Problemskak Tilbage til forsiden

Udgivelsen af Problemskak er Dansk Skakproblem Klubs hovedaktivitet. Det er et særdeles seriøst opgaveblad, der udkommer fire gange om året til klubbens medlemmer. Hvert nummer indeholder omkring 50 opgaver for såvel begyndere som eksperter. Omkring en tredjedel af opgaverne er originalopgaver.
Af det øvrige stof kan nævnes: artikler om problemskak-emner, portrætter af problemister, løsninger og kommentarer til opgaverne fra Problemskak for et halvt år siden, stillingen i den løbende løserturnering, referat fra de månedlige medlemsmøder, turneringsudskrivelser, etc.
Bladet udkommer i A5-format og er på 28 sider i et smukt typografisk layout.

English

Ansvarshavende, teknisk redaktør,
originalopgaver, løsningsredaktør
 
Bjørn Enemark
Stjernevangen 7
DK-2600 Glostrup
Danmark
tlf. 31 36 20 02
bjorn.enemark@get2net.dk