Danske problemister: Vilhelm Røpke Tilbage til forsiden


(30 K)
Vilhelm Røpke (1892-02-25 - 1978-05-02).

Røpke var af profession aktuar, cand. mag. Han var et udpræget ordensmenneske, og en meget stærk problemløser. Det var jo tiden før computeren, så han blev flittigt brugt til at teste skakopgaver, før de blev bragt i de forskellige problemblade.
Han elskede at biløse opgaver, og han strålede, når han kunne finde en biløsning, der af og til var bedre end den tilsigtede løsning.
Røpke var den første foredragsholder i Dansk Problemskak Klub i 1932. Siden påtog han sig mange hverv i DSK regi, han var således dommer i mange turneringer. Skakbladets problemspalte redigerede han fra 1927 til 1929.
Røpke besad i høj grad humoristisk sans, således fortalte han om en jævnaldrende dame, der boede overfor ham. Hun var ved at skrive en ordbog på svensk/dansk. Hende var han så løbet på, og havde forespurgt hende, om hun havde husket et ganske bestemt ord i ordbogen. Ordet var naturligvis et mindre pænt ord, ja i damens øren uartigt! Medens han fortalte denne lille historie, klukkede han af begejstring.

Vilhelm Røpke
Skakbladet 1952
Tilegnet P. Rasch Nielsen
H#4 3+5
Vis løsning


P. Rasch Nielsen skrev om opgaven: "En meget morsom hjælpemat med fuldstændig omgående bevægelse af løberen (perekritisk). Opgaven er vanskelig at løse og har sikkert været endnu vanskeligere at konstruere".
Røpke var ikke så aktiv som komponist, det er kun blevet til omkring 30 opgaver, alle dog af meget høj kvalitet.

Leif Schmidt