Dansk Skakproblem Klub Tilbage til forsiden
English

Dansk Skakproblem Klub blev stiftet den 14. januar 1932 af en række skakproblem-interesserede i København. Den fik fra starten en ret pæn medlemstilgang, idet man rekrutterede medlemmer via de forskellige skakspalter i aviserne. Sådanne skakspalter fandtes i Politikens Magasinet, Dagens Nyheder og Nationaltidende. Også Dansk Skak Unions medlemsblad Skakbladet havde en højt skattet opgaveafdeling. Denne afdeling lededes en overgang af DSK-medlemmet Danny Kristiansen, senere af klubbens tidligere formand Kaare Vissing Andersen, men Hans Larsen overtog jobbet 2005-2015. Derefter var det kort den nuværende formand for Dansk Skakproblem Klub, Steffen Slumstrup Nielsen, som varetog det, men de seneste år er opgaveafdelingen helt forsvundet fra Skakbladet.
Klubben råder over ca. 800 problembøger, som medlemmerne kan låne. Samlingen er ved at blive flyttet og vil fremover være at finde i Storkøbenhavn. Kontakt kassereren, hvis du er interesseret.
Der afholdes på årsbasis en række medlemsmøder i klubben - både fysiske møder og onlinemøder. Hold øje med møders annoncering på hjemmesiden og i bladet Problemskak.
Gennem en periode på 32 år udkom klubbens medlemsblad under navnet Thema Danicum med Leif Schmidt som redaktør. Han trådte tilbage efter 2007 pga. helbredsproblemer. Af pietetsgrunde valgte man at lade bladet Thema Danicum forsvinde med ham. I 2008 opstod så et nyt klubblad med navnet Problemskak med Bjørn Enemark som redaktør. Dette blad er nu i sit femtende år.
Hvert blad indeholder omkring 70 diagrammer, hvoraf mere end halvdelen er originaler. Desuden artikler både for begyndere og eksperter. Det indeholder direkte opgaver, selvmatter, hjælpematter og fantasiopgaver. Der kører en løserturnering for et år ad gangen. I originalafdelingen deltager hjælpematter og fantasiopgaver i en turnering for to år ad gangen. Dommerne har været:

periode hjælpematter fantasi
2008-2010 Thomas Maeder, CH Kjell Widlert, SE
2011-2012 Franz Pachl, DE Hans Gruber, DE
2013-2014 Jorge Lois & Jorge Kapros, AR Göran Forslund, SE
overtaget af Kjell Widlert, SE, efter Görans død
2015-2016 Michael McDowell, GB Juraj Lörinc, SK
2017-2018 Valery Kopyl, UA Lennart Werner, SE
2019-2020 Steven Dowd, US Marco Bonavoglia, IT
2021-2022 Harry Fougiaxis, GR
2023-2024 Manfred Rittirsch, DE

Indmeldelse eller ønske om tilsendelse af et prøveeksemplar af vort klubblad kan ske til kassereren. Artikler, originalopgaver, løsninger kan sendes til redaktøren.
Kontingent 2023, danske medlemmer 225 kr., kan betales ved at foretage en konto-til-konto overførsel via fx netbank til registreringsnummer 2253 kontonummer 9032 976 961.
Subscription fee, foreigners, see English

redaktøren:


kassereren:

Bjørn Enemark John H.M. Damsager
Stjernevangen 7 Valhals Kvarter 78
DK-2600 Glostrup DK-2670 Greve
Danmark Danmark
tlf. 31 36 20 02 tlf. 91 52 36 80
bjorn.enemark@get2net.dk damsager@godmail.dk

Formandens beretning, generalforsamlingen 2022-06-07
Formandens beretning, generalforsamlingen 2020-06-39
Formandens beretning, generalforsamlingen 2019-04-11
Formandens beretning, generalforsamlingen 2018-04-26
Formandens beretning, generalforsamlingen 2017-04-27
Formandens beretning, generalforsamlingen 2016-04-14
Formandens beretning, generalforsamlingen 2015-04-30
Formandens beretning, generalforsamlingen 2014-04-24
Formandens beretning, generalforsamlingen 2013-04-25
Formandens beretning, generalforsamlingen 2012-04-26
Formandens beretning, generalforsamlingen 2008-04-10
Formandens beretning, generalforsamlingen 2007-04-26
Formandens beretning, generalforsamlingen 2006-04-20
Formandens beretning, generalforsamlingen 2005-04-21
Formandens beretning, generalforsamlingen 2004-04-22
Formandens beretning, generalforsamlingen 2003-04-24
Formandens beretning, generalforsamlingen 2002-04-18
Formandens beretning, generalforsamlingen 2001-04-26
Formandens beretning, generalforsamlingen 2000-04-27
Formandens beretning, generalforsamlingen 1998-04-23