Danske problemister: K. A. K. Larsen Tilbage til forsiden


(41 K)
K. A. K. Larsen (1896-05-02 - 1963-12-22).

Karl Adolf Koefoed Larsen var barn nr. to af P. A. Larsen, han blev født i Holstebro og voksede op i et rigtigt skakmiljø, idet både hans far og bror Arne var skakentusiaster.
Efter endt studietid blev han ansat i "Statsanstalten for Livsforsikring", hvor han senere avancerede til overassistent.
Familien bosatte sig i Hillerød, hvor de fik to børn: Peer og Inger. I denne by var han medstifter af Hillerød Bridgeklub ligesom han i mange år var formand for Hillerød Skakklub.
K. A. K. havde musiske evner, således var han en habil violinspiller og ivrig amatørmaler, i sidstnævnte egenskab stiftede han en malergruppe kaldet "Gribskovmalerne".
Han debuterede i Skakbladet 1912 kun 16 år gammel, og det blev siden til ca. 600 opgaver. Han var også en flittig skribent, var redaktør af Skakbladet fra 1929 til 1933, skrev en spalte i Politikens Magasinet fra 1930 til 1958 og endv. en spalte i Frederiksborg Amtsavis.
Yderligere var han medforfatter på bogen "Skakopgaven" som Dansk Skakproblem Klub udgav i 1942.

K. A. K. Larsen
Skakbladet 1929
#2 8+8


Vis løsning


K. A. K. var også en af de første der fik ideen til oprettelse af Dansk Skakproblem Klub. Dette skete i nogle artikler i Skakbladet i tyverne. Dog gik der yderligere nogle år før ideen blev til virkelighed, det skete den 14. januar 1932.

Leif Schmidt