Thema Danicum Tilbage til forsiden

Udgivelsen af Thema Danicum var Dansk Skakproblem Klubs hovedaktivitet i årene 1977-2007. Det var et særdeles seriøst opgaveblad, der udkom fire gange om året til klubbens medlemmer. Hvert nummer indeholdt omkring 100 opgaver for såvel begyndere som eksperter. Omkring en tredjedel af opgaverne var originalopgaver.
Af det øvrige stof kan nævnes: artikler om problemskak-emner, portrætter af problemister, løsninger og kommentarer til opgaverne fra TD for et halvt år siden, stillingen i den løbende løserturnering, referat fra de månedlige medlemsmøder, turneringsudskrivelser, etc.
Leif Schmidt var ansvarshavende og teknisk redaktør og modtog også originalopgaver. Erik Hansen var løsningsredaktør de sidste 5 år. Før ham havde Holger Helledie hvervet som løsningsredaktør. Bladet udkom i A5-format og var på 28 sider i et smukt typografisk layout.

English