Danske problemister: Jesper Jespersen Tilbage til forsiden


(59 K)
Jesper Jespersen
(1848-08-01 - 1914-08-07).


Karl Lorenz Jesper Jespersen blev teologisk student i 1848 og efter embedseksamen var han Kapellan og senere Sognepræst, fra 1886 i Nicolai Kirke i Svendborg, hvorfra han trængt af sygdom søgte afsked i 1909 og boede sine sidste år i København.
Pastor Jespersen har komponeret over 3000 skakopgaver, der er offentliggjort i utallige tidsskrifter.
Temaerne i hans opgaver bestod ofte i offerkombinationer. Det siges, at han i sine bedste år kunne ryste tre til fire opgaver ud af ærmet på en times tid. Så skulle de naturligvis efterses, men skeletterne til opgaverne var lavet.
Han deltog i en mængde turneringer og vandt mange præmier - over 100 ialt . en masse hædrende omtaler og andre udmærkelser.
Til Skakbladet og Tidskrift för Schack skrev han mange artikler, allerede i første nr. af Skakbladet 1904 startede han en artikelserie for begyndere i problemskak.
I 30 år led han af leddegigt, hvilket voldte ham store smerter og var en indirekte årsag til hans død.

J. Jespersen
Skakbladet 1905
Korrektion: Leif Schmidt
#2 6+2


Vis løsning


Pastor Jespersen var det første æresmedlem af Dansk Skak Union.
Som bekendt kaldes dyrkelsen af skakproblemer for skakspillets poesi, i den forbindelse oversatte han flg. vers af en tysk digter: L.A. Stöber:

Når et digt du læse vil,
sjælens evner du anspænde.
Hellig andagt må der til,
til du når til digtets ende.
Alt, hvad digterøjet så,
hvad han aned dybest inde,
det skal og du se og nå,
skønhedsidealets tinde.

Leif Schmidt