Det populære kvarter V (fra TD 105) v/ Lars Larsen Tilbage til forsiden

Paradeveksling og matændring

Opgave 1
Lars Larsen
Suomen Shakki 1999/12

#2 C+ 9+12Skinspil: 1 - c5, 2 Sd5# og 1 - d5, 2 fxe5#.
Efter løsningen: 1 Dxc6 tr 2 Se4# finder vi tre enkle varianter:
1 - Dd5, 2 Sxd5#
1 - Sc5, 2 fxe5#
1 - Lxc3, 2 Dxd6#
To af matterne, som har særlig interesse, skriver vi i midten således:
c5, Sd5, Dd5 og d5, fxe5, Sc5.
Du ser, at de tematiske matter omkranses dels af skinspillet (til venstre), dels af løsningens parade. Denne variation af sorte træk, der begge fremtvinger samme mat (den i midten), kaldes paradeveksling.

Opgave 2
Lars Larsen
V. Suomen Shakki 2000/08

#2 C+ 9+10Samme idé: matgentagelse efter nye træk ser vi også i opgave 2. Du har vel "lugtet" skinspillet:
1 - exd3, 2 Kxd3# og
1 - f5, 2 Sxd7#.
Løsningen er:
1 Txd7 tr 2 Sxc6#
1 - e3, 2 Kd3#
1 - f5, 2 De6#
vi kan igen placere/fremhæve temamatterne midt i:
exd3, Kd3, e3 og f5, Sxd7, Lxd7.
Men opgavens anden halvdel: matændringerne må vi også have med, (vi skriver igen skinspil . løsning):
1 - e3, 2 Txe3 / Kd3# og
1 - f5, 2 Sxd7/De6#.

Opgave 3
Hugo Knuppert
1 PR Skakbladet 1997-99

#2 C+ 12+9Mon ikke du har opdaget bindings-matterne i skinspillet i opgave 3 efter sorte tårntræk til e5. Også disse matter får nye parader, og igen med selvbinding, men på d4 og c6, nemlig i løsningen:
1 Dd2 truer 2 Sb4#.
Du kan altså skrive to nye linier, hver med temamatten i midten og løsningens parade til højre.
T4xe5, e4, Txd4 og T6xe5, g8D, Txc6.
Men glem ikke matændringerne; de finder også sted efter T-træk til e5, men i løsningen. Det kan noteres således, med skinspil forrest:
T4xe5, e4, dxe5# og T6xe5, g8D, Sxe5#.
Desuden skinspil, som du let ser, efter 1 - T~, Bxd4. (I løsningen 1 - cxd4, 2 Da5#). Denne kombination af paradeveksling og matændring kaldes Ruchlis