00 time).
I min egenskab af arrangør og turneringsleder vil jeg her takke Erik Hansen for endnu engang at have valgt 18 gode opgave samt takke Dansk Skak Union for godt samarbejde og 1000 kr. til præmier.

Som jeg har sagt under tidligere beretninger, får DSK desværre for lidt PR ud af dette arrangement. Det er som om alle kræfterne går med at få afviklet løserturneringen - og så glemmer vi at fortælle, især de deltagere, der ikke er medlemmer, om vor klub.
*
WCCC-mødet i 2015 fandt sted i Ostróda (lidt nord for Warszawa) i Polen. Fra Danmark deltog Steffen Nielsen og Bjørn Enemark. Mødet bød på to store opmuntringer for dansk problemskak: Tildelingen af internationale titler til Henrik Juel og K.A.K. Larsen (den sidstnævnte posthumt).
*
Sæsonens anden store løserturnering ISC 2016, blev afholdt den 24. januar - som så ofte før for Danmarks vedkommende med Bjørn Enemark som vært og Steffen Nielsen, Bent Martin Muus og Poul Hedegaard Jensen som de tre trofaste løsere. Verden over deltog der 214 i gruppen øvede. Steffen blev med 19 point ud af 60 mulige nr. 126-138, Bent blev nr. 160-166 med 15 point, og Poul blev nr. 184-188 med 12 point. Nr. 1 blev Piotr Murdzia fra Polen med 51 point.
*
Glædeligt er det, at vi ud over vort fremragende medlemsblad Problemskak nu for alvor får fortalt om problemskakken i Dansk Skak Unions organ Skakbladet, der udkommer seks gange om året. Dette kan vi udelukkende takke bladets redaktør, Thorbjørn Rosenlund, for - ikke alle inden for DSU er lige begejstrede for problemskak, slet ikke når det gælder fantasiskak. Men bladets redaktør af problemskakspalten, Steffen Nielsen, der trådte til midt i 2014, fik fra nytåret 2015 stillet mere end dobbelt så megen plads til rådighed (fra en side til i reglen 2 1/3 side). Samtidigt ændredes spalten fundamentalt fra at bringe opgaver med henblik på indsendelse af løsning fra bladets abonnenter til at tage særlige emner under kærlig behandling. Steffen har således i de otte numre, der er kommet siden januar 2015, haft disse artikler: Ind i hjørnet eller ud i det blå (Mystiske tårntræk (1)) + Mat i to træk  hvor svært kan det være? (Mystiske tårntræk (2) + Malyutki studier med maksimalt fem brikker (Magisk klarhed) + Hjælpemat - problemskakkens kongedisciplin (Med Hvid og Sort i samarbejde) + Det ender med mat (Slutspilstudier med matmotiver) + Jeg har en plan! - Men først må jeg (Tålmodig forberedelse til mat) + Hesten som jaget vildt (Lange springerrejser i studier) + Bevispartier (Når skøre åbninger bliver til kunst), blandt andet med præsentation af to opgaver af Henrik Juel.
Dertil kommer, at jeg selv fik rig lejlighed til at slå et slag for vor sag i Skakbladet 2016, nr. 6 (årets sidste nummer) - dels med den historiske artikel Danmarks første verdensmesterskab i skak på hele syv sider samt en juletræsopgave på bagsiden.
Med Steffen Nielsens overtagelse af Skakbladets problemspalte midt i 2014 og frem for alt hans artikler fra og med januar 2015 samt Thorbjørn Rosenlunds velvilje, må man konkludere, at dansk problemskak med Skakbladet atter har det ideelle udstillingsvindue.
*
Mindre vigtigt, men værd at nævne er det, at en række klubblade velvilligt stiller side til rådighed for skakopgaver. Således slår tre af DSKs tre medlemmer et gedigent slag for sagen: Erik Hansen i Helsingør Skakklubs blad En Passant, Bjørn Enemark i Damhus Skakklubs blad Fribonden og endelig jeg selv i Gladsaxe Skakforenings blad Caïssa. Ganske vist udkommer det sidstnævnte ikke så tit, siden april 2015 kun tre gange. Men sjovt er det da at boltre sig med opgaver i bladet: På tilsammen 10½ side har jeg haft lejlighed til at bringe otte originalopgaver af egen avl.

Visioner
Lad mig slutte som så ofte før med, at DSK for nuværende er inde i en god fast gænge med en god økonomi. Om Aarsskriftet, der udkom i klubbens barndom, og som navnet antyder kun en gang om året, sagde man dengang, at det var klubbens flagskib. Det samme kan man sige om vort blad Problemskak, bortset fra at det altså kommer fire gange om året. Lad mig slå fast, at dette blad er vor klubs absolut største aktiv.
Hvad bladet angår, vil jeg anbefale, at man viser redaktøren sin anerkendelse for det store arbejde han gør ved at indsende løsninger på opgaver i originalafdelingen - dette er også en opfordring til mig selv!
Møderne går det ikke helt så godt med. Vi har tre trofaste foredragsholdere - Tordenskjolds soldater - men fem deltagere i snit pr møde er for lidt. Dog er den nedadgående tendens vendt ganske svagt det seneste par år. Og møderne er vigtige med henblik på gensidig inspiration.
Lad mig traditionen tro slutte med en opfordring til samtlige klubbens medlemmer: Husk at tale om opgaveskakkens lyksaligheder til dine skakinteresserede bekendte - vis dem f.eks. en spektakulær opgave!

Torsdag den 14. april 2016,
Kaare Vissing Andersen
Formand for

Dansk Skakproblem Klub