Danske problemister: Kaare Vissing Andersen Tilbage til forsiden

Kaare Vissing Andersen
(1948-09-09).


Cand. phil i historie, gift med Lis og bosat i Brønshøj, hvor han også har sin daglige gerning som postbud og freelance journalist på de lokale blade.
Kaare har været medlem af DSK siden 1976 og været bestyrelsesmedlem siden 1991. Fra 1995 overtog han formandsposten efter den navnkundige Jan Mortensen.
At nævne alt, hvad Kaare har beskæftiget sig med i tidens løb og hvilket stort arbejde han har gjort i hhv. Brønshøj Skakforening og Dansk Skakproblem Klub vil føre for vidt på denne plads.
Han skal dog nævnes som vor tids arvtager af Walther Jørgensens, brødrene Collijns og Alain C. Whites store generøsitet som skakmæcen. Uselvisk har Kaare udgivet flere bøger omhandlende problemskak – det er ikke småpenge han har sat i forskellige udgivelser, uden håb om at få dem ind igen.
Han debuterede i THEMA DANICUM i 1987, men som komponist hører han ikke til de mest flittige, til gengæld må man sige han hører til eliteløserne i vort land. Kaare er et multitalent og det er sikkert årsagen til han spreder sig over så meget.

Kaare Vissing Andersen
K41’s stormesterturnering 1991
#4 C+ 9+9


Løsning

Også indenfor blindeskakken er Kaare meget aktiv og han fungerer som holdleder ved mange af de blindes arrangementer.

Leif Schmidt