Det populære kvarter III (fra TD 93) v/ Lars Larsen Tilbage til forsiden

Fortsat forsvar

Opgave 1
K.A.K. Larsen
1 PR DSK's 13. TT
Skakbladet 1938-03

#2 C+ 11+8
Opgave 1.
1. Sd8 truer 2. Sxe6#. Vi flytter bare Le6, men hov! med Le6 i hånden ser vi truslen (kaldet "undertruslen") 2. Tc6#. O.K.! Vi dækker c6 med 1. - Ld7! Dette "fortsatte forsvar" spærrer uheldigvis for Tf7, så 2. Sb7# kan ske. I stedet for vælger vi feltet d5. 1. - Ld5! Igen dækkes både e6 og c6. Men feltet d5 er nu blokeret, så Sb6 kan sætte mat på a4. Le6 finder endnu to fortsatte forsvar: 1. - Lf5! binder det lurende Tg6, men spærrer igen for Tf7: 2. Dxf2#.
Det fjerde fortsatte forsvar er det morsomste: 1. - Lb3! i håb om 2. Tc6+ Kxb5! (Barulin). Men løberen spærrer også for Db1, derfor 2 Da3#.

Opgave 2
Lars Larsen
RO, Szachy 1948

#2 C+ 9+5Opgave 2.
1. Sd1 udløser "primærtruslen" 2. Db2#. Et "ligegyldigt" træk af Sd2 parerer, da det åbner for Tf2, f.eks. 1. - Sxb1 eller 1. - Sf1. Men derved opstår - som altid ved fortsat forsvar - en "undertrussel": 2. Lc1#. Uha! en dobbeltskak, den må vi undgå, altså placerer vi, som fortsat forsvar, Sd2 i 3. række: 1. - S2b3! Herved fremkommer en valve, idet spærringen for La2 medfører 2. Sc4#. Det andet fortsatte forsvar viser ligeledes en valve (åbning og spærring i samme variant): 1. - S2f3! spærrer for Tf2 2. f8D#. 1. - S4b3/Lb3, 2 Lc5/Dc5#.

Opgave 3
Lars Larsen
V, Magasinet 1946

#2 C+ 10+9I opgave 3 vil vi først hygge os med et "forspil", dvs. nogle matter, som hvid har parat mod bestemte sorte træk der gentages i løsningen. Efter et "ligegyldigt" træk af Le6 kan hvid spille 2. Df6# (undertruslen). Ved fortsat forsvar binder Le6 den lurende Dc6: 1. - Ld7! men spærrer derved for Td8. 2. Sd3#. Et andet fortsat forsvar er 1. - Lxc4! (2. Df6? Kd5!), men 2. Sxc4#.
I løsningen spærrer hvid i 6. række, men spærrer også (præventivt) for Td8. 1. Sd6 tr 2. Sd3#. Le6 kan nu ved at "antiblokere" give sort konge et flugtfelt, f.eks. 1. - Lc8, som besvares med undertruslen 2. Dd5#. På ny forsøger Le6 en binding: 1. - Ld7! (fortsat forsvar), men spærring for Ta7 bevirker 2. Sxf7#. 1. - Lxc4! er også fortsat forsvar; nu slår en ny hvid springer: 2. Sdxc4# (ændret mat). Sg6 leger også med: 1. - S6~ åbner for Dh7, men 2. f4#. 1. - Sf4!, et fortsat forsvar med blokering: 2. Ld4#.