Formandens beretning v/ Kaare Vissing Tilbage til forsiden

Formandens beretning

fra generalforsamlingen i DSK d. 23. april 1998


Jeg vil vanen tro inddele min beretning i de emner, der tilsammen udgør klubbens virke, idet jeg dog indledningsvis vil beklage det formandssvigt, jeg har budt jer efter min kones død med efterfølgende flytterod, samt fravær ved for mange af de månedlige møder. Jeg vil takke Leif Schmidt for at have bundet klubben sammen - som han jo i det hele taget har gjort det i godt en snes år.

Siden DSK's seneste generalforsamling (april 1997) er klubbens kvartalsblad - ikke overraskende - kommet i 4 eksemplarer. Det tjener Thema Danicums redaktør Leif Schmidt til stor ære, at bladet kommer til tiden i så smukt et layout og med så kvalitativt indhold.
Alle 4 numre i sæsonen 97/98 har været på 28 sider. Der er bragt en god portion vægtige artikler af både danske og udenlandske problemister. Og bladets tyngdepunkt, originalopgaveafdelingen, redigeres mesterligt af en af vore allerstørste kapaciteter, Holger Helledie - hvem kun Henrik Juel kan betragtes som dansk ligemand med m.h.t. problemistisk alsidighed.
Originalopgaveafdelingen er på ca. 10 sider pr. nummer og omfatter normalt 36 opgaver. Dette var da også tilfældet i juli 97, januar 98 og april 98. Men i oktober 97 bragtes hele 45 originalopgaver.
Af de ialt 153 originalopgaver var kun 12 danske, idet Lars Larsen og Henrik Juel bidrog med hver 4, Henning Dysted med 2, samt Hugo Knuppert og Erik Hansen med hver 1. Disse komponisters gennemsnitsalder ligger tæt på de 70 år - hvor er ungdommen?
Ja, ungdommen er måske mere minded for løsning af opgaver. I hvert fald blev Danny Kristiansen (ca. 30 år) årets løser 1997, som han var blevet det i 1996.
Denne gang scorede han 615 point af 665 mulige (92,4%).
Udover det fundamentale arbejde af Leif Schmidt og Holger Helledie er der ydet væsentlige artikler af Lars Larsen, Bent Muus, Henrik Juel, Jan Mortensen og Erik Hansen, samt Martin Hoffmann, CH, Bengt Ingre, Sverige, Hilding Fröberg, Sverige, og domme ved Hans Gruber, Tyskland, Christer Jonsson, Sverige og Laurent Joudon, Frankrig. Med henblik på de udenlandske skribenter skal især Henrik Juel, men også Bent Muus. roses for deres oversættelsesarbejde.
Thema Danicum er et meget afvekslende blad med såvel solide måltider for kendere som godbidder for nyinteresserede.
Fra den tunge ende kan nævnes Martin Hoffmanns "Tretrækkere" (juli 97) og "Tretrækkere II" (januar 98), Leif Schmidts "Anti-Andernach-Skak" (juli 97), Lars Larsens "Inspiration og kamp" (juli 97), Henrik Juels "Analyse af bondeslag" (juli·97), Lars Larsens "Inspiration og Kamp II" (oktober 97), Lars Larsens "Hvide linier" ( april 98) og Holger Helledies "Kavalkade" (april 98).
Fra den lette ende kan nævnes "Det populære kvarter", hvor Leif Schmidt bidrog med "Java-temaet" (juli 97) og Lars Larsen med "Det romerske Parallelogram" (januar 98), Bengt Ingres artikel om "Ua Tane", (oktober 97). Leif Schmidts "Kend dine klassikere" med Frank Healey's Bristolproblem (juli 97) og Sam Loyds hjælpemat fra 1860, samt endelig Leif Schmidts "Good Companion Chess Problem Club" ( april 98).
Der er blevet budt på to omfattende portrætteringer, nemlig Iver Pedersen, 90 år, (oktober 97) tegnet af Leif Schmidt, samt Steen Vestergaards selvportræt (april 98).
Til de absolutte sværvægtsartikler hører naturligvis dommene, nemlig "Dom i TD's Fantasiturnering 1995" (dommer: Hans Gruber), "Dom i TD's Hjælpematturnering 1996" (dommer: Christer Jonsson) og "Dom i TD's Hjælpematturnering 1995" (dommer: Thomas Maeder, CH) - alle med udenlandske vindere.
Endelig "Dom i K.A.K. Larsens mindeturnering" (dommer: Laurent Joudan, Frankrig).
Denne vandtes af Lars Larsen, så her kipper vi med flaget! Turneringen var dog en skuffelse, idet der kun indgik 11 opgaver fra tre forfattere - udover Lars Larsen var det Hilding Fröberg og A.N. Pankratjev.
Var turneringen blevet en succes havde der vel været basis for at udskrive en ditto mindeturnering for H.V. Tuxen, der den 31. marts 1998 ville vare fyldt 100 år.

DSK's anden hovedaktivitet er de månedlige møder i perioden september - maj med de efterhånden traditionelle havemøder hos Kaare Vissing (en lørdag eftermiddag i juni) og hos Eigil Johansen (en torsdag aften i august). I sommers var der kun møde hos Eigil. Disse forløber altid i en god og gemytlig atmosfære, og det kan anbefales, at man til disse tager interesserede med, så de kan se, at problemister langt fra er dødbidere.
Maj 97 holdt Henrik Juel foredrag (8 deltagere), september 97 holdt Erik Hansen H#-løserturnering (9 deltagere). Vinder blandt eksperter: Henrik Juel, 34 point (= maximum), andre: Bjørn Enemark, 14 point), oktober 97 holdt Lars Larsen foredrag om "hvide linier", november 97 holdt Henrik Juel foredrag om bevispartier, december 97 var der julehyggeaften, januar 98 stod den på "vi tager et par opgaver med hver", februar 98 holdt Henrik Juel atter foredrag og marts 98 afholdt Erik Hansen igen løserturnering (atter med Henrik Juel som vinder).
Vore månedlige møder, der arrangeres af Leif Schmidt, er forlængst kommet ind i en god gænge. Det er yderst prisværdigt, at Lars Larsen tager turen fra Sønderborg til København en gang om året for at give sit b7 med - som salig B.B. Jensen sagde det. Ellers er det jo Henrik Juel som foredragsholder og Erik Hansen som løserturneringsarrangør, der præger programmet.
Mødedeltagelsen har været lidt lavere end de foregående år - og det må vi gøre noget ved. Jeg har på det sidste gjort mit for en øget mødedeltagelse - ved selv at komme til møderne igen!

Med Danny Kristiansens overtagelse af problemspalten i "Skakbladet", Dansk Skak Unions organ, i januar 1995 (til og med december 1996), blev denne spalte atter DSK's forlængede propagandaarm til organiserede danske skakspillere, bl.a. ved annoncering af DSK's møder. Lad mig nævne Steen Vestergaard som en af frugterne fra denne virksomhed.
Fra og med januar 1997 er jeg fortsat i Danny Kristiansens ånd. I de 16 måneder har jeg bragt 26 originalopgaver af Ole Løppenthin (debut) (1), superenergiske Lars Larsen (13), Henrik Juel (1), Erik Hansen (4), Christer Jonsson (3), Leif Schmidt (3) og Steen Vestergaard (1) (debut).
Hertil kan jeg sige, at der i det kommende maj-nummer vil være 3 originalopgaver af Leonid Makaronez, Haifa, Israel.
Med Thema Danicums "forbud" mod optage1se af totrækkere som originalopgaver, er Skakbladets problemafdeling det rette forum for optagelse af sådanne. Lad mig iøvrigt her propagandere for tilsendelse af originalopgaver til Skakbladet, der kommer ud til langt flere skakspillere end Thema Danicum, idet jeg dog vil indrømme at optagelse i TD virkelig giver en opgave det blå stempel.
I den senere tid har jeg i Skakbladets problemspalte bragt portrætter af svenskeren Herbert Hultberg ( 1910-1995) og danskerne Iver Pedersen (90 år), Hugo Knuppert og H.V. Tuxen (100 år).
Jeg modtager breve fra ca. 30 løsere hver måned - mange af disse er allerede medlemmer af DSK, resten er potentielle medlemmer.
Der har været et stort problem m.h.t. præmierne i Skakbladets løserturnering, idet præmieforholdene bragt af Danny Kristiansen i 1995-96 ikke havde fået DSU's accept ifølge unionens kasserer Ole Bloch. Problemet er langt om længe ved at blive løst, men indtil da håber jeg på løsernes tålmodighed!

Internationalt er DSK nede i en bølgedal. Kun individuelt er der nogle, der deltager i diverse turneringer. Men holdmæssigt viser vi overhovedet ikke flaget.
Ved verdenskongressen i Pula i Kroatien 6. -13. september 1997 deltog Jan Mortensen som delegeret. Men han har hverken sendt referat eller anmodning om de traditionelle 2.000 kr i tilskud fra Dansk Skak Union.

Som nævnt i indledningen har jeg i den forgangne sæson haft et vist forfald. Jeg er dog på det sidste atter begyndt at komme til møderne. Der har beklageligvis ikke været afholdt bestyrelsesmøder, men tingene har alligevel hængt sammen, især - som nævnt - takket være Leif Schmidt. Det er min intention - nu hvor privatlivet atter er kommet i ro - fremover at yde en mere aktiv indsats for klubben. Til gengæld vil jeg ikke stå i vejen, hvis der er nogen, der brænder for at gøre en indsats.