Danske problemister: Lars Larsen Tilbage til forsiden


(49 K)
Lars Larsen
(*1919-03-09 - †1917-03-27).


International mester i problemskak. Uddannede sig til lærer og underviste i fem år på Bornholm. Lærte problemskakken at kende som 13-årig via spalterne i Fyns Tidende og Politikens Magasinet. Ud over problemskakken spillede Lars også violin siden 1927, og han spillede i flere amatørorkestre.
Lars Larsen var fast medarbejder på Dansk Skakproblem Klubs medlemsblad Thema Danicum, hvori han igennem tyve år skrev over 40 artikler. Han har ligeledes skrevet utallige artikler om forskellige tematiske emner i mange tidsskrifter. Således kan nævnes, at allerede i 1940 skrev han en artikel i DSK's Aarsskrift. Lars gik ind for de direkte opgaver, altså to- og tretrækkere, og gerne med modelmatter. De mere moderne fantasiopgaver interesserede ham ikke så meget.
Han har komponeret omkring 2225 opgaver, deraf opnåede hans opgaver 621 placeringer, 182 førstepræmier, 248 hædrende omtaler og 191 rosende omtaler. Han blev af FIDE udnævnt til international dommer i problemskak.

Lars Larsen
Skakbladet 1985
#2 9+6
Vis løsning


Lars redigerede alt problemstoffet i Svend Novrups "Lademanns Skakleksikon".

Leif Schmidt