DSK i radioen Tilbage til forsiden

GM Lars Schandorff taler med Steffen Slumstrup Nielsen om problemskak (fra 2017-11-05) MP3-fil, ca. 55 minutter
I Lars Schandorffs serie Nimzowitsch er programmet annonceret således:
Indenfor skakmiljøet findes en lille niche, hvis medlemmer bruger skakbrættet og brikkerne til at konstruere helt unikke stillinger, ofte af en nærmest bizar art og i hvert fald langt fra normal skak. Det kaldes problemskak, og en af de mest markante danske udøvere, Steffen Slumstrup, kommer i studiet og fortæller om det fascinerende ved at komponere og løse disse opgaver.

Lars er 100% partiskak-orienteret, mens Steffen både er en stærk klubspiller og en kapacitet inden for studie-komposition


Skaktime i radioen: problemmøde (fra 1994-05-21) MP3-fil, en halv times varighed
I Thema Danicum tilbage i 1994 blev udsendelsen anmeldt af klubbens nuværende formand, Kaare Vissing Andersen:

"Det er almindelig kendt, at den internationale mester og tidligere Danmarksmester i turneringsskak, Jens Kristiansen, står for halvdelen af radioens skakudsendelser. Dertil kommer, at han er den vist nok eneste i den absolutte top af dansk skak, der er særlig interesseret i problemskak.
Jens Kristiansen debuterede i 1993 som komponist - det skete i Thema Danicum (70/131). Og han har et par gange deltaget i DSK's løserturneringer. Et af hans oftest anvendte udsagn lyder således: "Nu må jeg altså også snart se at få mig meldt ind!?"
Men også uden for DSK er han klubben en god mand. Lørdag aften den 21. maj kl. 22 bragte radioen på P1 således en halv time lang udsendelse af Jens Kristiansen om netop Dansk Skakproblem Klub. Udsendelsen består af tre dele, der stort set er lige langvarige. Først interviewes Kaare Vissing, især om DSK's historie. Derpå følger en optagelse af en klubaften, da Erik Hansen arrangerede en løserturnering, som vandtes af Henrik Juel. Disse to interviewes sammen med formanden Jan Mortensen. Eigil Johansens herlige snak og grin høres til stadighed i baggrunden. Endelig interviewes Hugo Knuppert med henblik på kunsten at konstruere en opgave.
Udsendelsen er naturligvis optaget på bånd, og kan lånes fra DSK's bibliotek!"