Det populære kvarter II (fra TD 91) v/ Leif Schmidt Tilbage til forsiden

Krydsskak

Opgave 1
Erkki Paalanen
1 PR, Suomen Shakki 1932

#2 C+ 7+7En betegnelse indført af Alain Campbell White (1880-03-03 - 1951-04-23).
Temadefinition: En skak fra sort, der pareres ved, at hvid "krydser" den skak-givende linie med en matsættende brik.
I almindelighed betegnes indenfor to-trækkere enhver skak, altså også en skak, som hvid besvarer med at slå den pågældende brik, som krydsskak. Dette er citat fra "SKAKOPGAVEN" fra 1942, skrevet af fire store koryfæer: K.A.K. Larsen, P. Rasch Nielsen, R. Prytz og H.V. Tuxen.
Det skal dog retfærdigvis nævnes, at der er forskelle på fortolkningen af en krydsskak fra land til land. I en norsk bog: N.A. Bakke: "PROBLEMSJAKK I NORD" fra 1976 står, "Svarte sjakker besvares med mattrek som avsperrer (ikke slår!) den sjakkende svarte brikken". Ligeledes i en tysk bog: Werner Sidler: "PROBLEM-SCHACH", 1968: "Ein Schachgebot einer Figur wird - ohne Schlagen - mit einem Gegenschachmatt unterbunden".
Nu over til at se det i praksis. Opgave 1: Erkki Paalanen: (1908-08-12 - 1996-01-03). 1. Kg2 truer 2. Txh4#. 1. - Tb2+, 2. Lc2#; 1. - Tg6+, 2. Lg4++#; 1. - d4+, 2. Le4#. Sorts tre skakker besvares med et hvidt løberbatteri Lf5 (Te5 er bagholdsbrik). En yderligere variant, der ikke har noget med temaet at gøre: 1. - h3+, 2. Txh3#.

Opgave 2
A. F. Mackenzie
3 PR, Hampstead and Highgate Expt, 1905

#2 C+ 8+11Arthur Ford Mackenzie (1861-10-06 - 1905-06-23). Opgaven viser kryds-skak med tematisk nøgle. Dette kalder man det, når nøglen udløser/tillader tema-varianter. Endv. ses i diagramstillingen to hvide og to sorte batterier: Te8,Se6 / Lh7,Tf5 og La1,Sc3 / Dg1,Bg4. 1. Sf3! truer 2. Sc5++#, (i nøglen trækker springeren væk fra diagonalen a1-g7 og giver dermed mulighed for sorte skakker); 1. - gxf3+, 2. Tg5#; 1. - Sc~+, 2. Sed4#; 1. - Sxd5, 2. Tf6#. Yderligere varianter: 1. - Kd3, 2. Sf4#; 1. - Txf3, 2 Dc2#.

Opgave 3
Herbert Grasemann
1 PL, Baden-Berlin 1953

#3 C+ 7+9Sluttelig opgave 3 af Herbert Grasemann (1917-12-21 - 1983-06-21), hvor der opstår to krydsskakker i hver variant. I stillingen ses et kongebatteri Ke4,Lf3, og ved nøglen etablerer hvid et maskeret batteri, således kaldt fordi batteribrikken Ld6 først virker, når Se6 trækker.
1. Ld6! truer 2. Sb8#. 1. - Sg5+, 2. Ke3+ Se4+, 3. Lf4#; 1. - Sc5+, 2. Kf5+ Se4+, 3. Le5#. Yderligere varianter: 1. - Kxd6, 2. Se5+; 1. - b5, 2. Ke5+.