Det populære kvarter IV (fra TD 95) v/ Leif Schmidt Tilbage til forsiden

Rokader

Opgave 1
Jacob Kling
Chess Euclid 1849

#5 C+ 5+4Det er i opgaver tilladt begge parter at rokere (langt eller kort), med mindre man kan bevise (ved retrograd analyse) at enten tårnet eller kongen tidligere i spillet har været flyttet.
Skakspillets rokadebetingelser skal naturligvis overholdes, f.eks. at kongen ikke må passere et truet felt.
Vi lægger ud med at vise den først offentliggjorte skakopgave, der viser rokade: opgave 1. 1. 0-0! h5, 2. Kh2 h4, 3. Lg1 h3, 4. Tf2 Kd4, 5. Tf4#. Den hvide konge skal til h2 og det hvide tårn til f1. Efter disse omplaceringer ser vi en LT-Inder.

Opgave 2
Tivadar Kardos
Stella Polaris 1972

H#2 C+ 7+13
B: Sh7 -> c7
Videre C: Ke8 -> g3
Videre D: Kg3 -> c4Opgave 2 er en flot opgave af den ungarske FIDE-mester, der viser alle fire rokade-muligheder.
A: 1. 0-0 Txa8, 2. Kh8 Txf8#.
B: 1. 0-0-0 Txh8, 2. Kb8 Txd8#.
C: 1. Lf5 0-0-0, 2. Kg4 Tdg1#.
D: 1. Kb4 0-0, 2. c4 Tfxb1#.

Opgave 3
Samuel Loyd
Musical World, 1859?

#2 C+ 2+4Opgave 3 er et eksempel, hvor rokaderetten er gået tabt. Som man vil se af diagramstillingen, står begge de sorte bønder i udgangsstillingen; dette viser, at sorts sidste træk må have været med kongen eller tårnet og dermed er 0-0-0 ulovlig. Løsningen bliver derfor 1. Da1 ~, 2. Dh8#.

Opgave 4
Nenad Petrovic
1 PR, Problem 1954

H#3* C+ 6+7Vi slutter af med at vise endnu en fin opgave (7738). Denne gang af den jugoslaviske stormester Nenad Petrovic (1907-1989).
Skinspil: 1. - Tg1, 2. Lxb4 Tg7, 3. Ka5 Ta7#.
Løsning: 1. cxb4 ep. 0-0!, 2. Sd5 Tb1, 3. Sb4 axb3#. Hvid er nødt til at rokere for at begrunde ep-slaget, for kun, hvis den hvide konge og tårnet endnu ikke har trukket, kan b2-b4 være sidstetrækket.