Danske problemister: Poul Hage Tilbage til forsiden


(24 K)
Poul Hage (1906-03-16 - 1984-12-11).

Poul Hage blev født i Næstved, hvor hans far delte lægepraksis med en ældre kollega, etatsråd L. Lorck, denne mand lærte Poul skakspillets hemmeligheder, og ikke mindst førte ham ind på problemkunsten. Poul blev, ligesom sin far og bror, selv læge, og havde i mange år praksis i Rønne på Bornholm.
Som praktisk skakspiller blev Poul Hage via sit medlemsskab af Københavns Skakforening og senere Studenternes Skakforening en frygtet modspiller. Således vandt han Danmarksmesterskabet i nærskak i 1937, 1938, 1949 og 1950.
Skakproblemerne havde hans store interesse fra tidlig tid, han var medlem af Dansk Skakproblem Klub fra dens start i 1932 til sin død. Han er et godt eksempel på, at praktisk skak og problemskak sagtents lader sig forene med udmærkede resultater på begge områder.
Siden sin debut som opgaveforfatter i Skakbladet 1926 til sin død har han komponeret ca. 300 opgaver, hvoraf de 200 er tretrækkere. Hans opgaver er af den Bøhmiske art - stilrene og yderst perfekte - og indeholder næsten altid modelmatter.

Poul Hage
Schackvärlden 1932
#3 5+2


Vis løsning


Ca. en fjerdedel af hans komponerede opgaver opnåede turneringsudmærkelser, deriblandt ni førstepræmier. Og i FIDE-albummet 1914/44 findes hele fire af hans opgaver.
Poul Hage har en fyldig artikel i Bjørn Nielsen & Alfred Christensens bog "Alt om Skak" 1943, hvor han skriver om "Problemkunsten og det praktiske Spil".

Leif Schmidt