Danske problemister: J. P. Toft Tilbage til forsiden


(27 K)
J.P. Toft
(1898-10-31 - 1980-09-04).


Var typograf af uddannelse og arbejdede en tid lang som journalist. Toft var en af hjørnestenene i Dansk Arbejder Skak Forbund. Han var ansvarshavende redaktør af Arbejder-Skak fra 1946 til 1970, hvor bladet gik ind. Han beklædte sekretærposten i DASF fra 1941 til forbundets opløsning i 1970, kun afbrudt af et enkelt år. For sit store arbejde fik han i 1957 forbundets æresemblem.
Toft har aldrig komponeret opgaver, og tilmed var han en elendig løser, men ikke desto mindre har han gjort mere for dansk problemskak end mange andre produktive komponister.
Han blev medlem af Dansk Skakproblem Klub allerede i trediverne, og her redigerede han klubbens første medlemsblad fra 1943 til 1953, på nær 16 numre. Også her var han bestyrelsesmedlem fra 1939 til 1942 og atter fra 1943 til 1954. Han samlede på skakopgaver og studier, og hans samling løber i dag op i formodentlig 100.000 opgaver.
I 1977 udgav Toft en bogsensation, nemlig bogen af Niemzowitsch: "Mit System". Han har oversat utrolig mange bøger - der aldrig er udgivet.

Albert Renn
Schach-Echo 1969
#2 5+1


Vis løsning


Det nærmeste vi kan komme en opgave komponeret af Toft, er denne, han en gang forsøgte at forbedre ved at flytte Lc6 til d7, med katastrofale følger, nemlig hele tre løsninger: 1. Dd4, 1. Dg4+ og 1. Dg1+. Det var jo før computerens opfindelse, så man kunne nemt overse noget.
Opgaven viser en sort kongestjerne - den sorte konge går til alle diagonale flugtfelter.

Leif Schmidt