Danske problemister: Walther Jørgensen Tilbage til forsiden


(36 K)
Walther Jørgensen
(1916-10-03 - 1989-10-17).


Walther Martinus Johannes Jørgensen var international mester i problemskak. Han havde evner til også at blive stormester, men ville ikke stræbe efter denne titel, hvorfor han, de sidste mange år, undlod at indsende sine opgaver til FIDE.
Som han fortalte, blev hans interesse for skakproblemer vakt, da han i 1939 meldte sig ind i den daværende Brønshøj Arbejder Skakklub, og via dette medlemsskab læste DASF's blad Arbejder-Skaks problemafdeling.
Walther har komponeret en stor mængde opgaver, lige fra totrækkere til mat i 154 træk, disse lange opgaver kaldte han "Søslanger", en meget rammende benævnelse.
Hans interesse for problemskak var stor, således indkøbte han en reol med skrifter og en "fluesmækker", på denne trykte han ialt 38 problembøger for problemister over hele Norden.
Han var en rigtig idealist, dette gav sig bl.a. udslag i, at han gerne forærede sine trykte bøger væk, og blev de endelig solgt, så tjente han ikke en gang så meget, at han kunne få papirudgifterne dækket.

Walther Jørgensen
3 HO Magasinet 1944
#2 8+4


Vis løsning


For dansk skakproblem-kunst har han gjort et stort arbejde. Således var han en af stifterne af Dansk Skakproblem Klubs daværende medlemsblad Problemnoter. Ligesom han ved vort nuværende blad Thema Danicums start i 1976 var behjælpelig med diagrammer.

Leif Schmidt