Danske problemister: O.T. Malmqvist Tilbage til forsiden


(28 K)
O.T. Malmqvist
(1848-03-04 - 1874-10-28).


Blev født i København som den yngste af 13 søskende, og fik sin undervisning i Holmens Kirkeskole. Han var meget begavet, og ved hjælp udefra fik han en uddannelse. Efter sin konfirmation blev han ansat på et postkontor i provinsen og et par år efter, kom han på et toldkontor i København. Siden var han hos en grosserer på Købmagergade og derefter bogholder på Hotel Phønix.
Han lærte skakspillet da han var 14 år gammel, og udviklede sig efterhånden til en fremragende problemkender. I 1870 overtog han redaktionen af skakspalten i Illustreret Tidende. Han savnede imidlertid en større arbejdsmark, så sammen med S.A. Sørensen, gav han sig i kast med en for den tid vovelig opgave, idet de dristede sig til at starte det første skakblad i Skandinavien: Nordisk Skaktidende, der udkom første gang i 1873.
Desværre havde Malmqvist et skrøbeligt helbred, og skønt hans venner hjalp ham, så han kunne tilbringe sine sidste år i Syden, så tog sygdommen dog overhånd og han døde i Neapel i 1874 og ligger begravet på den engelske kirkegård der.

O.T. Malmqvist
Illustreret Tidende 1868-05-03
#2 8+3


Vis løsning


Oscar Theobald Malmqvist's produktion af skakopgaver blev selvsagt, grundet hans alt for tidlige død, ikke særlig stor, vi har kendskab til ca. 35 opgaver.
Udover at interessere sig for direkte opgaver, komponerede han også nogle selvmatter.

Leif Schmidt