DSK's generalforsamling 2018 - formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

DANSK SKAKPROBLEM KLUBS GENERALFORSAMLING den 267. april 2018

Formandsberetning ved Kaare Vissing Andersen

Siden 2014 har jeg haft den glæde at kunne indlede min formandsberetning med en særlig god nyhed. Det har jeg også denne gang - og igen gælder det Steffen Slumstrup Nielsen, som for Danmarks vedkommende blev den helt store pointscorer den 10. World Chess Composition Tournament (WCCT 2016-17)- ud over at han fungerede som holdleder. Lad mig her nævne nogle få af turneringens 38 deltagende lande: Nr. 1: Rusland: 125,0 point - Nr. 2: Ukraine: 123,6 - Nr. 3: Tyskland: 114,5 - Nr. 9: Finland: 92,9 - Nr. 26: Danmark 51,4 - Nr. 27: Sverige: 49,7. Den bedste individuelt scorende blev en god ven af dansk problemskak, Zoran Gavrilovski, Makedonien, 87,7 point. Steffen Slumstrup Nielsen kom desangående ind på en flot 7. plads med en score på 41,7. I øvrigt scorede danskerne som følger:

Kategori A (#2): Nr. 54-57: A045 af Steffen Nielsen 3,2
point
Kategori A (#2): Nr. 58-60: A020 af Steffen Nielsen 3,0 "
Kategori B (#3): INGEN DANSKE
Kategori C (#flere): Nr. 29-30: C077 af Steffen Nielsen 5,2 "
Kategori D (studier): Nr. 6: D064 af Steffen Nielsen 9,0 "
Kategori D (studier): Nr. 7-8: D072 af Steffen Nielsen 8,8 "
Kategori E (H#): Nr. 50-51: E011 af Steffen Nielsen 5,2 "
Kategori E (H#): Nr. 64-65: E004 af Steffen Nielsen
& Steen Christensen

3,0

"
Kategori F (S#): INGEN DANSKE
Kategori G (fantasier): Nr. 33-35: G049 af Steffen Nielsen 5,8 "
Kategori G (fantasier): Nr. 57: G092 af Per Grevlund 3,8 "
Kategori H (Retro): Nr. 55-56: H003 af Henrik Juel 2,2 "
Kategori H (Retro): Nr. 55-56: H002 af Henrik Juel 2,2 "
SUMMA SUMMARUM 51,4 point

For en fuldstændigheds skyld skal det nævnes, at Danmark stillede med følgende antal opgaver i de nævnte kategorier: 3 i A + 0 i B + 1 i C + 3 i D + 3 i E + 0 i F + 3 i G + 3 i H: I alt 16 opgaver.
MEN altså en flot 26. plads til Danmark - foran Sverige!

Lad mig derpå i lighed med de seneste år fremlægge min beretnings emner i denne rækkefølge: 1) DSK's kvartalsblad Problemskak + 2) De månedlige møder + 3) Særlige aktiviteter+ 4) Visioner.

Medlemsbladet Problemskak (en analyse af sæsonens fire numre, 39-42)
Desværre syntes sætternissen, at han ville bidrage med nogle problemer i sæsonens to første numre - problemer som endda ikke var synderligt originale, da de er set før i diverse blade og aviser. Sætternissens første "problem" kom til udtryk på forsidens datalinje, der gentog det foregående nummers "2. kvartal 2017 nr. 38" i stedet for rettelig at ændre til "3. kvartal 2017 nr. 39". Dertil fremgik det, at Lars Larsen var død i 1917 i stedet for 2017. Og i nr. 40 kiksede trykkeriet bladets paginering, så bladet bød på den interessante, men utilsigtede opgave for læseren selv at hitte ud af sidernes rækkefølge. Måske skyldtes fejlen, at trykkeriet er vant til, at Problemskak er på 28 sider, men denne gang undtagelsesvis var på 32 sider på grund af en fire sider lang indholdsfortegnelse for bladet 2016-2017. Fejlen medførte i øvrigt det økonomiske gode, at trykkeriet gav 25% rabat på trykningen af nummer 40. Bortset fra disse svipsere havde de fire numre samme høje stade som i de foregående år. Og det har været en fornøjelse at læse de i alt 28 + 32 + 28 + 28 = 116 sider. I det følgende vil tal i parentes angive antal sider i den enkelte artikel eller indslag.
Bladets redaktør Bjørn Enemark har som altid været den helt store bidragyder af såvel administrativt som rent opgavemæssigt stof: 4 x forside-originalopgave (1,33) + 4 x administration, side 2 (4) + 4 x afdeling med Originalopgaver, inklusive forklaring af fordringer m.m. (18) + 4 x Løsninger til Originalopgaver (25). Dertil har han præsteret følgende: Nr. 39: Nekrolog over Lars Larsen (2,66) + Danske udmærkelser (2) + Nr. 40: 60. WCCC-møde i Dresden 2017 (5,66) + To nye betingelser ("partiel paralyse" og "Royal Dynasty") (1) + Danske udmærkelser (2,66) + Biografisk (0,33) + Indholdsfortegnelse for 2016-2017 (4) + Nr. 42: Nieroba-temaet (0,66) + Versioner (1) + Biografisk (1). I alt 69,33 sider.
Selv har jeg haft æren af at være bladets næststørste bidragyder med i alt fire artikler, to i min serie "Mat i bunden" og to rent administrative: Nr. 39: Mat i bunden 5: Selvmat (5) + Generalforsamlingen 2017 (3) + Nr. 40: Det åbne DM i Problemskakløsning 2017 (2) + Nr. 42: Mat i bunden 6: Selvmat (4). I alt 14 sider. Dertil kommer tre danske bidragydere, hver med sin serie: Henrik Juel har leveret to artikler i sin serie "Danske retrokomponister", begge desværre nummeret "6": Nr. 39: Om Jan Mortensen (2,33) + Nr. 42: Om Per Grevlund (4). I alt 6,33 sider. Godt er det atter at se artikler fra Steen Christensen i bladet. Foreløbig er det blevet til en behandling af en ganske særlig gruppe fantasiopgaver: Nr. 41: Rosenfamilien (1) (3) + Nr. 42: Rosenfamilien (2) (3). I alt 6 sider. Og endelig er Erik Hansen kommet på banen igen: Nr. 42: Danskere i FIDE Album 1914-1944 (6): Om H.V. Tuxen (3). I alt 3 sider.
En særlig glæde er det at se udenlandske problemkomponister repræsenteret i bladet, hvilket vi (vist) udelukkende kan takke Bjørn Enemark og hans utallige internationale forbindelser for. Lad mig først nævne dommene: Michael McDowell: Nr. 40: Helpmate Award 2015-16 (5). I alt 5 sider. Og Juraj Lörinc: Nr. 41: Fairies Award 2015-16 (9,66). Endelig er der to bidrag med originalopgaver, det første af Bjørn Enemarks og dansk problemskaks særligt gode ven Manfred Nieroba: Nr. 41: Ein Hilfsmatt-Thema (1,66). I alt 1,66 sider. Og Jean Carf: Nr. 41: Minimaler, 5 x 5 (med fem originale miniaturer) (1). I alt 1 side.
Det turde alene af titlerne fremgå, at der er tale om et særdeles alsidigt problemskakblad. Særligt vil jeg hæfte mig ved Enemarks to artikler om "danske udmærkelser", hvor han i Nr. 39 bringer hele tre 1. præmie-opgaver, alle studier, af Steffen Slumstrup Nielsen samt en HO-opgave af ham selv, og hvor han i Nr. 40 atter bringer tre 1. præmie-opgaver, alle studier, af Steffen Slumstrup Nielsen (den ene dog på deling, hvilket viser, at Steffen kun er et menneske). Dertil er der to H#-opgaver, en HO-opgave af Bjørn Enemark og en RO-opgave af Steffen Slumstrup Nielsen.
Tyngdepunktet i Problemskak som i ethvert skakopgave-magasin med respekt for sig selv udgøres selvsagt af originalopgaver, og her synes de her behandlede fire numre at sprænge alle tidligere rammer for alle tidligere danske blade af nævnte art. Som det turde fremgå af ovenstående udgør den samlede afdeling for originalopgaver, inklusive forklaringer, løsninger og turnering 18 + 25 = 43 sider, altså godt en tredjedel af den samlede "årgang" på 116 sider. I alt er der blevet bragt 34 + 31 + 28 + 28 = 121 helt nye opgaver i selve Originalopgave-afdelingen, inklusive de fire forside-opgaver. Men dertil, idet jeg håber ikke at have overset nogen, er der blevet bragt et hidtil uset væld af opgaver i en række artikler: Nr. 39: 2 (+ en øvelse) af mig selv i "Mat i bunden 5: Selvmat" + Nr. 41: Hele 6 af Manfred Nieroba i hans pionér-artikel "Ein Hilfsmatt¬Thema", 5 miniaturer af Jean Carf i hans artikel "Minimaler, 5 x 5" samt 4 af Steen Christensen i hans første artikel om Rosenfamilien + Nr. 42: To på forsiden om Nieroba-temaet af Luce & Tritten hhv. Bedoni & Luce, en enkelt(+ en øvelse) af mig selv i "Mat i bunden 6: Selvmat" + Også 4 af Steen Christensen i hans anden artikel om Rosenfamilien. Dertil kommer tre originale versioner, som jeg ligesom de nævnte øvelser vælger at se bort fra, så det i alt bliver til 24 originalopgaver i diverse artikler. Nr. 39-42 har således bragt ikke færre end 121 + 24 = 145 originalopgaver. Det må vist være rekord for fire på hinanden følgende danske skakblade! Lad mig endelig udskille de danske problemkomponister, som synes at være lidt rigere repræsenteret end længe: Rosen som den mest blomstrende går til Steen Christensen med hele 10 originalopgaver. I det slagne felt følger Kaare Vissing Andersen med 5, Bjørn Enemark med 4,33, Børge Hansen med 3,50, Henrik Juel med 3 og Erik Hansen med 2,50 opgaver. Således har danske komponister tilsammen bidraget med i alt 28,33 originalopgaver. Decimalerne forklares med, at flere komponister bag en opgave hver tildeles samme decimal, så summen bliver 1. At Steen Christensen og jeg topper listen, skyldes hovedsageligt vore originalopgaver i egne artikler, 8 henholdsvis 3.

Møderne
DSK's møder er i den forløbne sæson foregået efter samme mønster som de seneste mange år:
Generalforsamling i april, problemmøde i maj, sommermøde/havemøde i juni, pause i juli-august samt problemmøde i hver af månederne september-marts, altså ti møder i alt. Sommermødet foregår en søndag eftermiddag i min kolonihave, Brønshøjholm Haveby nr. 16 i Brønshøj, mens de andre møder foregår på torsdag aftner i Kulturhuset Pilegården, ligeledes i Brønshøj. Lad mig kort omtale de ti møder i sæsonen 2017-18.
Torsdag den 27. april afholdtes generalforsamling. Der var mødt syv medlemmer, formanden Kaare Vissing Andersen, kassereren Steen Christensen, bestyrelsesmedlemmerne Bjørn Enemark og Steffen Nielsen samt Danny Kristiansen, Henrik Mortensen og Bjørn Nielsen. Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmet Henrik Juel og revisoren Bent Martin Muus. Idet jeg henviser til mødereferatet i Problemskak nr. 39 (3. kvartal 2017), skal jeg her blot nævne, at alle blev genvalgt. I alt 7 mødedeltagere.
Torsdag den 11. maj bød programmet på "vi tager et par opgaver med hver især". Der var kun mødt tre medlemmer - maj-møderne er som regel sæsonens svagest besøgte møder. Steffen Nielsen, Steen Christensen og Kaare Vissing viste hinanden opgaver. Særligt nyt og interessant var Steens præsentation af betingelsen lame. I alt 3 mødedeltagere.
Søndag den 11. juni afholdtes det årlige sommermøde. Til stede ud over værten var Bent Martin Muus, Steen Christensen, Bjørn Enemark og Danny Kristiansen. Særlig centralt var samtalen om en disput om fantasiskak, som var ført på Facebook mellem Steen Christensen og redaktøren af "Krøllede hjerner", Jens Kristiansen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 14. september. Til stede var foredragsholderen Bjørn Enemark (WCCC-mødet 2017 i Dresden), Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Danny Kristiansen og Kaare Vissing Andersen. Bjørn fik, som han evner det hvert år, på bedste vis præsenteret spændende opgaver og temaer fra en række højst aktuelle internationale komponister. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 12. oktober. Til stede var foredragsholderen Steffen Slumstrup Nielsen (Hjælpematter af Fadil Abdurahmanović), Bent Martin Muus, Bjørn Enemark, Steen Christensen og Kaare Vissing Andersen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 9. november. Til stede var foredragsholderen Kaare Vissing Andersen (Problemskakkens temaer og manøvrer i partiskak), Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Steen Christensen og Danny Kristiansen. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 14. december: Julehygge. Til stede: Steffen Nielsen, Bent Martin Muus, Bjørn Enemark og Kaare Vissing Andersen. De tre førstnævnte viste opgaver. I alt 4 mødedeltagere.
Torsdag den 11. januar. Til stede var fore0ragsholderen Bjørn Enemark (Mus og løbebaner), Steen Christensen, Bent Martin Muus, Steffen Nielsen og mig. Der var en usædvanlig fin sammenhæng mellem de ni opgaver, der blev vist. I alt 5 mødedeltagere.
Torsdag den 8. februar. Til stede var foredragsholderen Steffen Slumstrup Nielsen (Miniature-studier - Kan man efterhånden finde nyt?), Steen Christensen, Bjørn Enemark, Jens Hartung, Henrik Mortensen og mig - altså relativt mange. Dette forklares, især hvad angår Jens Hartung og Henrik Mortensen, der begge er flittige praktiske spillere, med, at Steffen er blevet noget af en berømthed med hensyn til slutspilsstudier af meget høj kvalitet. Og han skuffede da heller ikke. I alt 7 mødedeltagere.
Torsdag den 8. marts. Tilstede var foredragsholderen Kaare Vissing Andersen (Samspil mellem problemskak og partiskak II), Steen Christensen, Steffen Nielsen og Bent Martin Muus. I alt 4 mødedeltagere.
Der deltog således tilsammen 50 personer i sæsonens 10 møder. Det giver et gennemsnit på præcis 5 pr møde, hvilket er det samme som i sæsonen 2015-16 og en lille fremgang fra sæsonen 2016-17, der havde et snit på 4,8 pr møde. Som det turde fremgå er der desværre tale om de samme tre foredragsholdere, men hertil er at føje, at der efter så godt som hvert foredrag er medlemmer oppe ved demo-brættet og vise opgaver, blandt andre Steen Christensen og Bent Martin Muus.
Lad mig endelig nævne det årlige "vintermøde" en lørdag eftermiddag hos Erik Hansen i Helsingør, hvor vi er en række privilegerede medlemmer, der efter kaffen og den traditionelle æblekage får drøftet opgaver så godt og længe som på noget torsdagsmøde. I år, den 24. februar, var vi desværre kun fire - udover værten var det Bjørn Enemark, Bent Martin Muus og mig selv. Men kender jeg Erik vel, ser han gerne et par stykker mere.

Særlige aktiviteter
Vores klub har de seneste år haft et fremragende samarbejde med Dansk Skak Union og Københavns Skak Union i forbindelse med den store, årlige, internationale skakturnering om sommeren på LO-skolen i Helsingør. Jeg tænker her på Det åbne DM i problemskakløsning, som i 2017 fandt sted mandag den 24. juli, og som talte 23 deltagere. Som så ofte før vandt Henrik Juel mesterskabet, denne gang med maksimum 36 point. Som det er set før afleverede en ung, international stormester - denne gang russeren Sergey Grigoriants - længe inden Juel, men havde lige præcis en gal løsning. I øvrigt henviser jeg til omtalen i Problemskak nr. 40 (4. kvartal 2017). Desværre får DSK for lidt PR ud af dette fortrinlige udstillingsvindue ud mod almindelige skakspillere - en kritik som jeg først og fremmest må rette mod DSK's formand!
Af andre store internationale begivenheder skal nævnes det årlige WCCC-møde, som i 2017 fandt sted i Dresden, og som i snart en snes år med Bjørn Enemark som den danske delegerede, men tillige med deltagelse af Steffen Nielsen. Begge får de under denne årlige sammenkomst rig lejlighed til at dyrke deres mange kontakter med internationale komponister - dette kommer ikke mindst læserne af Problemskak til glæde og gavn. I øvrigt henviser jeg til Bjørn Enemarks omfattende artikel om begivenheden i Problemskak nr. 40 (4. kvartal 2017).
Den årlige ISC-turnering (International Solving Contest) blev som sædvanligt for de danske deltageres vedkommende afholdt hjemme hos Bjørn Enemark, denne gang den 28. januar 2018 kl. 11.00 - 16.00. Desværre havde turneringen kun en dansk deltager, Bent Martin Muus, der stillede op i klassen "Overall". Vinder blev Piotr Murdzia, Polen, med ny rating på 2677,60 point. Men flot var det, at Bent Martin Muus opnåede et ratingtal på 1678,20 point og blev nr. 227 ud af 261 deltagere verden over - alle nogle af klodens bedste løsere.
Vores fornemmeste udstillingsvindue ud mod organiserede danske skakspillere, det vil sige medlemmerne af Dansk Skak Union, er Skakbladet, der så dagens lys i sommeren 1904, og især i de første årtier havde særdeles meget opgavestof - nogle gange op mod 50%, hvad der naturligvis var alt for meget set med den praktiske skakspillers øjne. De seneste par år er det dog gået alt for meget den anden vej - det er ikke let at få afsat sider til problemskak. I de fire numre, der er udkommet, siden DSK's generalforsamling 2017, er det dog lykkedes både Steffen Slumstrup Nielsen (bladets faste problemskakmedarbejder) og mig selv at få bragt nogle pænt store artikler om vores gren af det kongelige spil: I 2017, nr. 2, bragte jeg en 2½ side stor artikel med titlen "Baning i partiskak og problemskak" med udgangspunkt i en originalopgave inspireret af et træk i Landsholdsklassen ved årets DM. I 2017, nr. 3, bragte Steffen Slumstrup Nielsen en l½ side stor artikel med titlen "En passant! Et magisk træk for problemfolket". Og jeg bragte en helsides nekrolog over Lars Larsen i samme nummer. I 2017, nr. 4, var der til min store skuffelse slet ingen problemskak. Men i 2018, nr. 1, var der så igen problemskak, nemlig i Steffen Slumstrup Nielsens artikel om studier, "Skakpartier - et stort inspirationskammer". For at bygge bro mellem partiskak og problemskak (jævnfør de to foredrag, jeg har holdt i klubben siden forrige generalforsamling) er jeg selv begyndt at komponere direkte matter inspireret af træk fra skakpartier.
Hvad klubblade angår, vil jeg i lighed med de foregående år fremhæve disses virke til problemskakkens fremme. Det gælder Erik Hansens "En Passant" i Helsingør Skakklub, Bjørn Enemarks "fribonden" for Damhus Skakklub og min egen spalte "Skakopgaven" i Caïssa, medlemsblad for Caïssa Gladsaxe, hvis ansvarshavende redaktør er Alex Madsen. Men der er helt sikkert andre klubblade landet over, der gerne bringer skakopgaver, helst med fordringen #2. Jeg vil hermed opfordre vore problemkomponister til at levere sådanne opgaver (originale) til landets klubblade.
Med landets aviser står det også sølle til, dels med skak i almindelighed, dels med opgaver i særdeleshed - især når man sammenligner med tidligere tider. En glæde er det, at vi her i klubben har Henrik Mortensen som medlem. Han redigerer den ugentlige skakspalte i "Horsens Folkeblad. Vejle Folkeblad. Fredericia Dagblad", hvor jeg var så heldig at få bragt en let lille #2 den 3. marts i år. Så vi har altså muligheden for at få missioneret vores sag hist og pist.

Visioner
Siden forrige generalforsamling er vi alle blevet et år ældre - det kan ikke overraske nogen. Ulykken ligger i, at vi har meget vanskeligt ved at rekruttere nye, især yngre medlemmer. Det er svært nok for dansk skak i almindelighed. Således styrtdykker medlemstallet ned i Dansk Skak Union. Og det er endnu sværere for den lille niche, der hedder problemskak. Selv undrer jeg mig over, at matematikken i skak har så svært ved at fænge hos de unge. Utallige mennesker nyder at løse sudokuer og krydsogtværser med mere. Hvorfor kan skakspillere så ikke nyde at løse en hjælpemat (skakspillets puslespil). Lad os være vågne over for de muligheder der byder sig over for børn og børnebørn (snart skal vi sige oldebørn) med henblik på at stille en sjov og instruktiv skakopgave!
I håbet om at det må lykkes at dele vor glæde ved opgaveskakken med andre - så mange som muligt!

Torsdag den 26. april 2018
Kaare Vissing Andersen
Formand for

Dansk Skakproblem Klub